28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 15 °C

Forældreråd siger op

Åbent brev

Forældreråd siger op

Alle medlemmer af Københavns Kommunes Forældreråd for børn med handicap nedlægger deres mandat “... fordi Københavns Kommune ikke vil indføre en struktur med én fast sagsbehandler til hvert barn,” som Socialudvalget vedtog i 2014. Familier skal “kæmpe en urimelig hård kamp”.

Handicapdemo i København – Kære Frank.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Kære Socialudvalg i Københavns Kommune.

Københavns Kommunes Handicapforvaltning og Borgercenter Handicap er dysfunktionel, og det skal det blive ved med at være! Efter hundredvis af timers frivilligt og ulønnet arbejde er vi forældre ikke længere i tvivl. Det har aldrig været meningen, at vi skulle tages med på råd, som vi blev stillet i udsigt af kommunen, da vi i 2013 stillede op og blev valgt som forældrenes repræsentanter i det nyoprettede Forældreråd for børn med handicap.

Vi føler os kort sagt udnyttet og ført bag lyset.

Tværtimod er vi i de forløbne over seks år blevet brugt til at legitimere en løsning, som der er solid evidens for ikke virker. Derfor nedlægger vi nu alle vores mandat. Vi har fuldstændigt mistet tilliden til Handicapforvaltningen i Københavns Kommune.

Det har vi, fordi Københavns Kommune ikke vil indføre en struktur med én fast sagsbehandler til hvert barn, som kender børn og familier og kan yde den besluttede, helhedsorienterede rådgivning og sagsbehandling. I stedet skal familier, som i forvejen er presset i bund følelsesmæssigt og tidsmæssigt, fortsat have flere sagsbehandlere og kæmpe en urimelig hård kamp for at få den hjælp, som de er berettiget til.

Denne struktur går ikke blot imod, hvad vi blev stillet i udsigt, da vi gik ind i Forældrerådet, den går også stik imod en politisk beslutning om at indføre én fast sagsbehandler, som medlemmerne af Socialudvalget i Københavns Kommune vedtog i 2014.

I dag er medlemmerne af Socialudvalget nogle andre, og hverken de eller deres formand, borgmester Mia Nygaard (RV), er i stand til at se problemet. Vi har i forældrerådet gjort dem opmærksomme på det.

Som forældre står vi tilbage med en følelse af, at vores folkevalgte politikere i København har overladt børne-handicappolitikken til embedsmænd – de selvsamme embedsmænd, som vi har samarbejdet med i over otte år uden reelt at blive hørt. Vi føler os kort sagt udnyttet og ført bag lyset. Og nå ja, der er en fordel ved den løsning, som embedsmændene har valgt, og politikerne har nikket ja til. Den valgte løsning sikrer en høj grad af statsrefusion til de udgifter, kommunen har til de handicappede børn og deres familier i København.

Med venlig hilsen, Forældrerådet for børn med handicap – Berit Wellemberg, Hristina Vassileva, Julie Arildsen, Kasper Grøn Urbaniak, Kurt Nielsen, Lene Hjære Østergaard, Rie Graversen, Ulla Hovgaard Ramlau.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. sep. 2019 - 13:45   26. sep. 2019 - 15:04

Åbent brev

fra Forældrerådet for børn med handicap
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).