15 Nov 2018  

KBH: Overskyet, dis, 9 °C

Hvad mente Marx om 1864?

Kære Onkel!

Hvad mente Marx om 1864?

Debatten raser om DR's dramaserie "1864". Men hvad mente gamle Karl Marx egentlig om den dansk-tyske krig? Selvom han ikke havde en mening om Ole Bornedal, mente han faktisk noget om den Anden Slesvigske Krig. Arbejderen har oversat et brev fra Marx til hans hollandske onkel i Aachen i Tyskland, skrevet i 1864.

Hvad mente Marx egentlig om 1864? Selvom han i sit liv mest beskæftigede sig med Første Slesvigske Krig i 1848, skrev han også om 1864 i et brev til sin onkel samme år.
1 af 1

Fra Marx til Lion Philips [1] i Aachen

29. Marts 1864
1, Modena Villas, Maitland Park,
Haverstock Hill, N.W. London

Kære Onkel,

Jeg antager, at du allerede er eller snart vil være i Aachen, og sender derfor disse linier dertil. Havde du ventet på godt vejr, så havde du måttet blive i Bommel helt til nu. Her i det mindste var marts måned quite abominable, en eller to skønne dage undtaget har det været koldt, vådt og momentant omskifteligt. Det er måske en grund til, hvorfor jeg frem til nu ikke er blevet fri for de forbandede byldekarle. Det håber jeg på, om end i smug.

Der findes ingen bedre måde at kaste hinanden sand i øjnene, end ved at lade hære marchere, heste trampe og kanoner buldre.

Little Eleanor har i to dage haft en noget heftig hosten, og denne har forhindret hende i at skrive til dig. Hun beder mig dog om at sende dig mange hilsener og, in regard to the Danish Question, begs me to dele med you, that ”she don’t care for such stuff”, and that ”she considers one of the parties to the quarrel as bad as the other, and perhaps worse”.

Det svære i at forstå den preussiske politik udspringer blot af den menneskelige grundegenskab, at vi tilskriver andre mennesker seriøse og forudseende mål og planer. I den dur er Mormonbiblen for eksempel meget svært at forstå, fordi der ikke findes så meget som en gnist af forstand i den. I første omgang ønskede Preussen at gøre hæren populær, et formål, som allerede Slesvig-Holstein-kampagnerne i 1848 [2] tjente. For det andet gjaldt det om at spærre terrænet for den tyske flokken om friheden, og for de tyske demokrater og småstater. Endelig måtte Preussen og Østrig gennem pressure from without tvinge Dannerkongen [3], der med dem sætter alt på een hest, til at give visse koncessioner, indre såvel som ydre. At spille denne rolle kunne Østrig naturligvis ikke overlade til Preussen alene og benyttede lejligheden til at bringe en tættere alliance – til other péripéties (eventyr, red.) – i stand.

Den 12. april træder konferencen i London [4] sammen. I alleryderste fald vil de beslutte en personlig union mellem Slesvig og Holstein og så Danmark, måske noget mindre, under ingen omstændigheder mere. Hvor useriøs hele affæren – trods krudt, bly og blodsudgydelse – er, ser du let derved, at hverken Preussen eller Østrig har erklæret krig mod Danmark, ligesom Danmark heller ikke har erklæret krig mod Preussen eller Østrig, før nu. Der findes ingen bedre måde at kaste hinanden sand i øjnene, end ved at lade hære marchere, heste trampe og kanoner buldre.

Despite all that, kan serious conflicts be imminent. Bonaparte [5] ser sig nærmest tvunget til igen at lade sine troupiers (tropper, red.) begå sig i en ny ”frihedens” eksportgesjæft som et resultat af den store disaffection, der ikke bare i Paris, men også i provinserne, provokerende stikker sit fjæs frem ved valgene. Og de preussiske hunde har denne gang banet vejen for ham.

Garibaldis rejse til England og de store ovationer (klapsalver, red.), som han her modtager from all sides, er blot, or vil i det mindste blive, ouverturer for en ny rising against Austria. Sidstnævnte har som allieret med Preussen i forhold til Holstein og Slesvig og allieret med russerne i forhold til belejringstilstanden i Galicien [6] gjort spillet væsentligt lettere for sine fjender. En ny Hellig Alliance [7], med de nuværende tilstande i Polen, Ungarn, Italien, folkestemningen i Tyskland og Englands ganske forandrede stilling, ville gøre det muligt for selv Napoleon le Petit (den Lille, red.) at spille stor. En fortsættelse af freden er i dette øjeblik det bedste, thi hver krig skubber blot på revolutionen i Frankrig.

Gud forbande me! If there be anything more stupid than this political chessboard!

Jeg havde sat mig for at skrive til dig om yderligere to ting, nemlig den romerske division og verdensrummets mørke. Men da det er en noget dunkel måde at afslutte papiret, og da postbuddet står for døren, må jeg for denne gang nøjes med at slutte med de bedste hilsner til hele familien. Ditto til Karl (Philips, red.) og hustru, Jean (Philips, red.) ej at forglemme.

Din trofaste nevø,
K. Marx

 


NB! De mange engelske sætninger er ikke redaktionens fri fantasi. I sine korrespondencer blandede Marx frit sit tyske med engelske sætninger og franske gloser, og dem har vi ladet stå for effektens skyld.

[1] Den hollandske fabrikant Lion – eller ”Leon” – Philips var Marx' onkel på moderens side.

[2] Treårskrigen, eller Første Slesvigske Krig, 1848-1850

[3] Marx mener den danske Kong Christian IX.

[4] Fredskonferencen i London var arrangeret af Lord John Russell, men endte med først at finde sted den 25. april 1864, da det lykkedes den tyske kansler Bismarck at få den udskudt.

[5] Louis-Napoléon Bonaparte, Napoleon Bonapartes nevø, der i 1851 blev kejser Napoleon III. af Frankrig ved et kup, der omstyrtede Den Anden Republik til fordel for Det Andet Imperium.

[6] I Østeuropa. Lå dengang mellem Polen, Rusland og Ungarn. I dag er regionen delt mellem Ukraine, Polen og Slovakiet.

[7] Den Hellige Alliance blev skabt i 1815 efter den endelige besejring af Napoleon som en alliance mellem de monarkistiske magter Østrig, Preussen og Rusland med det formål at likvidere republikanismen.

27. okt. 2014 - 19:37   28. maj. 2018 - 15:52

Historie

Karl Marx
Filosof, økonom, sociolog

Karl Marx (1818-1883) var en tysk filosof, samfundsvidenskabsmand og revolutionær socialist. Sammen med vennen Friedrich Engels grundlagde han den videnskabelige socialisme, også kaldet marxismen.

Marx brev til Lion Philips

Da Karl Marx skrev sit brev til Lion Philips i slutningen af marts måned 1864, var krigen mellem Danmark på den ene side og Preussen og Østrig på den anden næsten lige brudt ud.

Årsagen til krigen var, at danskerne i 1863 havde vedtaget den såkaldte "Nobemberforfatning", som etablerede et fælles parlament og kongelig arverækkefølge for Danmark og hertugdømmet Slesvig. Dette var uacceptabelt for tyskerne i Preussen, der ønskede at integrere det tyske flertal i Slesvig, Holstein og Lauenburg, der hørte under Danmark, i et kommende samlet Tyskland.

Brevet er skrevet i Marx' vanlige korrespondance-stil, hvori han flydende blander tysk og engelsk med franske gloser. De engelske ord og sætninger i teksten er således ikke digtet af redaktionens fri fantasi, men er bevarede i oversættelsen fra originalen.

Derudover bærer brevet præg af den sjove blanding af skarpsindige analyse, morsomme bemærkninger og personlig information, som kendetegner Marx korrespondencer – eksempelvis de bylder, som Marx led af, og som fyldte meget i både hans liv og breve, især til den nære familie og Friedrich Engels.

Brevet er oversat efter Marx-Engels Werke, bind 30, side 649-651.