18 Aug 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Frederik Nejbjerg

Jeg er taget til Sverige for at vise, at jeg ikke støtter op om NATO. NATO er et redskab for imperialismen, og bliver brugt til at fremme storkapitalens interesser. 

Jeg har været til mange forskellige demonstrationer. Det føles godt at gøre noget, og vise modstand overfor NATO, og det NATO bliver brugt til.

De danske medier fremstiller Rusland som en agressiv stormagt. Det er vigtigt at vise, at modstanden mod NATO også kommer fra befolkninger fra lande, der er medlemmer af NATO.

Stilling: 
Ballerup, læser HF enkeltfag, medlem Kommunistisk Parti