28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Finansieringen af metroen og forhandlingerne om finansloven

Åbent brev

Finansieringen af metroen og forhandlingerne om finansloven

I finanslovsforhandlingerne opfordrer Natur- og Fredningsalliancen til, at grønne områder ikke tvinges til at indgå i en finansiering af den københavnske metro.

København den 9. september 2019.

Til Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten.

Vi har med glæde og stor forhåbning til fremtiden læst erklæringen om “Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten” angående ambitioner om klima, miljø og natur.

Vi håber, at jeres politiske visioner om “flere sammenhængende naturområder, hvor naturen får plads til at udbrede sig på mere naturlige præmisser end i dag. En biodiversitetspakke skal give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark”, ikke kun gælder fremtiden, men også den natur der er truet, her og nu.

Der er naturligvis forskel på sammenhængende natur og biodiversitet på for eksempel store jyske områder og så bynære områder som for eksempel København.

Sammenhængende naturområder er dyrebare, fordi der er mange mennesker, der bruger dem, og det kan være vanskeligt at finde plads til dem i byen.

Sammenhængende naturområder og biodiversiteten i København er under alvorligt pres og truet af den nuværende udvikling. Vi tænker her på områder som Amager Fælled og Stejlepladsen ved Fiskerhavnen i Sydhavnen.

Et særligt problem udgør i denne sammenhæng den nuværende finansieringsmodel for den københavnske metro. Finansieringsmodellen så og sige æder grønne, sammenhængende naturområder i København.

Vi skal på denne baggrund opfordre til, at nødvendige ændringer i finansieringen af metroen indgår i de kommende finanslovsforhandlinger, så de nævnte grønne områder ikke tvinges til at indgå i en finansiering af den københavnske metro.

Mød Natur- og Fredningsalliancen på Facebook

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. sep. 2019 - 14:34   11. sep. 2019 - 14:43

Åbent brev

fra Jan Mathisen på vegne af Natur- og Fredningsalliancen