26 Jun 2019  

KBH: Let skyet, 28 °C

Private bag fejlmålinger

Opgaven med at måle vandmiljøet blev privatiseret efter nedlæggelsen af landets amter. Det var i 2010 virksomheden Eurofins, som fik opgaven. Virksomheden anvendte en anden målemetode, end man tidligere have benyttet, men undlod at give denne oplysning til dem, som skulle bruge resultaterne.

I 2016 fik virksomheden Als opgaven, og deres nye prøver viste en ikke forudset forbedring af vandmiljøet. Man granskede derfor målemetoden, og fandt ud af, at den var anderledes, end antaget, og målte for lavt indhold af kvælstof og fosfor. Kort efter blev det opdaget, at Eurofins havde brugt samme metode, som Als, og at Staten og Universiteterne havde arbejdet med forkerte tal siden 2010.

kilde: Ingeinøren