23 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, 27 °C

Andreas Marklund

  • Andreas Marklund er forskningschef på ENIGMA (Museum for post, tele og kommunikation) og har en ph.d. i historie fra European University Institute i Firenze.

  • Andreas Marklund forsker i overvågningens historie og har udgivet flere videnskabelige artikler i emnet, blandt andet om telegram- og telefoncensuren i Skandinavien under Første Verdenskrig.

  • Han interesserer sig særligt for forholdet mellem statslig overvågning og grænsekrydsende kommunikationsinfrastruktur og er i øjeblikket ved at foretage en større undersøgelse af Afdeling C’s masseaflytningsreferater fra 2. verdenskrig.

  • Denne artikel har været offentliggjort i ForskerZonen på Videnskab.dk. Her skriver forskerne selv om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.