23 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, 22 °C

Ytringsfrihed halter

Efter undersøgelse blandt socialpædagoger:

Ytringsfrihed halter

Flertallet af socialpædagoger oplever negative konsekvenser, når de ytrer sig om kritisable forhold på deres arbejdsplads, viser en ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

– I stedet for, at det bliver taget ilde op, burde man da være glad for, at medarbejderne siger det højt, hvis de oplever, at der er ting, som ikke er i orden på arbejdspladsen, mener Peter Kristensen.
FOTO: Socialpædagogerne Nordjylland
1 af 1

Hele 58 procent af de nordjyske socialpædagoger har oplevet kritisable forhold på deres arbejde, som de mener, at offentligheden bør kende til.

Vi skal også turde råbe op, hvis de udsatte borgere, som vi arbejder for og med, ikke har ordentlige vilkår.
Peter Kristensen, Kredsformand

En undersøgelse, som deres fagforening Socialpædagogerne Nordjylland har lavet, viser imidlertid, at det ikke er uden omkostninger aktivt at tage forholdene op med kolleger, ledere, fagforening, i pressen eller på de sociale medier. 

16 procent svarer, at de blev sagt op efter, at de havde talt kritisk om deres arbejdsplads. 27 procent oplevede, at det udelukkende fik negative konsekvenser, mens 26 procent oplevede, at det både fik negative og positive konsekvenser at gøre brug af muligheden for at ytre sig. 

Større problem end ventet

– Vi vidste godt, at der var problemer, men at det var så omfattende, kommer noget bag på mig. Der er klart et problem, når det får negative konsekvenser for mere end halvdelen af dem, der har ytret sig om kritisable forhold, siger Peter Kristensen, der er formand for Socialpædagogerne Nordjylland, til Arbejderen.

Han og resten af kredsbestyrelsen i Nordjylland satte gang i undersøgelsen, fordi de havde hørt om medlemmer, der blev indkaldt til samtale hos ledelsen, hvis de havde udtalt kritik af forholdene på arbejdspladsen. Nogle medlemmer fortalte endda, at de havde været til "adfærdskorrigerende samtaler."

Den nye undersøgelse viser, at konsekvenserne spænder fra dårligere arbejdsmiljø over et mere anspændt forhold til ledelse og/eller kollegaer til direkte fyringer.  

– I stedet for, at det bliver taget ilde op, burde man da være glad for, at medarbejderne siger det højt, hvis de oplever, at der er ting, som ikke er i orden på arbejdspladsen, mener Peter Kristensen.

Halvdelen frygter en fyreseddel

Debatten om ytringsfrihed er ikke ny, men på trods af øget opmærksomhed på problemet, så er frygten for at ytre sig blevet mere udbredt de seneste år, oplyser den faglige hovedorganisation FTF. Frygten rammer ikke kun blandt socialpædagogerne, men er udbredt blandt især ansatte i den offentlige sektor. Undersøgelser, som FTF har lavet blandt sine medlemsgrupper viser, at hver anden offentligt ansatte frygter for at miste jobbet, hvis de står frem.

>>LÆS OGSÅ: Retten til at ytre sig står over loyalitetspligt

Med den nordjyske undersøgelse, der bygger på besvarelser fra 507 medlemmer, håber Socialpædagogerne Nordjylland at være med til at italesætte og skabe mere åbenhed om problemet. Kredsbestyrelsen vil nu lægge en strategi for, hvordan den vil arbejde videre med undersøgelsens resultater. 

Et langt sejt træk 

– Det er afgørende, at der bliver ændret adfærd, også selv om det kræver et langt sejt træk. Som faggruppe har socialpædagoger en særlig forpligtelse. Vi skal både gøre opmærksom på, hvis der er noget galt med egne vilkår, men vi skal også råbe op, hvis de udsatte borgere, som vi arbejder for og med, ikke har ordentlige vilkår. Hvis vi ikke kan ytre os, så får de her mennesker ikke en stemme, understreger de nordjyske socialpædagogers formand.

– Det er vigtigt, at vi sammen med tillidsrepræsentanterne sætter ytringsfrihed på dagsordenen ude på arbejdspladserne og i MED-udvalgene, og at vi får drøftet, hvordan vi kan sikre, at medarbejderne trygt kan bruge deres ytringsfrihed, siger Peter Kristensen.

>>LÆS OGSÅ: Loyale tillidsfolk stemples som illoyale

Derudover mener han, at det er vigtigt at komme i dialog med de kommunale og regionale politikere om, hvad der kan gøres for at sikre socialpædagogernes ytringsfrihed.

03. jan. 2018 - 14:02   04. jan. 2018 - 15:13

Ytringsfrihed

noc@arbejderen.dk
Nordjyske socialpædagogers ytringsfrihed

Konsekvenser for nordjyske socialpædagoger, der har ytret sig:

Det psykiske arbejdsmiljø blev forringet: 54 procent

Forholdet til lederen blev dårligt: 45 procent

Blev indkaldt til en tjenstlig samtale: 26 procent

Fik besked på at gå på kompromis med fagligheden: 26 procent

Forholdet til kollegerne blev dårligere: 19 procent

Arbejdsforholdene blev dårligere: 19 procent

Blev sagt op: 16 procent

Fik en advarsel: 6 procent

Fik forbud mod at udtale sig fremover: 5 procent

Kilde: Socialpædagogerne Nordjyllands undersøgelse om medlemmernes ytringsfrihed kan læses her