07 Mar 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 1 °C

Vil stoppe løn til hjemsendte pædagoger

KL smækker kassen i:

Vil stoppe løn til hjemsendte pædagoger

Kommunalt ansatte, der er hjemsendt, fordi de er i den særlige coronarisikogruppe, skal ikke længere have løn, men kan søge om sygedagpenge, lyder det fra KL. Udviklingen møder kritik fra BUPL.

Kommunalt ansatte, der er hjemsendt, fordi de tilhører en særlig coronarisikogruppe, får ikke lønkompensation, men skal i stedet søge sygedagpenge, lyder det fra KL.
FOTO: Ali Nabulsi
1 af 1

Folketinget indgik i foråret en aftale, der skulle sikre en indtægt til personer, der ikke kan møde på arbejde, fordi de eller deres pårørende er i den særlige risikogruppe for covid-19.

Det har været vores klare opfattelse, at pædagoger i risikogruppen ville få løn, hvis de var nødt til at blive hjemme af hensyn til deres helbred.
Mette Skovhus Larsen, BUPL

"Personer i den særlige risikogruppe og pårørende kan efter aftale med arbejdsgiveren blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark og modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn," oplyste Beskæftigelsesministeriet om aftalen, der i første omgang gælder frem til 1. september.

Nu viser det sig, at Kommunernes Landsforening (KL) benytter sig af det lille ord kan. KL afviser at indgå lønaftaler og anbefaler i stedet landets 98 kommuner at informere hjemsendte ansatte i risikogruppen om, at de fra og med juni skal søge om sygedagpenge.

Det var ikke meningen

KL’s opfordring til kommunerne er ganske vist ikke i strid med lovgivningen, men alligevel er Mette Skovhus Larsen, der er faglig sekretær i BUPL, kritisk.

– Det har været vores klare opfattelse, at pædagoger i risikogruppen ville få løn, hvis de var nødt til at blive hjemme af hensyn til deres helbred. For det var jo det, politikerne havde stillet os i udsigt. Og det kan vi se, at flere kommuner også havde opfattelsen af, udtaler hun på forbundets hjemmeside.

Fagforbundet mener ikke, en aftale, der udelukkende giver sygedagpenge, er en god nok sikring, og ønsker derfor, at der bliver set på loven én gang til.

– Det vil vi gå videre med. Samtidig burde kommunerne have interesse i at lave aftaler, der fastholder ældre og erfarne pædagoger, så de kan vende tilbage på jobbet, hvis smitterisikoen forsvinder inden for de nærmeste måneder, siger Mette Skovhus Larsen.

Flere af de hjemsendte pædagoger vil ende med at få et meget lille beløb udbetalt, fordi de er ansat på nedsat tid, og arbejdstiden slår igennem på sygedagpengene.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. jun. 2020 - 16:40   16. jun. 2020 - 16:51

Coronakrise

noc@arbejderen.dk