30 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, dis, 6 °C

Vil bruge stærkt sammenhold i kamp for bedre arbejdsforhold

Sygehusansatte efter OK-kampen

Vil bruge stærkt sammenhold i kamp for bedre arbejdsforhold

Ansatte på landets sygehuse glæder sig over lønstigninger, der er opnået gennem stærkt sammenhold. De peger på, at sammenholdet nu skal bruges i kampen mod dårlige arbejdsforhold og økonomisk udsultning.

Sygeplejersker i demonstration under OK-kampen.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Tillidsfolk på landets sygehuse melder om generel tilfredshed med de lønstigninger, der er opnået ved overenskomstforhandlingerne på det regionale område. Samtidig fremhæver de, at resultaterne kun er opnået gennem et stærkt sammenhold mellem alle faggrupper.

Sammenholdet har været helt enestående. Det skal vi bygge videre på i kommende kampe.
Jytte Wester, DSR

– Blandt vores medlemmer er der først og fremmest tilfredshed over sammenholdet. Det, at vi stod sammen, førte til et rigtig godt resultat omkring løn og spisepause. Fagbevægelsen har vist stor styrke. Jeg har en forhåbning om, at det sammenhold kan bære os videre fremover, siger Camilla Noelle Rathcke, der er formand for Yngre Læger.

– Læger, sygeplejersker og andre faggrupper arbejder under meget pressede vilkår. Der er brug for at stå sammen og sige fra også i forhold til arbejdsmiljøet og tiden til de enkelte opgaver. Vi har fået bedre kendskab til hinandens arbejdsområder under overenskomstforløbet. Vi kan se, at de vilkår, offentligt ansatte arbejder under, i stadig højere grad ligner hinanden, så vi har en fælles sag, tilføjer hun.

>> LÆS OGSÅ: Stærkt sammenhold spændte ben for Løhdes plan

Samme melding lyder fra de tillidsfolk for sygeplejersker, SOSU-assistenter og jordemødre, som Arbejderen har talt med.

Pressede medlemmer

– Sammenholdet har været helt enestående. Jeg håber, at vi kan bygge videre på det i de mange kampe, vi i fællesskab skal føre fremover ikke mindst i forhold til en offentlig sektor, der er under voldsomt pres og i forhold til vores arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, siger Jytte Wester, formand for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.

– Vores medlemmer er generelt set tilfredse med det, der er opnået. Men jeg ærgrer mig over, at der ikke har været mere fokus på arbejdsmiljøet. Det er det, der fylder allermest for medlemmerne i en presset hverdag. Dét bliver jo ikke bedre af, at vi får mere i løn, siger Tanja Lyth, der er tillidsmand for jordemødrene på Skejby Sygehus og formand for Jordemoderforeningens kreds i Midtjylland.

Ingrid Thrane, der er fællestillidsrepræsentant for SOSU-assistenterne på Nordsjællands Hospital, tror, at fagbevægelsens styrke ved overenskomstforhandlingerne kan være med til at bremse medlemsflugten.

– Det her får nogle til at tænke, at det måske alligevel er meget godt at være med i det der fællesskab, siger hun.

Lønstigninger

Ud over de generelle lønstigninger på 6,81 procent til alle i løbet af de næste tre år er der afsat mindre puljer til løft af lavtlønnede, kvindefagene og særligt trængte områder. For eksempel er der er ekstra lønløft til SOSU-assistenter og sygeplejersker på de medicinske afdelinger, som har problemer med at rekruttere og fastholde ansatte.

>> LÆS OGSÅ: Et symbolsk løft af kvindefag og lavtlønnede

Konkret betyder det, at en fuldtidsansat sygeplejerske med 10 års erfaring, der er ansat på en medicinsk afdeling i en almindelig vagtplan vil få en lønstigning på 3300 kroner om måneden i løbet af de næste tre år. Beløbet er før skat og uden pension.

Yngre Læger har lavet et regneeksempel, der viser, at for eksempel en afdelingslæge vil få omkring 3700 kroner ekstra om måneden uden pension i løbet af den tre-årige overenskomstperiode.

SOSU-assistenterne glæder sig også over et mærkbart lønløft. Men Ingrid Thrane ærgrer sig over, at SOSU-elever ansat i regionerne fremover vil få mindre i løn end SOSU-elever i kommunerne, der har fået et større løft.

Forringelser droppet

Noget, alle fremhæver ved aftalen for regionerne, er, at arbejdsgiverne ikke kom igennem med deres krav om væsentlige forringelser af regler omkring arbejdstider og ansættelsesforhold.

>> LÆS OGSÅ: Arbejdsgiverne vil af med regler, der beskytter ansatte

Både overfor Sundhedskartellet, FOA, Yngre Læger og andre faggrupper stillede de regionale arbejdsgivere med krav om, at ansatte fremover ikke skulle være ansat på en bestemt afdeling, men i en region, så de kunne flyttes rundt mellem afdelinger og sygehuse alt efter arbejdsgivernes behov. Der var også forslag om forringelse af regler omkring overarbejde og ændringer i vagtplanen.

– Den diskussion har fyldt rigtig meget for vores medlemmer. Det er skræmmende, at vi har arbejdsgivere, der mener, at det, som de fremlagde her, er rimelige vilkår, siger Jytte Wester.

Også kravet om forringelse af ordningen med seniorfridage er bortfaldet.

Både Yngre Læger, Jordemoderforeningen, Dansk Sygeplejeråd og FOA anbefaler et ja til overenskomsten. Resultatet af afstemningen offentliggøres den 4. juni.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. maj. 2018 - 08:15   08. jun. 2018 - 10:32

OK 2018

ur@arbejderen.dk
OK18-forlig for regionerne
  • Den samlede økonomiske ramme er på 8,1 procent. Heraf går 6,81 procent til generelle lønstigninger, 0.3 procent til særlige formål og 0,35 procent til de enkelte organisationers forhandlinger.
  • Reguleringsordningen i forhold til privat ansatte videreføres uden privatlønsværn. Det sikrer en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.
  • Der afsættes 7,5 millioner kroner til en lavtlønspulje og 17,5 millioner til en ligelønspulje.
  • Der er forskellige aftaler omkring spisepausen: FOA og Offentligt Ansattes Organisationer har fået nedskrevet, at parterne anerkender, at der er en betalt spisepause. FTF-grupperne frafalder kravet, men forbeholder sig ret til at få spørgsmålet prøvet i en faglig voldgift. Akademikerne har fået retten til betalt spisepause skrevet ind i overenskomsten mod en vis betaling.