18 Dec 2018  

KBH: Overskyet, dis, 3 °C

Vigtigt at huske erfaringerne

Stormøde om OK18

Vigtigt at huske erfaringerne

Fredag gør tillidsfolk i København status på OK18. De skal diskutere, hvordan erfaringerne og solidariteten på tværs af faggrupper kan bruges i fremtiden.

Sammenholdet på tværs af faggrupper og kampgejsten var i top under OK18.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Hvad kan vi lære af OK18, og hvordan kan vi bruge erfaringerne i fremtiden?

Det skal tillidsrepræsentanter fra København og Frederiksberg diskutere, når de fredag eftermiddag mødes til stormøde.

Aktiviteterne har været en kæmpe succes, og det skal vi samle op, så erfaringerne ikke går tabt.
Rasmus Bredde, 3F BJMF 

Mødet springer ud af de initiativer, der blev taget under de nu overståede overenskomstforhandlinger, hvor der i København blev etableret en koordinering mellem stort set alle fagforeninger, der var aktive. Det fortæller Rasmus Bredde, der har deltaget i koordineringsarbejdet som tillidsrepræsentant for gartnere og specialarbejdere i Københavns Kommune og som repræsentant for afdelingsbestyrelsen i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening.  

– Mødet skal bruges til at gøre status på det faglige samarbejde på tværs af alle offentlige fagforeninger. De mange aktiviteter har været en kæmpe succes, og det skal vi denne gang samle op på fælles, så erfaringerne ikke går tabt, siger Rasmus Bredde til Arbejderen.

Fra OK-kamp til velfærdskamp

Han er ikke et sekund i tvivl om, at solidariteten og de aktiviteter, der fulgte med, er forklaringen på de resultater, som blev forhandlet i hus, og som medlemmerne nu har stemt om. 3F-tillidsmanden håber, at det faglige netværk i hovedstaden – bestående af tillidsfolk fra både LO, FTF og Akademikerne – kan fortsættes og udvikles. 

>>LÆS OGSÅ: Stærkt sammenhold spændte ben for Løhdes plan

Jan Hoby, der er næstformand i den københavnske FOA-afdeling LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger) og medarrangør af stormødet på fredag, mener, at OK18 kom til at handle om meget andet end blot procentuelle lønstigninger, arbejdstidsaftaler og betalte spisepauser.

– Underneden lå en endnu større dagsorden, nemlig årtiers velfærdsnedskæringer, skattelettelser og øget ulighed. Lige nu er forhandlingerne i gang om kommunernes og regionernes økonomi for 2019, og det ville være oplagt at kanalisere aktiviteterne over i kampen for velfærd, siger Jan Hoby til Arbejderen.

Et enormt potentiale

Også han ser solidariteten på tværs af fag og mellem offentligt og privat ansatte, som det lykkedes at opbygge under forløbet, som en vigtig erfaring at tage med videre. Jan Hoby mener, at potentialet for videre aktivitet "er enormt". Det samme er frustrationerne over nye velfærdsforringelser, men spørgsmålet er ifølge den københavnske fagforeningsmand, hvem der skal udløse og koordinere aktiviteterne.

>>LÆS OGSÅ: Sammenhold peger fremad

– Hvis ikke der sker noget, så er vi lige vidt, og vi spilder mulighederne for et opgør med det, der kaldes nødvendighedens politik, mener Jan Hoby. 

Programmet for stormødet er ved at være på plads. Repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd, 3F, LFS og HK Kommunal indleder med deres bud på perspektiverne efter OK18 og solidaritetspagten. Oplæggene skal forholde sig til, hvad der må gøres i velfærdskampen og ved de næste overenskomstforhandlinger på henholdsvis det private område i 2020 og det offentlige i 2021. 

Tillidsfolkene får ordet

Som en del af programmet er en stribe tillidsrepræsentanter fra vidt forskellige offentlige fagområder bedt om at fortælle om deres erfaringer fra overenskomstforløbet.  

Rasmus Bredde ser muligheder i kampen for velfærd.

– Nu har vi lige hørt, at der er 20 milliarder kroner i det såkaldte økonomiske råderum. Hvorfor er det så, at vi skal skære ned i kommunerne – det er jo helt forrykt, siger Rasmus Bredde, der også sagtens kan se muligheder for at bringe de bedste erfaringer fra OK18 med til de næste overenskomstforhandlinger både i 2020 og 2021.

– Personligt ser jeg en musketered som noget, de private sagtens kan have gavn af – uden at jeg skal bestemme, hvad de skal gøre, lyder det fra 3F-tillidsmanden. 

Der lægges op til, at tillidsfolkene på stormødet vedtager en udtalelse med opfordring til at fortsætte det faglige samarbejde lokalt og sætte gang i aktiviteter for velfærd. 

Afslutningsfest

Fredag aften bliver der holdt en OK-afslutningsfest for aktivister og venner.

"OK18 vil gå over i historien, fordi 750.000 offentlige ansatte stod skulder ved skulder for løsninger for alle. Titusindvis af aktivister landet over var synlige dag ud og dag ind, på gader og stræder og foran Forligsinstitutionen. Det er den kampånd, vi gerne vil fejre, lyder det fra fagforeningerne bag festen.

>>LÆS OGSÅ: Afslutningsaktivistfest for OK18

Festen foregår i 3F Københavns lokaler.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. maj. 2018 - 09:39   04. jun. 2018 - 17:00

OK 2018

noc@arbejderen.dk
Stormøde - hvad kan vi lære af OK18?

TR stormøde fredag den 8. juni - kl. 13:00 - 15:30.

Velkomst. Hvorfor afholder vi fælles TR møde i København efter OK18 v/ Lars Sørensen, formand KLF.

Perspektiverne efter OK18 og solidaritetspagten: Hvad må der gøres? OK20 (det private område), OK21 (det offentlige område) og velfærdskampen? Oplæg ved: Vibeke Westh, formand DSR. Jan Hoby, næstformand LFS. Winnie Axelsen, formand HK Kommunal. Bjarne Høpner, formand 3F København.

Indspark fra John Ekebjærg-Jakobsen, formand for Byggefagenes Samvirke København.

Tillidsrepræsentanternes erfaringer med OK18.

Spørgsmål og indlæg fra salen.

Afslutning og opsummering v/ Bo Petersen, BUPL Hovedstaden.

Mødet bliver holdt i Kulturcenteret, Drejervej 11, 2400 København NV.