26 May 2019  

KBH: Overskyet, let regn, 12 °C

"Vi har klare procedurer for asbesttjek"

HOFOR svarer på kritik:

"Vi har klare procedurer for asbesttjek"

VVS'ere på stribe oplever, at de udsættes for asbest, når de skifter fjernvarmerør for HOFOR. Det til trods for, at selskabet tager prøver og sørger for sanering.

– Det sker desværre gang på gang, at smedene kommer ned i en varmecentral i den tro, at alt er i skønneste orden, og så er der alligevel asbest, siger Lars Andersen (tv).
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Københavnske VVS'ere, der igennem flere år har arbejdet med omlægningen af fjernvarmen i hovedstaden fra damp til vand, er godt og grundigt trætte af og utrygge ved, at de fortsat bliver udsat for asbest.

Når de så har arbejdet et stykke tid, opdager de, at der alligevel er asbest.
Lars Andersen, Rør og Blik

Det sker på trods af, at Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) - som bygherre på projektet - har ansvaret for at sikre, at det netop ikke sker. Hvis der registreres asbest på et arbejdssted, skal HOFOR sikre, at det bliver indkapslet, forseglet eller fjernet af sagkyndige inden for asbest-sanering.

Undersøger alle pladser

Det ansvar lever HOFOR ikke op til, mener flere VVS'ere, som Arbejderen har talt med, og faglig sekretær i Rør & Blikkenslagernes Fagforening København Lars Andersen bekræfter medlemmernes oplevelser: 

– Det sker desværre gang på gang, at de kommer ned i en varmecental i den tro, at alt er i skønneste orden. Når de så har arbejdet et stykke tid, opdager de, at der alligevel er asbest.

I forbindelse med at Arbejderen i oktober 2017 begyndte at skrive om de københavnske håndværkeres problemer med asbest, kontaktede avisen HOFOR. Arbejderen spurgte, hvad der sker, inden man igangsætter arbejde på steder, hvor der er stor sandsynlighed for at der kan være asbest. 

HOFOR iværksætter undersøgelser på alle pladser, før arbejdet påbegyndes, forklarede Astrid Skotte, chefkonsulent og ansvarlig for presse og kommunikation, dengang til Arbejderen. 

Forsyningsselskabet har egen asbestafdeling, der står for undersøgelser, prøver og registreringer, og det sker efter udførlige procedurer. HOFOR undersøger således "alle centraler i samme rækkefølge, som de skal ombygges. Undersøgelserne foregår mellem 1 og 6 måneder forud for ombygningen," skriver Astrid Skotte i en mail.

Nul-asbest-rapport er adgangsnøglen

Finder HOFOR asbest, bliver der sat gang i asbestsanering/asbestrengøring. Pressechefen uddyber: "Efter rengøringen foretager vi kontrol og tager prøver. Arbejdet kan herefter påbegyndes, når vi har fremsendt en asbestprøve, der viser: 0 asbestfibre. Denne attest er så at sige adgangsnøglen til igangsætning af arbejdet."

HOFOR kan imidlertid ikke udstede 100 procents garanti for, at der ikke kan dukke asbest op eksempelvis skjult bag fastmonterede kedler og rør. Derfor lyder opfordringen til håndværkere at indstille arbejdet og tage kontakt til HOFORs asbestafdeling, hvis de bliver i tvivl om, hvorvidt der er asbest på arbejdsstedet.

Skotte skriver: "Herefter undersøger vi stedet, rengør om nødvendigt og måler igen. Først når, der er udstedt en nul-asbest-attest, kan arbejdet genoptages."

For VVS'erne er det altafgørende, at de kan gå på arbejde uden at være nervøse for deres liv og helbred. De mener derfor, at der skal strammes gevaldigt op på den nuværende procedure, og de har selv en stribe forslag til hvordan:

Uvildig instans

I dag tager HOFOR selv prøverne. De skal tages af en uvildig instans, og der skal tages mange flere - særligt ved bøjninger, hvor der hyppigst er anvendt asbest i isoleringen. 

– Inden vi går i gang skal al isolering i et rum fjernes. Hvis der sidder gammel isolering tilbage, så risikerer vi jo at slå hul på det, når vi bakser rundt med rør og værktøj ofte på meget lidt plads, forklarer en VVS'er, der ønsker at være anonym, men hvis navn er Arbejderen bekendt.

Flere end 100 medlemmer af Rør & Blikkenslagernes Fagforening i København har de seneste år været udsat for asbest på deres arbejde. 

HOFOR startede moderniseringen af varmesystemet, der omlægges til fjernvarme baseret på vand, tilbage i 2009. Arbejdet forventes afsluttet i 2021.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. feb. 2019 - 15:52   07. feb. 2019 - 13:31

Asbest

noc@arbejderen.dk