29 Nov 2020  

KBH: Overskyet, 0 °C

Unge markerer sig stærkt på FOA's kongres

Skuffelse over sparekniv

Unge markerer sig stærkt på FOA's kongres

En række unge var på talerstolen på FOA's kongres onsdag for at kritisere, at ungdomsarbejdet også bliver ramt af den spareplan, som forbundet er ved at gennemføre.

Lotte Berthelsen, talsperson for FOA Ungdom på talerstolen.
FOTO: Malte Kristiansen, Fagbladet FOA
1 af 1

De unge markerede sig stærkt i beretningsdebatten på FOA's kongres, der startede onsdag. En fjerdedel af indlæggene i debatten kom fra medlemmer af FOA Ungdom eller elevrepræsentanter. 

Hvis ikke vi investerer i ungdomsarbejdet og elevarbejdet i fremtiden, frygter jeg, at der ikke er nogen fremtid for FOA.
Camilla Kampmann Christensen, FOA Ungdom

De unge gjorde det helt klart, at de er skuffede over, at nedskæringerne i forbundet også har ramt ungdomsarbejdet, og slog på nødvendigheden af at sikre et levende ungdomsarbejde.

– Ungdommen er vores organisations fremtid, sagde Lotte Berthelsen, talskvinde for FOA Ungdom i sit indlæg.

Hun kritiserede også, at der intet står om ungdomsarbejdet i beretningen.

– Mange i FOA mener ikke, ungdommen gør nok, er synlige nok og rebelske nok. Men sandheden er, at vi i FOA har et godt ungdomsarbejde indenfor de givne rammer. Andre forbund ser på, hvad vi gør, understregede Lotte Berthelsen.

Meningsdannere

Hun fremhævede blandt andet FOA Ungdoms arbejde med at lave to meningsdannerkurser om året, hvor de unge bliver trænet i at deltage i den offentlige debat.

– Der er en skæv fordeling mellem faglærte og akademikere i den offentlige debat. Vi gør vores medlemmer stærkere til at deltage i debatten, så de faglærtes stemmer kan fylde i de lokale aviser, i de landsdækkende medier, på de sociale medier og ikke mindst ude på vores arbejdspladser, understregede Lotte Berthelsen. 

Hun nævnte også FOA Ungdoms indsats i kampen for at sikre alle retten til at arbejde på fuld tid og i forhold til at få unge til at stille op til tillidsposter på arbejdspladserne, i fagforeningerne og i forbundet.

Ramt af sparerunde

FOA har været igennem en stor sparerunde, hvor der er blevet skåret et trecifret millionbeløb for at få økonomien i forbundet til at hænge sammen. Ungdoms- og elevarbejdet har mistet en halv million kroner.

Arbejdet i ungdomsnetværket og elevbestyrelsen bliver neddroslet og får mindre økonomisk støtte end tidligere. Planen er, at ungdoms- og elevarbejdet i stedet i større udstrækning skal foregå i de lokale afdelinger. FOA har samlet set omkring 25.000 medlemmer under 31 år.

Casper Nomanni, medlem af landselevbestyrelsen på sosu-området, rettede en skarp kritik af beslutningen om at spare på elevarbejdet.

– FOA går glip af en rigtig vigtig stemme, hvis der ikke findes en løsning, sagde han og fortalte om den store indsats, elevbestyrelserne har lavet de sidste tre år med at få elever til at melde sig ind i FOA.

– Eleverne vil gerne være med i FOA. Vi har i dag over 9000 elevmedlemmer, fortalte Casper Nomanni.

Hverver elever som medlemmer

Mens FOA fra 2018 til 2019 har haft en tilbagegang på to procent i antallet af erhvervsaktive medlemmer, er antallet af elevmedlemmer i samme periode vokset med 12 procent.

"En investering i ungdomsarbejdet giver et godt afkast", var budskabet på de 700 små poser med chokolade-guldmønter, som FOA Ungdom delte ud onsdag til alle deltagerne på kongressen.

– Det handler om FOA’s fremtid. Hvis ikke der er nogen til at føre arven videre, så er der ikke nogen, den dag I stopper. Hvis ikke vi investerer i ungdomsarbejdet og elevarbejdet i fremtiden, frygter jeg, at der ikke er nogen fremtid for FOA, sagde Camilla Kampmann Christensen fra FOA Ungdom i beretningsdebatten.

Færre unge på kongressen

De unge er også utilfredse med et forslag, der skal behandles på kongressen på fredag. Hovedbestyrelsen lægger op til, at de unge fremover kun skal have halvt så mange repræsentanter på kongresserne. I dag er der tre repræsentanter fra FOA Ungdom og tre fra elevbestyrelserne. Fremover skal der ifølge forslaget kun være tre repræsentanter i alt fra elever og ungdom.

– Vi har ikke besluttet at nedlægge ungdomsnetværket eller elevbestyrelsen, men vi har besluttet at spare her, ligesom sparekniven er blevet kørt igennem rigtig mange andre indsatser, fordi vi ikke mener, at det er tid til at sætte kontingentet op, sagde forbundsformand Mona Striib i sin replik til beretningsdebatten.

– Ungdommen er vigtig alle steder i organisationen på lige fod med alle andre alderstrin, tilføjede hun.

Lotte Berthelsen var tilfreds med beretningsdebatten.

– Det var en god debat med stærke indlæg, som kom vidt omkring. Det er også godt, at vi tør tale om interne problemer i organisationen, sagde hun til Arbejderen efter debatten.

Men hun er stadig bekymret ved udsigten til nedskæringer på ungdomsarbejdet. 

– Jeg er bange for, at vi kommer til at miste nogle, der ikke kan genkende sig selv i den måde, det skal foregå på nu. Ungdommen vil gerne fagbevægelsen, men de ønsker samtidig nytænkning og en mere moderne fagbevægelse, erklærede Lotte Berthelsen.

Klima på dagsordenen

Hun glæder sig samtidig over signalerne i både beretningen og debatten om, at FOA vil gå mere ind i kampen for klimaet. Det er et engagement, der betyder meget for mange unge.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. På kongressen torsdag skal de delegerede diskutere målene for FOA's arbejde i de kommende år.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. okt. 2019 - 20:37   10. okt. 2019 - 13:11

FOA-kongres

ur@arbejderen.dk
FOA 2019
  • Fagforbundet FOA har 176.448 medlemmer, hvoraf godt 149.000 er erhvervsaktive. Det sidste år er antallet af medlemmer faldet med to procent.

  • FOA er opdelt i fire sektorer. De største er Social-Sundhed med 89.931 medlemmer og Pædagogisk med 41.639 medlemmer, mens Kost-Service og Teknik-Service har henholdsvis 9470 og 7589 medlemmer. Dertil kommer 493 udenfor sektorerne.

  • FOA organiserer 53 forskellige faggrupper.

  • Forbundet har 38 afdelinger fordelt ud over landet.

  • FOA holdt kongres 9.-11. oktober i Odense Congress Center. Der var knap 600 delegerede.