28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Udlicitering presser forhandling om nye lokalaftaler i Arriva

Benspænd i lokalforhandlinger

Udlicitering presser forhandling om nye lokalaftaler i Arriva

De ansatte og ledelsen i Arriva har svært ved at blive enige om nye lokalaftaler. De ansatte skal ikke betale for, at Arriva sidste år vandt et statsligt udbud ved at underbyde sig selv, mener Dansk Jernbaneforbund.

Arriva skal levere mere trafik i otte år til en pris, der målt pr. tog-kilometer er en tredjedel billigere end gennem de seneste 16 år.
FOTO: Arriva
1 af 1

Forhandlingerne mellem det private trafikselskab Arriva og Dansk Jernbaneforbund om nye lokalaftaler er gået i hårknude. Parterne kan ikke blive enige om de ansattes løn og arbejdsvilkår, efter at Arriva har sat sig selv i en økonomisk klemme.

Det ser ud til, at det er vores medlemmer, der skal betale det her. Det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt.
Henrik Horup, Dansk Jernbaneforbund

– Det ser ud, som om man i de her lokalaftaler prøver at redde Arriva ud af det bud, de har givet, med nogle enorme reduceringer af omkostningerne. Og det ser ud til, at det er vores medlemmer, der skal betale det her. Det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt, udtaler Dansk Jernbaneforbunds formand Henrik Horup til Altinget den 7. november.

Tilskud reduceret med en tredjedel

Det tyskejede trafikselskab vandt i 2001 udbuddet af den regionale togtrafik i Midt- og Vestjylland og har stået for driften siden 2003. I december 2018 vandt Arriva for tredje gang statens udbud, der denne gang blev udvidet med togdriften på Svendborgbanen og strækningen Vejle-Struer.

To andre aktører bød ifølge Transport- og Boligministeriet ind på opgaven, men Arriva tilbød den laveste pris. 

Aftalen gælder otte år fra 13. december 2020 til den 9. december 2028 med mulighed for to års forlængelse. Det bemærkelsesværdige er, at Arriva skal stå for togdriften med et tilskud fra staten, der bliver reduceret med knap 36 procent i forhold til den nugældende kontrakt, fremgår det af et notat, som Arbejderen er i besiddelse af.

Her står: "Rent faktisk reduceres betalingen til Arriva i de kommende år på trods af, at Arriva skal køre mere trafik end tidligere. Målt pr. tog-kilometer skal Arriva nu levere trafikken 1/3 billigere end gennem de seneste 16 år."

Ingen kommentarer

På den måde har Arriva bragt sig selv i en økonomisk klemme, som er en væsentlig forklaring på, at forhandlingerne om nye lokalaftaler er gået i hårdknude.

Arbejderen har forsøgt at få nye udtalelser om, hvor forhandlingerne står aktuelt, men forbundsformanden ønsker ikke at udtale sig yderligere, så længe han forhandler med Arriva og Dansk Industri. En foreløbig deadline for forhandlingerne, der er kommet i værk på foranlednng af Arriva, hedder den 30. november.

Da jernbanestrækningen i Midt- og Vestjylland første gang blev sendt i udbud, bød også DSB på opgaven. DSB's bud blev imidlertid afvist, da ministeriet vurderede, at det ikke var rentabelt, oplyser Dansk Jernbaneforbund til Arbejderen.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. nov. 2019 - 06:42   25. nov. 2019 - 12:13

Udlicitering

noc@arbejderen.dk