13 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

Tusinder af arbejdsløse risikerer at miste dagpengene om senest et halvt år

Advarsel fra Danske A-kasser:

Tusinder af arbejdsløse risikerer at miste dagpengene om senest et halvt år

Inden coronakrisen viste tal fra a-kasserne, at cirka 9.000 arbejdsløse havde et halvt år eller mindre tilbage af deres dagpengeret. Lægges dertil det stigende antal arbejdsløse, der hvert år mister dagpengeretten på grund af reglerne, så ser det dystert ud, advarer a-kassernes brancheforening.

I juni måned dannede 20 fagforeninger og fagforbund i hovedstadsområdet menneskekæde rundt om Christiansborg. De krævede højere dagpenge og et mere trygt dagpengesystem.
FOTO: Søren Danholm Andersen
1 af 1

I dag den 1. september begynder arbejdsløse igen at bruge af deres dagpengeanciennitet. Det betyder, at flere tusinde arbejdsløse risikerer at miste dagpengeretten i løbet af et halvt år, advarer brancheorganisationen Danske A-kasser.

Ikke nok med at der er flere ledige om jobåbningerne, men vi ved også, at arbejdsgiverne oftest foretrækker relativt nyledige frem for langtidsledige.
Verner Sand Kirk, Danske A-kasser

– Derfor mener vi, det vil være klogt og rimeligt at vente med at sætte dagpengeuret i gang igen, indtil der er er fundet et fair svar på, hvordan vi undgår en kraftig stigning i antallet, der falder ud, siger direktør Verner Sand Kirk til Arbejderen. 

Dagpengeuret har været sat på pause siden den 27. marts på grund af coronakrisen. Men regeringen har ikke tænkt sig at følge opfordringen fra Danske A-kasser om en forlænget timeout. 

– Nu er vi i en situation, hvor store dele af Danmark er blevet lukket op. Det gælder også på beskæftigelsesområdet, hvor den aktive indsats igen er oppe og køre, og hvor tallene peger på, at der på trods af sundhedskrisen er job at søge. Derfor mener vi ikke, at dagpengepausen skal forlænges, men vi følger udviklingen, har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) udtalt til Netavisen Pio.

Hummelgaard: Job at søge trods corona

Han henviser til, at beskæftigelsen i juni måned steg med over 10.000, og i en helt aktuel kommentar til arbejdsløshedstallet for juli måned siger ministeren:

– De officielle ledighedstal tog et dyk nedad for anden måned i træk med et fald på 5.500 i juli. Samtidig viser ministeriets egne daglige tal for tilmeldte ledige, at der de seneste uger har været yderligere fald i ledigheden.

Siden 2018 har der været en markant stigning i antallet af arbejdsløse, der har mistet/opbrugt deres dagpengeret. I 2018 var det 4.466 og året efter 5.155 personer. Frem til februar 2020 havde 552 mistet dagpengeretten, svarende til et årsniveau på 6.600, viser en opgørelse fra Danske A-kasser.

– Den udvikling er sket på trods af uændret ledighed frem til coronakrisen. Lige før dagpengeuret blev sat i stå, opgjorde a-kasserne, at de havde i alt 9.000 aktuelt ledige medlemmer, som havde brugt mere end halvandet år af deres dagpengeret. De har kun et halvt år eller mindre tilbage af deres to år på dagpenge, siger Verner Sand Kirk.

Kamp om jobbene

Tallet fra a-kasserne tror han ikke har ændret sig væsentligt, og han ser derfor knap så optimistisk på udviklingen og på de arbejdsløses jobmuligheder som Hummelgaard. 

Verner Sand Kirk minder om, at arbejdsløsheden lå på cirka fire procent, før coronakrisen ramte Danmark. Ifølge Danmarks Statistik ligger den aktuelt på 5,2 procent, og det vil efter a-kasse-direktørens opfattelse føre til større konkurrence om jobbene.

– Coronakrisen har medført, at nye ledige er kommet til, så nu skal de langtidsledige ud og kæmpe om jobbene med dem. Ikke nok med at der er flere ledige om jobåbningerne, men vi ved også, at arbejdsgiverne oftest foretrækker relativt nyledige frem for langtidsledige. Og coronaledige er også gunstigt stillede, fordi de er ramt af en udefrakommende begivenhed og ikke under mistanke for at være mindre god arbejdskraft.

Alt i alt vurderer Verner Sand Kirk, at vi ser ind i en kraftig stigning i antallet, der mister dagpenge, når dagpengeuret nu igen begynder at tælle.

Gentænk dagpengesystemet

Store fagforbund som HK og 3F har også foreslået at sætte dagpengeuret i stå resten af 2020. 

>>LÆS OGSÅ: Fagforeninger vil låse dagpengeperioden fast året ud

– Det er selvfølgelig ikke holdbart at opretholde pausen til evig tid, men indtil vi har et ordentligt svar på, hvad der kan/skal gøres for at imødegå en kraftig stigning, er det det eneste rigtige, lyder det fra Verner Sand Kirk.

I juni måned gennemførte 20 fagforeninger og fagforbund i hovedstadsområdet en happening, hvor de dannede menneskekæde rundt om Christiansborg. Her var kravet højere dagpenge og et mere trygt dagpengesystem.

>>LÆS OGSÅ: Fagligt aktive omringer Christiansborg med dagpengekrav

De aktuelle dagpengeregler er designet til en højkonjunktur og ikke robuste til en pludselig stigning i arbejdsløsheden som set under coronakrisen, medgiver Verner Sand Kirk. Han anbefaler derfor politikerne at gentænke dagpengesystemet:

– Bliver reglerne ikke ændret, kan vi imødese en bølgeeffekt, hvor der kommer en kraftig stigning om to år, når mange af de coronafyrede rammer dagpengeloftet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. sep. 2020 - 06:22   01. sep. 2020 - 11:14

Dagpenge

noc@arbejderen.dk