16 Nov 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Tre år mere med forhadt lov og en kommission

Stemningen på lærerværelset

Tre år mere med forhadt lov og en kommission

Efter ja'et til resultatet af OK18 tager en kommission fat på at undersøge lærernes arbejdstid. Lærerne håber, det fører til bedre vilkår, men tvivlen nager.

I 2013 spurgte lærerne om KL ville give dem lov til at undervise. Sørgsmålet hænger fortsat i luften, og svaret vil vise sig senest ved overenskomstforhandlingerne i 2021.
FOTO: noc
1 af 1

Lige nu afventer alle sammensætningen af den kommission, der er en konsekvens af, at 74,6 procent af lærerne satte deres kryds ved ja, da de skulle stemme om forslaget til ny overenskomst.

Jeg håber kommissionen vil komme med løsningsforslag til gavn for både lærere og elever.
Lone Maria Jensen, tillidsrepræsentant

Tilslutningen kom i hus, selvom det heller ikke denne gang lykkedes at gøre op med den forhadte Lov 409, der siden 2013 har bestemt lærernes arbejdstid. I stedet skal en kommission blandt andet "afdække, hvordan arbejdstidsreglerne understøtter lærernes muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen". 

Afdæmpede forventninger

Forventningerne til, hvad der kan komme ud af kommissionens arbejde, er afdæmpede på Mellervangsskolen i Aalborg.

– Jeg aner ikke, hvad kommissionen kan afdække, som man ikke allerede ved. Men jeg håber, at kommissionen på baggrund af et reelt billede af folkeskolen vil komme med løsningsforslag til gavn for både lærere og elever. Men jeg skal jo se det først, siger tillidsrepræsentant Lone Maria Jensen til Arbejderen. 

Ane Søegaard er tidligere formand for Frederiksberg Kommunelærerforening og sad indtil 2012 i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Nu er hun tilbage som underviser på Oehlenschlægersgades Skole i København. 

Hun har svært ved at tro, at kommissionens arbejde og de efterfølgende forhandlinger vil blive enden på den lovdikterede årsnorm, lærerne har kæmpet med siden arbejdsgivernes lockout af underviserne i 2013.

Masser af negative konsekvenser

– Jeg giver en omgang, hvis vi i april 2021 får en arbejdstidsaftale, der sikrer lærerne bedre vilkår, på baggrund af den her kommission. I mine øjne har KL (Kommunernes Landsforening, red.) fået tre år mere, hvor de slipper for at forholde sig til virkeligheden og de konsekvenser, Lov 409 har på folkeskolen og lærerne, siger Ane Søegaard.

De seneste fem år har vist rigeligt med eksempler på negative konsekvenser på landsplan. I flæng nævner hun manglende tid til forberedelse og som følge heraf dårligere kvalitet i undervisningen, lange skoledage for eleverne, højt sygefravær og ikke mindst de mange lærere, der flygter fra folkeskolen.

– Det er ikke første gang, vi skal tegne et billede af folkeskolen sammen med arbejdsgiverne. Og selv om vi får det samme billede, vil vi så det samme? Det tror jeg ikke, siger Ane Søegaard, der spørger:

– Hvis nu kommissionen finder ud af, at lærerne ikke har godt af at undervise så mange timer og anbefaler at sætte arbejdstiden ned. Vil KL så være villige til at tage konsekvensen af den erkendelse?

Opbakning til forhandlerne

Da Arbejderen snakkede med Lone Maria Jensen midt under OK18-forhandlingerne, var hun og kollegerne klar til om nødvendigt at gå i konflikt for igen at få overenskomstaftalte arbejdstidsregler. De kunne ikke holde ud at tænke på yderligere tre år med Lov 409. Med ja'et til overenskomsten blev der ingen konflikt, og loven gælder stadig. 

>>LÆS OGSÅ: Vi er klar til konflikt

Hun tolker ja'et som en opbakning til lærernes forhandlere og forbundsledelse, der har vurderet, at en konflikt, der sandsynligvis ville ende med et lovindgreb som i '13, ikke ville være løsningen. 

– Det er ikke et begejstret ja, men alligevel et ja, der viser, at vi stoler på vores forhandlere, når de har vurderet, at der kan komme noget positivt ud af kommissionens arbejde, og at det kan bane vej for forbedringer for lærerne og dermed folkeskolen.

>>LÆS OGSÅ: Nu skal vi have forbedringer på alle skoler

Det sammenhold, der er bygget op med medlemmer af HK, FOA, 3F og BUPL på Mellervangsskolen og med alle offentlige faggrupper i Aalborg og over hele landet, lover også godt for fremtiden, slutter den nordjyske tillidskvinde.

13. jun. 2018 - 07:13   14. jun. 2018 - 14:23

OK 2018

noc@arbejderen.dk