18 Sep 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Tilsyn kan udskrive dagbøder til register-snydere

Glæde i byggebranchen

Tilsyn kan udskrive dagbøder til register-snydere

Fra den 1. juli kan Arbejdstilsynet udstede daglige bøder til udenlandske virksomheder, der ikke tilmelder sig RUT-registeret. Glæde i fagbevægelsen og hos arbejdsgiverne.

I byggebranchen er der glæde over, at firmaer, der undlader at lade sig registrere, nu kan få straksbøder.
FOTO: PN
1 af 1

Fra den 1. juli kan Arbejdstilsynet udstede daglige tvangsbøder á mindst 1.500 kroner til udenlandske virksomheder, der nægter at anmelde sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere - populært kaldet RUT. Bøderne kan udskrives, indtil registreringen er på plads. I dag kan en bøde være på maks 10.000 kroner.

Nu får vi altså daglige tvangsbøder som nyt og vigtigt redskab. Det er meget glædeligt.
Palle Bisgaard, 3F's byggegruppe

Det er en konsekvens af en lovændring, som et enigt Folketing står bag.

Beslutningen om at skærpe straffen over for de firmaer, der overtræder loven, glæder John Ekebjærg-Jakobsen, formand for Byggefagenes Samvirke i København.

– Vi havde foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg sidste år i oktober. Udvalgsmedlemmerne var temmelig målløse over det, vi fortalte og gav udtryk for, at loven skulle ændres. Og nu sker det, siger han til Arbejderen.

Tiltrængt ændring

John Ekebjærg-Jakobsen ser den tiltrængte lovændring som et resultat af blandt andet de københavnske byggefagforeningers indsats:

– Man kan måske tænke, at et kvarter i beskæftigelsesudvalget er spild af tid, men har man en veldokumenteret sag, så kan det lade sig gøre at lave om på tingene.

>>LÆS OGSÅ: Byggefag kræver opstramning af RUT

Sagen, som fik politikerne til at måbe, handler om det polsk baserede el-firma BIC Electric, der har udført arbejde over hele landet for både private og offentlige myndigheder. Byggefagforeningerne stødte på firmaet første gang på hotel Steel House i København, hvor BIC blev anmeldt til Arbejdstilsynet for manglende RUT-registrering og fik en bøde på 10.000 kroner. Siden er det blevet til yderligere 27 anmeldelser for manglende RUT-registrering, uden at Arbejdstilsynet har haft mulighed for at skærpe bøden.

– Så vidt jeg ved, har BIC stadig ikke betalt bøden på 10.000 kroner. Det er en krænkelse af retsfølelsen. Den måde at opføre sig på undergraver jo både RUT-reglerne og lovgivningens hensigt, mener John Ekebjærg-Jakobsen. 

Glæde hos arbejdsgiverne

RUT-registret blev oprettet i 2009 og er et redskab for Arbejdstilsynet og SKAT til at føre tilsyn med, om udenlandske virksomheder betaler skat og overholder arbejdsmiljøloven i Danmark. Hvis virksomhederne ikke tilmelder sig registret, ved myndighederne ikke, at de er i landet, og kan derfor ikke tjekke, om de overholder reglerne på arbejdsmarkedet.

At Arbejdstilsynet får mulighed for at udstede straksbøder glæder ikke kun i fagbevægelsen. Også arbejdsgiverne i byggebranchen synes, det er et godt og tiltrængt skridt.

– Når en virksomhed ikke vil tilmelde sig RUT-registret, er det et signal om at tingene ikke foregår på lige konkurrencevilkår i forhold til lønninger, skat, moms og alle de regler – blandt andet arbejdsmiljø – som de danske firmaer overholder, siger Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk, der er arbejdsgiverforening for de små og mellemstore håndværksvirksomheder.

10-15 procent snyder

Omfanget af RUT-snydere kendes ikke helt præcis, men i 3F's byggegruppe regner man med, at 10-15 procent af de udenlandske virksomheder ikke tilmelder sig RUT. 

– Alt tyder på, at det netop er de værste virksomheder ud i social dumpning og dårligt arbejdsmiljø, der ikke tilmelder sig RUT. Manglende tilmelding til RUT bør have en her og nu konsekvens. Og nu får vi altså daglige tvangsbøder som nyt og vigtigt redskab. Det er meget glædeligt, siger næstformand i byggegruppen Palle Bisgaard til Netavisen Pio.

Forbundet havde håbet på en endnu strammere kurs overfor lovsnyderne. 3F havde således foreslået daglige tvangsbøder på 1.500 kroner pr. ansat.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. maj. 2018 - 08:41   31. maj. 2018 - 15:44

RUT-register

noc@arbejderen.dk
RUT-register
  • Register over Udenlandske Tjenesteydere, RUT-registret, blev indført i 2009.

  • Alle udenlandske tjenesteydere, der vil udføre arbejde i Danmark, har pligt til at tilmelde sig registeret senest den dag, hvor de påbegynder arbejdet. Her skal de blandt andet oplyse om arbejdssted, arbejdets varighed, antallet af ansatte samt navn og adresse på en kontaktperson.

  • Offentligheden, og dermed fagbevægelsen, har siden 1. januar 2011 haft adgang til at få oplyst virksomhedernes arbejdssted og tidspunktet for arbejdet i Danmark via hjemmesiden virk.dk/rut.