24 Sep 2020  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Tillidsvalgte er klar til OK20

3F'ere til stormøde

Tillidsvalgte er klar til OK20

Fagforbundet 3F holdt stormøde for tillidsrepræsentanter i søndags. Signalet fra arbejdspladserne er tydeligt: Vi er klar til OK20.

Der blev lyttet og diskuteret flittigt på stormødet for 3F-tillidsrepræsentanter.
FOTO: 3F København
1 af 1

I søndags havde 3F inviteret tillidsrepræsentanter fra hele landet til stormøde. I invitationen var der sat et øvre loft på 900 deltagere, men der var plads til flere, da mødet blev blæst i gang klokken 10.00 i Odense Congress Center.

Det gav et indblik i, hvad der kan være af fællesnævnere, som giver mulighed for at trække i samme retning.
Jesper Skov, tillidsmand fra Aarhus

– Det her er starten på OK20, og det handler om forbundets kerneopgave: Løn- og arbejdsforhold for vores medlemmer, sagde Jan Villadsen, formand for 3F Transport, da han bød velkommen.

Knap 500 kvinder og mænd havde valgt at bruge en søndag på mødet, hvis formål var at inddrage forbundets tillidsrepræsentanter i processen om de forestående forhandlinger om OK20.

>>LÆS OGSÅ: 3F samler 900 tillidsfolk til stormøde i Odense

Til gengæld var der stor tilfredshed med mødet blandt de deltagere, som Arbejderen har snakket med.

– Gruppeformændene var oppe og fortælle om kravene, og hvordan de vil gribe forhandlingerne an. Det gav et indblik i, hvad der kan være af fællesnævnere, som giver mulighed for samarbejde og for at trække i samme retning, siger Jesper Skov, der er tømrer fra Aarhus og med i et tværfagligt OK20-udvalg, som byggefagene i byen har lavet.

Forventninger gjort til skamme

Han havde ikke de store forventninger til stormødet på grund af det annoncerede program. Med oplæg fra fem gruppeformænd og fra lektor Søren Kaj Andersen fra FAOS havde Jesper Skov og mange andre en bekymring for, hvor meget tillidsfolkene ville komme til orde.

>>LÆS OGSÅ: 3F samler 900 tillidsfolk til stormøde i Odense

Men der blev givet plads til at stille spørgsmål og kommentere på oplæggene fra gruppeformændene og til det senere oplæg om sammenkædningsreglerne, lyder det fra Jesper Skov:

– Det blev et super godt møde, og det var så godt at se gruppeformændene stå sammen. Så jeg er taget hjem fra mødet med en meget bedre fornemmelse i maven i forhold til de overenskomstforhandlinger, der starter efter nytår.

Overenskomstforhandlingerne i 2020 berører direkte 3F-medlemmerne i fem af forbundets seks branchegrupper – Industrigruppen, Transportgruppen, Byggegruppen, Den Grønne Gruppe og Privat Service, Hotel & Restauration.

Mandat til 3F-forhandlerne

Formålet med at lade formændene for hver af grupperne informere om deres respektive krav var at give et fælles overblik til gavn for den videre proces.

René Schultz-Hellensten arbejder i Danmarks Radio (DR) og deltog for første gang i et stormøde for tillidsvalgte. Også han havde en positiv oplevelse:

– Selvom de fem grupper har forskellige tilgange til de forestående forhandlinger, så opfatter jeg, at de har et reelt ønske om at arbejde sammen for at skærpe kravene, inden de skal afleveres til arbejdsgiverne.

Det er den københavnske tillidsmands indtryk, at gruppeformændene og forhandlerne fra forbundet efterlyste og fik mandat til at arbejde tættere sammen til gavn for helheden.

– Jeg er da også selv overbevist om, at et stærkere sammenhold er vejen frem. Når vi står sammen, står vi stærkere i en forhandlingssituation, og mødet gav mig en fornemmelse af, at sammenholdet kan bruges til at støtte vores egne forhandlere.

Ingen nikkedukker 

René Schultz-Hellensten synes, det var en "fed oplevelse", at der ikke bare deltog "en flok nikkedukker."

– Det var primært tillidsvalgte fra arbejdspladserne, der tog ordet. De gik til biddet og fik sagt, hvad de havde på hjertet.

Flere tillidsrepræsentanter fik således luftet deres frustrationer over OK17, hvor 3F'erne endte med at stemme det forlig ned, som forhandlerne præsenterede dem for. I 3F er der udbredt enighed om, at OK17 ikke skal gentage sig.

Til gengæld afspejlede debatten på mødet i Odense, at der er delte meninger om, hvorvidt det er en god idé, at de private fagforbund indgår en musketered i stil med den, de offentlige forbund aftalte forud for deres overenskomstforhandlinger, fortæller Brian Reickle, formand for Losseklubben på Esbjerg Havn:

– Der var en god debat, og den viste, at der er vilje til at bakke forhandlerne op i hele forløbet.

– Men der var også besked til forhandlerne om, at de skal være bedre til at informere den anden vej. Det er en afgørende forudsætning for, at de har opbakningen fra medlemmerne. På det offentlige så vi jo, hvad det betød med den opbakning, som deres forhandlere fik.

De offentligt ansatte bakker op 

Sammenholdet på tværs af de offentliges organisationer var med til at bryde arbejdsgivernes snævre økonomiske ramme og feje stort set alle krav om forringelser af bordet. Forhandlingerne endte med et kæmpe ja til OK18 fra medlemmerne, og de offentligt ansatte kom styrkede ud af overenskomstkampen.

>>LÆS OGSÅ: OK18 var bare starten

De offentligt ansatte fik støtte fra det private område, og det har de ikke glemt. 

– Da vi kom til hallen i Odense, blev vi modtaget af en flok offentligt ansatte. De har sagt flere gange, at de skylder. At de så kommer med et banner og viser, at de bakker op om OK20, det var sgu dejligt, siger tillidsmanden fra Esbjerg.

Offentligt ansatte tog imod tillidsrepræsentanterne på det private arbejdsmarked med løftet om, at sammenholdet fra OK18 tages med videre til OK20-forhandlingerne.
3F København

En af dem, der stod med banneret, var Søren Jensen. Han er tillidsrepræsentant i Korsgadehallen i København og offentligt ansat. 

– Jeg kom først og fremmest for at sige tak for sidst. Det betød rigtig meget for os, at de private bakkede os op, fortæller Søren Jensen og fortsætter:

– Ja, så lyttede jeg jo til debatten. Det er så fint, at 3F samler de fem grupper, der skal have nye overenskomster, men hvor ville jeg ønske, at 3F ville finde sammen med de andre private fagforbund – HK, Metal, og hvad de ellers hedder. Ligesom de offentlige forbund snakkede sammen og koordinerede på kryds og tværs.

Aarhus fortsætter

I Aarhus har forberedelserne til OK20 stået på, faktisk siden OK17 sluttede, for at undgå en gentagelse og sikre så stærk en opbakning til forhandlerne som muligt.

>>LÆS OGSÅ: Arbejdspladser synliggør krav til OK 20

Det er Jesper Skovs indtryk, at 3F's forhandlere er glade for de lokale aktiviteter, hvor der arbejdes med at få kollegerne på arbejdspladserne til at forholde sig til, at de skal have nye overenskomster i løbet af foråret 2020. 

– På stormødet fik vi et større indblik i, hvordan samarbejdet foregår på tværs af grupperne, og at de rent faktisk sparrer med hinanden. Det var dejligt at høre og at få det uddybet, siger den østjyske tillidsmand.

Byggegruppen iværksætter en spørgeundersøgelse ud fra de krav, der er samlet ind ved møderne rundt i landet.

– Det er rart at høre, hvad vi kan hjælpe vores forhandlere med. Den griber vi i Aarhus. Vi vil snarest tage rundt på byggepladserne og få kollegerne til at udfylde skemaet, siger Jesper Skov.

Nyt tværfagligt stormøde?

Han ser frem til det møde, som forbundets byggegruppe har besluttet at holde i januar, men han er i tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt med endnu et tværfagligt møde for tillidsvalgte.

– Jeg støtter, at der bliver holdt et nyt tværfagligt stormøde. Jeg synes, det var dejligt, at alle grupper var repræsenteret, og jeg er sikker på, at der vil komme endnu flere næste gang, lyder det til gengæld fra Brian Reickle, der mener, det vil være et enormt rygstød til forhandlerne.

Fagbladet 3F skriver følgende om, hvad der nu vil ske:

"Frem mod begyndelsen af det nye år vil de fem grupper i samarbejde med medlemmer og afdelinger på hver sin måde forventningsafstemme de endelige krav, man vil fremsætte ved OK20."

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. okt. 2019 - 10:22   31. okt. 2019 - 11:45

OK 2020

noc@arbejderen.dk
Køreplan OK 2020
  • Per 1. marts 2020 skal 450-500.000 lønmodtagere omfattet af en overenskomst indenfor FH/DA-området have fornyet deres overenskomster. 
  • FH står for Fagbevægelsens Hovedorganisation, der repræsenterer samlet 1,4 millioner lønmodtagere, både privat og offentligt ansatte. DA er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det danske private arbejdsmarked med tilsammen 22.400 medlemsvirksomheder.
  • FH og DA forhandler ikke selv overenskomsterne. De forhandles af kartellerne, forbundene og arbejdsgiverforeningerne. Men FH og DA har en central koordinerende rolle under hele overenskomstforløbet, og forligsmanden kan ikke fremsætte et samlet mæglingsforslag, uden at FH og DA har nikket ja til det.
  • De enkelte overenskomstområder dækker typisk flere tusinde lønmodtagere. Arbejdsgiverne i Dansk Industri og det faglige forhandlingsfællesskab CO-industri forhandler for eksempel på vegne af cirka 230.000 lønmodtagere.
  • I køreplanen for 2020 har FH og DA aftalt, at inden der afsendes eventuelle konfliktvarsler, skal overenskomstparterne undersøge alle forligsmuligheder – og orientere FH og DA om status for forhandlingerne.
  • DI og CO-industri, som i modsætning til FH og DA begge er overenskomstparter, har aftalt en lignende køreplan. De stræber således efter at blive færdige med overenskomstforhandlingerne senest den 7. februar. 
  • Arbejderen følger overenskomstforløbet. Du kan læse alle artiklerne her