26 May 2019  

KBH: Overskyet, let regn, 12 °C

Tillidsfolk advarer mod udlicitering af renholdning i København

Sparekrav på 75 millioner

Tillidsfolk advarer mod udlicitering af renholdning i København

De københavnske politikere diskuterer i øjeblikket effektivisering og udlicitering af renholdning af veje og pasning af byens grønne områder.

Ernst & Young erklærer i deres rapport, at der kan spares over 50 procent på tømningen af skraldespande i København.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Tillidsfolkene for de arbejdere, der renholder veje og passer grønne områder i Københavns Kommune, advarer mod forslag om at udlicitere store dele af området.

Udlicitering betyder ofte dårligere kvalitet og pressede arbejdsvilkår.
Claus Bülow, fællestillidsmand

– Vores erfaringer viser, at udlicitering ofte betyder dårligere kvalitet, og at firmaerne presser arbejdsvilkår og lønninger, siger Claus Bülow, der er fællestillidsrepræsentant for en del af de ansatte på området.

>> LÆS OGSÅ: Udlicitering koster på lønnen

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har fået lavet en rapport af konsulentfirmaet Ernst & Young. Rapporten peger på, at forvaltningen kan effektivisere for omkring 75 millioner kroner indenfor renhold af veje, pasning af parker og kirkegårde samt tømning af skraldespande og rengøring af toiletter. 

Rapporten har en række konkrete forslag til effektiviseringer, eller alternativt udliciteringer af de forskellige områder.

Socialt ansvar

For eksempel har Ernst & Young regnet sig frem til, at der fire år efter en udlicitering af pasning af byens grønne områder vil kunne spares 48 millioner kroner. Samtidig understreges det, at udlicitering er en lang og kompleks proces, der kræver investeringer og prioritering. 

Tillidsfolkene peger også på, at Teknik og Miljøforvaltningen i dag tager et stort socialt ansvar ved at ansætte syge og nedslidte i fleksjob eller på andre særlige ordninger.

– Det er private firmaer ikke forpligtede til at bruge krudt på. Deres interesse er bare at få så stort et overskud som muligt, konstaterer Claus Bülow.

Mens tillidsfolkene er modstandere af udlicitering, er de åbne overfor en række andre forslag i rapporten.

– Der er ting, som vi selv har efterspurgt i flere år, som for eksempel fastsættelse af servicemål, bedre tilrettelæggelse af arbejdet og udnyttelse af maskiner og materiel, samt udnyttelse af stordriftsfordele, siger Claus Bülow.

Urealistiske tal

Mens de ansatte er indstillede på at effektivisere, hvor det er muligt, mener de, at det er helt urealistisk at spare 75 millioner kroner, uden at få en langt ringere kvalitet.

– For eksempel mener Ernst & Young, at der kan spares 13,9 millioner kroner på at tømme affaldskurve sjældnere og tidligere på dagen. Det svarer til 54 procent af det beløb, der bruges på tømning i dag, mener Claus Bülow.

Han peger på, at mange af forslagene i rapporten stemmer dårligt overens med kommunens målsætning om, at dobbelt så mange københavnere i 2025 skal opleve København som en ren by

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder lige nu med forskellige konkrete forslag til, hvordan der kan effektiviseres både uden og med udlicitering. I marts skal Teknik- og Miljøudvalget tage endelig stilling til forvaltningens forslag.

Enhedslisten, der sidder på posten som teknik- og miljøborgmester, har understreget, at de ikke vil være med til at gennemføre udliciteringer.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. feb. 2019 - 08:07   15. feb. 2019 - 11:30

Nedskæringer

ur@arbejderen.dk