22 Oct 2018  

KBH: Spredte skyer, 11 °C

Til stormøde med over 10.000 tillidsfolk

Live-reportage

Til stormøde med over 10.000 tillidsfolk

Over 10.000 tillidsfolk fra det offentlige område er i dag samlet i Fredericia for at planlægge en aktiv konflikt. Arbejderen er med og dækker mødet live. Følg med her.

FOTO: PN
1 af 1

Kl. 14.55: Der sluttes af med fællesang "På den allerførste fane". Et historisk tillidsmandsmøde er slut og 10.300 tillidsfolk begiver sig hjemad godt rustet til at sætte fuld fart over overenskomstkampen i den kommende tid. 

Kl. 14.51: Facebooksiden "Bak op om de offentligt ansatte" har nu fået over 77.000 medlemmer.

Kl. 14.43: FOA-formand Dennis Kristensen får ordet til de afsluttende bemærkninger.

– Over 10.000 tillidsrepræsentanter, der står lige overfor en strejke og lockout, har været samlet her i dag og vist, at de ikke lader sig skræmme. Signalet er, at bliver det nødvendigt, tager vi kampen med oprejst pande. Det har været en fornøjelse at være sammen med jer, erklærer FOA-formanden.

Han glæder sig over, at solidaritetspagten mellem alle de forskellige fagforbund har vist sin holdbarhed gennem den seneste tid. Ingen sætter spørgsmålstegn ved den. 

– Fortsat god kamp allesammen, slutter Dennis Kristensen og får taktfaste klapsalver tilbage fra forsamlingen, hvor alle har rejst sig op.

Kl. 14.38: Alle i salen rejser sig og rækker et skilt i vejret med teksten "En løsning for alle" til ære for fotografen.

Kl. 14.36: Vi får meldinger tilbage fra nogle af de forskellige lokalområder. I Aalborg Kommune er der konkrete planer om at blive synlige i gadebilledet. I Center Nordkraft kommer mange forskellige mennesker, her vil de offentligt ansatte etablere en café, så de kan komme i kontakt med de mange mennesker, der kommer der.

Kl. 14.29: Rundt omkring i salen tager mange forskellige grupper af folk billeder til Facebook. Samtidig lyder meldingen, at under mødet har over 50.000 mennesker meldt sig ind i Facebookgruppen "Bak op om de offentligt ansatte".

Kl. 14.18: Ved bordene diskuteres, hvad de enkelte områder konkret vil gå hjem og gøre. Midt i salen sidder en flok tillidsfolk fra Roskilde. De har fået dannet sig et fælles overblik over alle de tillidsfolk, der er på det offentlige område i byen, og er enige om, at de skal mødes og lægge konkrete planer sammen, når de kommer hjem.

– Det er lidt svært at lave forpligtende aftaler her på mødet, forklarer en af tillidsrepræsentanterne.

En ting står dog allerede klart. I Roskilde bakker de op om den fælles aktionsdag den 10. april.

Kl. 13.58: Alle diskuterer ved bordene, hvad det vigtigste er i forhold til at være synlige og øge presset på arbejdsgiverne. 

På bordene ligger et ark med et væld af ideer til konkrete aktiviteter som for eksempel aktiviteter på de sociale medier, menneskekæde rundt om rådhuset for at vise, at vi står skulder ved skulder, besøg på arbejdspladser og meget andet.

Kl. 13.42: Alle arbejder ved bordene med konkrete aktiviteter, der sikrer støtte til de offentligt ansatte og synlighed omkring overenskomstkampen. For eksempel ved at få privat ansatte til at bakke op via Facebooksiden "Bak op om de offentligt ansatte".

Kl. 13.28: Paneldebatten er slut. Alle i salen rejser sig og hylder deres forbundformænds indsats i forhandlingerne med langvarige klapsalver. 

Kl. 13.25: Anders Bondo Christensen annoncerer, at den 10. april er der aktionsdag i alle større byer i Danmark. På et senere tidspunkt bliver der lagt op til en stor samlet manifestation i København.

Kl. 13.20:  – Penge brugt på det offentlige ses alene som en udgift, ikke en investering. Derfor sparer og sparer og sparer de hele tiden, konstaterer Flemming Vinther fra de statsansatte i paneldebatten.

– Det, som sker lige nu, er en kamp om, hvor vidt vi vil have den danske arbejdsmarkedsmodel. For os som fagbevægelse er det helt afgørende, at OK 2018 skal bruges til at genskabe respekten for forhandlingssystemet, siger lærerformand Anders Bondo Christensen.

Kl. 13.10: Så er der gang i paneldebatten mellem seks forbundformænd. 

– Kampen står om, hvor vidt vi skal afgive noget af den løn, vi ellers ville have fået for at kunne følge med de private, til regeringens økonomiske råderum, siger FOA-formand Dennis Kristensen.

Et af stridspunkterne i OK-kampen er arbejdsgivernes krav om at forringe ordningen med seniorfridage.

– Når regeringen beslutter, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, skal der også sikres forhold, så det kan lade sig gøre. Arbejdsgiverne vil tage nogle af seniorernes rettigheder fra os, siger formand for HK Kommunal Bodil Otto.

Og så er der problemerne med den betalte frokostpause. 

– Det handler om, hvor vidt vi vil acceptere, at arbejdsgiverne uden videre skal kunne fjerne en rettighed, vi har haft siden 1929, siger Flemming Vinther, forhandler for de statsansatte.

Kl. 13.00: Støttehilsener fra en række kendte danskere blandt andet anføreren for det danske kvinde fodboldlandshold.

Kl. 12.55: Stella Andersen fortæller om en gruppe, der har lavet en stafet rundt til Fredericias butikker og opfordret dem til at støtte de offentligt ansattes kamp. Tre ud af fire sagde ja til at stå offentligt frem med deres støtte og få taget et billede. Alle opfordres til at gøre det samme, der hvor de kommer fra.

Kl. 12.45: Det lyder fantastisk. Over 10.000 mennesker der synger den gamle kampsang om grevens fejde.

Kl. 12.30: I spisepausen har alle forbundsformændene underskrevet en fælles udtalelse fra mødet. Her opfordres arbejdsgiverne til at anerkende de offentligt ansattes arbejde og sikre en lønudvikling lig det private område, løse problemet omkring den betalte spisepause, sikre lærerne en arbejdstidsaftale og sikre ordentlige forhold for seniorerne. 

"Vi er stolte over, at danskerne sætter pris på os og bakker os op. Vi ved at forholdene for de offentligt ansatte hænger sammen med den kvalitet borgerne får", slår udtalelsen fast.

Kl. 12.00: Så er der frokostpause. Bespisning af over 10.000 mennesker på en gang. Noget af en logistisk øvelse.

Kl. 11.55: Arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl forklarer principperne i den danske overenskomstmodel og understreger, at den nuværende solidaritetspagt mellem alle grupper på det offentlige område er historisk.

Kl. 11.40: Thilde Whast, formand for Flyvebranchens Personaleunion, bringer over video en hilsen til tillidsmandsmødet.

I 2015 var hendes fagforening ude i en voldsom kamp mod flyselskabet Ryanair, der ville oprette base i København. Ryanair er berygtet for dårlige løn- og arbejdsforhold og for ikke at ville acceptere fagforeninger.

– Dengang fik vi hjælp og støtte fra hele den danske fagbevægelse. Mange af jer, der er med her i dag, stod skulder ved skulder med os dengang. Vi viste dengang, at sammehold gør stærk og vandt kampen mod Ryanair. Denne gang er det jer, der står i forreste række, men I skal vide, at vi står lige bag jer, erklærer Thilde Whast. Og igen lyder taktfaste klapsalver.

Kl. 11.32: Mødeleder Martin Breum oplæser en lang række støttehilsener fra private arbejdspladser og fagforeninger og giver ordet til tillidsrepræsentant og trykker Niels Petersen fra Jysk Fynske Medier, som repræsentant for de privat ansatte.

– Vi ved, hvad solidaritet og sammenhold betyder. Kommer det til konflikt, er vi parat til at bakke jer op.  For os er det vigtigt, at vi trygt kan aflevere vores børn i daginstitution eller skole, at vores gamle kan få en ordentlig hjælp, og at vi kan gå en god service på hospitaler, jobcentre og hvor, I ellers arbejder. I udgør rygraden i vores velfærdssamfund. I skal ikke lade jer tryne af arbejdsgiverne i jeres retfærdige kamp, erklærer Niels Petersen og høster jubel fra salen.

Kl. 11.30: Så diskuterer over 10.000 tillidsfolk igen på livet løs hen over bordene. Denne gang om hvordan de kan vinde folkestemningen og få befolkningen til at støtte de offentligt ansatte.

Kl. 11.20: Nikolaj Bentzen, fællestillidsrepræsentant for sceneteknikerne på Det Kongelige Teater, fortæller om samarbejdet mellem de foreskellige grupper af offentligt ansatte i København. Her gik forberedelsen af konflikten i gang på et stort tillidsmandsmøde med omkring 800 deltagere i tirsdags.

– Der var en fantastisk stemning og en fantastisk gejst. Der er et stort sammenhold og respekt på tværs af faggrupper, siger han og understreger nødvendigheden af at fastholde opbakningen i befolkningen.

– Lykkes det, så vinder vi, slutter Nikolaj Bentzen.

Kl. 11.15: Helle Inge fra BUPL, der er fællestillidsrepræsentant i Næstved, fortæller, at de forskellige faggrupper i Næstved har indledt et tæt samarbejde. De har lejet et lokale og er ved at indrette en konfliktcafé. Herfra skal der planlægges aktiviteter som demonstrationer, blokader og happenings. 

– Vi skal vise, at vi står sammen, være synlige og øge presset på arbejdsgiverne, siger Helle Inge.

Konfliktcaféen skal være åben også for de indbyggere i Næstved, der har lyst til at kigge forbi og få mere at vide om konflikten.

Kl. 11.10: Så er der humoristisk opladning af stand upper Torben Chris, der blandt andet foreslår, at borgmestre i kommuner, hvor der er strejke, ikke skal have nogen løn.

Kl. 10.50: Så er der debat ved bordene, om hvordan tillidsfolkene oplever engagementet hos kollegaerne.

Ved et bord sidder tillidsfolk fra Aabenraa. Her fortæller en tillidsmand om problemer med mange uorganiserede kollegaer. Ud af 13 er kun fem medlem af fagforeningen. Der er ansat syv fleksjobbere hver især på ganske få timer. De dukker sig typisk af frygt for deres stilling. 

– Det fylder meget, at så mange ikke er medlem af fagforening. Man kommer til at tænke på, om det er en bevidst strategi fra ledelsens side, siger tillidsmanden.

Et par borde væk sidder en gruppe lærere fra Fredericia. De diskutere, hvordan de skal mobilisere kollegaerne til at tage endnu en kamp efter lockouten i 2013.

– Det betyder noget, at vi ikke er alene den her gang. Det er det, jeg siger til folk. Og så at vi kæmper for at vinde, siger en tillidskvinde. 

– Jeg så et indslag på tv i går om, at der aldrig har været så mange i arbejde som nu, hvor der er opsving. Jeg kan ikke se hvordan det hænger sammen med, at vi ikke kan få noget, siger en kollega.

Kl. 10.25: 26 mennesker fra forskellige faggrupper sidder i debathjørnet i hallen og er i fuld gang med at skrive blogindlæg og debatindlæg til de sociale medier og andre medier for at få spredt budskaberne fra det store tillidsmandsmøde. Det vil de fortsætte med hele dagen.

Kl. 10.20: – At vi er samlet her i dag er udtryk for vores fantastiske sammenhold. Sammenholdet er vores fundament. Vi er her for at kræve en overenskomstløsning for alle. Det er glædeligt, at vi i dag har fået en meningsmåling, der viser, at de offentligt ansatte har opbakning i befolkningen, erklærer lærerformand Anders Bondo Christensen, da han får ordet.

Han opfordrer formændene for alle fagforbund til at rejse sig og række et skilt i vejret for at give et indtryk af, hvor mange forskellige grupper, der er med på mødet. En skov af skilte rejser sig og der klappes igen

Kl. 10.10: Nu er formanden for Dansk Sygeplejeråd på talerstolen.

– Vi kræver udvikling og bliver mødt med krav om afvikling og forringelser. Vi vil have vendt skuden og tænkningen. Det er som om kæden er hoppet helt af for arbejdsgiverne, siger Grete Christensen.

– Vi står stadig sammen om forhandlingsløsninger, men er også parat til at kæmpe sammen i en konflikt, slutter hun til massive klapsalver.

Kl. 10.00: Så er mødet i gang. 

– Velkommen. Vi er her i dag for at vise, hvor stærke vi er, når vi står sammen på tværs af fag og faggrupper, fordi vores fællesskab og værdier er under pres. Vi har valgt at sige, at nok er nok. Det gør vi, fordi vi står overfor arbejdsgivere, der mener, at forringelser er en naturlig del af overenskomstforhandlingerne, siger Flemming Vinther, chefforhandler for de statsansatte til klapsalver fra hele salen.

– Lad os gøre, det til en dag, der skriver sig ind i fagbevægelsens historie. En dag, hvor vi viser, at sammenhold betaler sig, slutter han.

3F-medlemmer fra Syddanmark og andre fagligt aktive tog imod de mange tillidsfolk, da de ankom.

Kl. 9.50: Tillidsfolk i tusindvis fra hele landet er lige nu på vej ind i Fredericia Messecenter for at deltage i det største tillidsmandsmøde i årtier. 

Folk kommer i busser, biler og gående i demonstration fra stationen. 

Over 10.000 har meldt deres deltagelse i mødet. Her er pædagoger, SOSU-arbejdere, gartnere, ansatte i statsadministrationen, rengøringsassistenter, sygeplejersker, håndværkere og mange, mange andre faggrupper.

Og allesammen strømmer ind i den kæmpemæssige hal, hvor der er opsat en lang række storskærme, fordi scenen for de fleste er meget langt væk. 

En af de mange deltagere er Ane Skjødsholm, der er pædagog og tillidsrepræsentant på et fritidshjem på Vesterbro i København. 

Hun stod op klokken 5 i morges for at tage turen til Fredericia med en af fagforeningen LFS’s busser. I alt 175 LFS’ere er med i dag.

– Det er rigtig stort, at vi er så mange forskellige faggrupper samlet her i dag om en fælles sag. Det glæder jeg mig til at opleve, siger Ane Skjødsholm.

– Jeg ser det som en manifestation, hvor vi viser, at vi står sammen og støtter hinanden, og at nu er nok nok. Det her handler ikke bare om vores løn, men om at vi hele tiden bliver presset af evindelige besparelser og forringelser, tilføjer hun.

Hun blev voldsomt provokeret af innovationsminister Sophie Løhdes udtalelser om, at de offentlig ansatte har fået for høje lønstigninger, og kun vil tage og ikke give.

– Der tænkte jeg, at der er brug for et realitetstjek. Også det med at vi skal til at diskutere en frokostpause, som de fleste af os ikke har meget mulighed for at holde, siger Ane Skjødsholm.

Hun forventer, at mødet skal bruges til, at faggrupperne får diskuteret, hvordan en konflikt bliver synlig og skaber opmærksomhed omkring de offentligt ansattes situation.

– Og så regner jeg med at få en update på, hvor vi egentlig er henne i hele processen.

22. mar. 2018 - 08:31   26. mar. 2018 - 10:08

OK 2018

ur@arbejderen.dk
Stormøde i Fredericia
  • Forhandlingsfællesskabet, der forhandler overenskomst på vegne af de ansatte i kommuner og regioner, samt CFU, der forhandler for de statsansatte, havde indkaldt tillidsfolk fra hele landet til stormøde i Fredericia den 22. marts.
  • På mødet var der paneldebat mellem en række forbundsformænd om forløbet af overenskomstforhandlingerne, og arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl satte perspektiv på den danske overenskomstmodel. Derudover var der konkret planlægning af aktiviteterne under den varslede konflikt.
  • 10.380 tillidsfolk fra over 100 forskellige fagforeninger deltog i mødet.
Konflikt OK 2018
  • Overenskomstforhandlingerne på hele det offentlige område – både staten, kommunerne og regionerne –  er brudt sammen.

  • Arbejdsgiverne har ikke villet imødekomme fagbevægelsens helt centrale krav om en arbejdstidsaftale for lærere og andre undervisere, at den betalte frokostpause skal ind i overenskomsterne samt højere realløn til alle. Derudover kræver de kommunalt og regionalt ansatte også, at der afsættes særlige puljer til at løfte de lavtlønnede og kvindefagene.

  • Forligskvinde Mette Christensen undersøger i øjeblikket, om der er mulighed for at bringe parterne tættere på hinanden og få lavet et forlig. Lykkes det ikke bliver der storkonflikt med strejker og omfattende lockout.

  • Fagbevægelsen har sendt strejkevarsler afsted. Omkring 80.000 offentligt ansatte er udtaget til at gå i strejke. En strejke kan tidligst starte den 4. april.

  • Innovationsminister Sophie Løhde har sammen med de regionale og kommunale arbejdsgivere varslet lockout med virkning fra den 10. april. Lockoutvarslet gælder for 120.000 ansatte i staten, 80.000 regionsansatte og 250.000 ansatte i landets 98 kommuner.

  • Forligsmanden kan udskyde strejke og lockout i to gange 14 dage.

Følg Arbejderens overenskomstdækning her.