06 Jun 2020  

KBH: Spredte skyer, let regn, 9 °C

Sværere at få anerkendt brystkræft efter natarbejde

Styrelse strammer reglerne

Sværere at få anerkendt brystkræft efter natarbejde

Arbejdsskadestyrelsen sætter kravet for at få anerkendt brystkræft som erhvervssygdom op fra 20 til 25 år. Der er ikke belæg for at ændre kravet, mener forsker.

Ansatte i sundhedssektoren arbejder tit om natten. Får de brystkræft, bliver det fremover sværere at få sygdommen godkendt som erhvervsskade på trods af, at de fleste nyere studier bekræfter en sammenhæng mellem natarbejde og brystkræft.
FOTO: PN
1 af 1

Arbejdsskadestyrelsen har besluttet, at man skal have haft mindst 25 års regelmæssigt tilbagevendende natarbejde for alene at blive indstillet til anerkendelse af brystkræft som en erhvervssygdom. Før var kravet 20 år.

3-4 nattevagter om ugen vil give en større risiko, end hvis man kun har haft en ugentlig nattevagt. 
Johnni Hansen, seniorforsker

FOAs medlem af Erhvervssygdomsudvalget, arbejdsskadekonsulent Helle Thunø, mener at grænsen i stedet burde rykkes ned til for eksempel 15 år, og at brystkræft burde optages på fortegnelsen over Erhvervssygdomme.

De fleste nyere undersøgelser bekræfter en sammenhæng mellem natarbejde og brystkræft, og det får seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse Johnni Hansen til at sige til Fagbladet FOA:

- Det er diskutabelt, hvor mange år, man skal have haft natarbejde, men der er ikke belæg for at ændre kravet fra 20 til 25 års natarbejde. Det er ikke kun spørgsmålet om antal år, men også om hyppighed. 3-4 nattevagter om ugen vil give en større risiko, end hvis man kun har haft en ugentlig nattevagt.

120 kvinder havde frem til starten af 2013 fået erstatning med grænsen på 20 år. Med grænsen på 25 år forventer Johnni Hansen, at endnu færre vil få anerkendt brystkræft efter natarbejde som en erhvervssygdom.

Det vil stadig være en konkret vurdering, hvorvidt der er en årsagssammenhæng mellem natarbejdet og brystkræften, og at der ikke er tale om genetiske faktorer eller livsstil som årsag.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. feb. 2014 - 11:38   19. feb. 2014 - 13:47

Natarbejde

noc@arbejderen.dk