26 Aug 2019  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Strejke på sprogcentre sat i bero

Overenskomst til undervisere

Strejke på sprogcentre sat i bero

I 11. time har Uddannelsesforbundet og sprogskoleejeren FOAS underskrevet ny overenskomst. Varslet strejke stilles i bero, mens resultatet sendes til afstemning.

Onsdag blev Uddannelsesforbundet og FOAS enige om en ny overenskomst for de ansatte på sprogcentrene. Nu sendes aftalen til afstemning.
1 af 1

Den varslede strejke og blokade på sprogcentrene, som kunne være startet mandag den 14. januar, er stillet i bero.

Jeg glæder mig over, at arbejdsgiverne ikke kom igennem med deres ultimative krav om at pille ved arbejdstidsreglerne.
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet 

Onsdag aften lykkedes det nemlig - efter måneders forhandlinger - Uddannelsesforbundet og sprogskoleejeren FOAS at blive enige om en ny overenskomst for sprogunderviserne.

– Der er i høj grad tale om en vedligeholdelsesaftale. Til gengæld glæder jeg mig over, at arbejdsgiverne ikke kom igennem med deres ultimative krav om at pille ved arbejdstidsreglerne. Den eksisterende arbejdstidsaftale fortsætter uændret i den nye overenskomstperiode, siger Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan til Arbejderen.

Også formanden for FOAS, John Meinert Jacobsen, er glad for, at det trods "et rigtigt svært forhandlingsforløb" er lykkedes at nå i mål med en aftale, fremgår det af en fælles pressemedddelelse.

Pistol for panden

Arbejdsgivernes ultimative krav opfattede Uddannelsesforbundet som at forhandle med en "pistol for panden". Og Uddannelsesforbundet og LC (Lærernes centralorganisation) så ingen anden udvej, da forhandlingerne brød sammen den 11. december, end to dage senere at varsle strejke og blokade mod sprogcentrene.

– Det skete i et forsøg på at få gang i reelle forhandlinger, og det lykkedes, konstaterer Hanne Pontoppidan.

Formand for FOAS John Meinert Jacobsen derimod beskyldte LC og Uddannelsesforbundet for med strejkevarslet at optrappe og søge en unødig konflikt.

– For FOAS er det egentligt meget simpelt. LC og Uddannelsesforbundet har indgået en overenskomst med en privat udbyder, A2B, som også udbyder danskuddannelse, men de har meget lempeligere vilkår i deres overenskomst, udtalte John Meinert Jacobsen på daværende tidspunkt i en pressemeddelelse.

Kræver det samme

Han henviste til, at overenskomsten mellem LC og A2B ikke indeholder aftale om arbejdstid. Han mener derfor, at LC og Uddannelsesforbundet selv har bidraget til at forvride konkurrencen imellem A2B og de organisationer, der er tilknyttet FOAS, og som tilbyder sprogundervisning - organisationer som Dansk Flygtningehjælp samt oplysningsforbundene AOF, FOF, FORA, DOF og LOF.

– LC og Uddannelsesforbundet har indgået en overenskomst med A2B og deres undervisere, som er væsentlig bedre som arbejdsgiver end den tilsvarende overenskomst mellem FOAS og LC, lød det fra John Meinert Jacobsen, der tilføjede at FOAS såmænd blot ønskede de samme vilkår som A2B og andre private sprogudbydere.

Afvisning

Uddannelsesforbundet tilbageviste at aftalen mellem LC og A2B skulle være mere lempelig.

– Den overenskomstaftale LC har indgået med A2B svarer prismæssigt til den aftale, FOAS og LC har indgået. Så det er ikke rigtigt, når John Meinert Jacobsen udtaler, at den er mere lempelig, forklarede Hanne Pontoppidan:

– Vi har holdt møde med tillidsrepræsentanterne, der har drøftet det med medlemmerne. De ønsker ikke den A2B-aftale overført til FOAS-området.

Ud over at arbejdstidsaftalen i den nye overenskomst fortsætter uændret, så kommer der lønforbedringer på i alt 8,1% i overenskomstperioden. Der afsættes flere midler til lokal løn, og der sker lidt ændringer i barsel og en præcisering i forhold til deltidsansatte.

Nu skal der stemmes

Den nye overenskomst er tre-årig og virker med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2018, men inden skal den til afstemning både hos de berørte sprogundervisere og hos arbejdsgiverne. 

Resultatet af afstemningen ligger klar den 4. februar, og indtil da er konfliktvarslet suspenderet. Stemmer én af parterne resultatet ned, så kan en konflikt tidligst træde i kraft ved døgnets begyndelse den 11. februar 2019.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. jan. 2019 - 12:23   03. jan. 2019 - 14:42

Overenskomst

noc@arbejderen.dk
Overenskomst på sprogsskoler

Tidslinje for forhandlingerne:

23. april 2018: Lærernes Centralorganisation (LC) og FOAS (Folkeoplysningsorganisationernes arbejdsgiversamarbejde) udveksler overenskomstkrav

13. juni - 1. december: Parterne forhandler

11. december: Forhandlingerne bryder sammen

13. december: LC varsler konflikt

14. december - 13. januar 2019: Mulig mægling i forligsinstitutionen

2. januar: Møde i Forligsen fører til en ny tre-årig aftale og strejkevarslet stilles i bero.

Aftalen sendes til afstemning, og den 4. februar offentliggøres afstemningsresultatet.

Stemmer én af parterne aftalen ned, kan en eventuel konflikt tidligst træde i kraft den 11. februar.