20 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Stormøde for velfærd samler 3400 tillidsfolk

Overopfyldte forventninger

Stormøde for velfærd samler 3400 tillidsfolk

Flere end 3400 tillidsfolk fra hele landet har tilmeldt sig stormøde i Odense i næste uge. Det er flere end forventet, og det lover godt for fælles velfærdsaktiviteter efterfølgende, lyder det fra arrangørerne.

Sidst fagbevægelsen samlede næsten 3000 tillidsrepræsentanter var i 2011 i protest mod afskaffelse af efterlønnen. Arkivfoto.
FOTO: PN
1 af 1

Målet var 3000, men ved middagstid torsdag havde optællingen passeret 3400 tilmeldte til stormøde i Odense den 4. oktober. Stormødet for tillidsrepræsentanter er indkaldt i protest mod regeringens bebudede nedskæringer på velfærden.

Vi skal bære engagementet fra mødet i Odense med hjem og omsætte det til handling. Det er fagforeningernes og de tillidsvalgtes ansvar. 
Mari-Ann Petersen, FOA SOSU

– Tilmeldingerne er over al forventning, og det er svært at være ked af det, når der kommer flere end, vi havde sat os som mål, siger Per Olsen til Arbejderen.

Han har som formand for LO Hovedstaden været med til at starte Danmark for Velfærd, der gik i luften for snart to måneder siden, og som står bag invitationen til det landsdækkende stormøde. 

>> DU KAN LÆSE OM INITIATIVET HER 

Det er hovedsagligt tillidsfolk fra FOA, Danmarks Lærerforening, BUPL og HK, der har meldt sig til. Fælles for deres medlemmer som social og sundhedsarbejdere, lærere, pædagoger og sekretærer er deres arbejde med vigtige velfærdsopgaver, der har været udsat for skiftende regeringers nedskæringspolitik.

Nok er nok

Fra landets største FOA-afdeling, FOA SOSU i København, deltager knap 100 tillidsfolk. Formand Mari-Ann Petersen har oplevet stor vilje til at tage turen til Fyn.

– Vores medlemmer er glade for endelig at kunne deltage i noget, hvor man gør noget i fællesskab. De glæder sig over at kunne stå sammen med andre om at sende signalet: Nok er nok! Det giver optimisme og tro på, at man kan rykke noget, siger Mari-Ann Petersen til Arbejderen.

Nogle af dem, der skal meget tidligt op for at nå til Fyn til mødestart, er skagboerne.

– Vores bus kører fra Skagen klokken 5. Den samler op i Frederikshavn, hvor vi også får FOA-folkene med, og i Brønderslev kommer tillidsfolk fra 3F Midvendsyssel med på bussen, fortæller Finn Jenne, formand for 3F Frederikshavn til Arbejderen.

Han oplever, at der er "grøde i den", og at folk ikke længere vil finde sig i fortsatte forringelser i børnehaver, på skoler og plejehjem.

Skal det lykkes at bremse nedskæringer på velfærdsområderne, er det afgørende, at tillidsfolkene tager hjem fra Odense-mødet og sammen med andre lokale kræfter sætter konkrete aktiviteter i gang, mener Mari-Ann Petersen:

–  Så mange mennesker samlet vil alt andet lige skabe engagement og troen på, at det kan lade sig gøre. Og det er det engagement, vi skal bære med hjem og omsætte til handling. Det er fagforeningernes og de tillidsvalgtes ansvar.

Velfærdsdag den 7. november

Også Per Olsen håber, at stormødet onsdag den 4. oktober kaster masser af aktiviteter af sig, hvoraf nogle passende kan forholde sig til kommunal- og regionsrådsvalget i november.

– Danmark for Velfærd er båret af ideen om, at det er tillidsfolkene, der skal bestemme, hvad der skal ske. Men sekretariatet spiller et forslag på banen om at markere en velfærdsdag den 7. november rundt om i landet som led i at sætte en velfærdsdagsorden i valgkampen, forklarer Per Olsen og fortsætter:

– Bliver det besluttet at lave lokale aktiviteter den 7. november, så sker det ikke for at skælde ud på lokale politikere. Vi laver aktiviteter for at række ud til lokalpolitikere, som er enige med os i, at eksempelvis 2 procent-kravet ikke er en løsning.

Per Olsen glæder sig både over tilslutningen til stormødet og over, at det med Danmark for Velfærd er lykkedes at skabe et tværfagligt og landsdækkende initiativ.

Flere skal med

– Den her alliance er blevet til på tværs af de offentlige og private forbund. Det har været en fornøjelse at høre fagbevægelsen sige, at det er os i den etablerede fagbevægelse, der har ansvaret for at tage hånd om den her opgave.

Stormødet er henvendt til fagbevægelsens aktivistlag, men planen er at udbygge Danmark for Velfærd med flere andre organisationer, understreger Per Olsen:

– Det er oplagt, at eksempelvis Uddannelsesalliancen, som står bag de store uddannelsesdemoer torsdag i næste uge, er med. Men vi starter ikke en ny organisation. Nu har vi Danmark for Velfærd og et grundlag baseret på fagbevægelsens værdier. Det kan andre så tilslutte sig.

Et af de initiativer, som velfærdsinitiativet allerede har søsat, er en underskriftsindsamling: "Stop besparelser – vi vælger velfærd". Den har rundet 60.000 underskrifter.

>> DU KAN SKRIVE UNDER HER

Sidst fagbevægelsen lykkedes med at samle så mange tillidsfolk fra hele landet til møde var i 2011. Da deltog næsten 3000 tillidsrepræsentanter i stormøde – ligeledes i Odense – i protest mod regeringens forslag om at afskaffe efterlønnen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. sep. 2017 - 11:56   28. sep. 2017 - 17:10

Velfærdsinitiativ

noc@arbejderen.dk
Danmark for velfærd
 • Danmark for velfærd gik i luften den 30. august 2017.

 • Velfærdsinitiativet er startet som et samarbejde mellem LO Storbyerne og fagforbundene 3F, HK, FOA, Danmarks Lærerforening, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, PROSA og Uddannelsesforbundet. Siden er der kommet flere fagforbund med.

 • Fagforbundene kommer primært fra de to hovedorganisationer LO og FTF.

 • LO Storbyerne består af LO Hovedstaden, LO-Aarhus, LO-Fyn, LO-Aalborg, LO-Vest og LO-Randers.

 • Du kan læse mere om Danmark for velfærd på Facebook.

 • Du kan læse mere om og støtte velfærdsinitiativets underskriftindsamling her.

Stormøde i Danmark for Velfærd

PROGRAM:

 • Åbning og velkomst v/ Per Olsen formand for LO Hovedstaden og forbundsformændene

 • Schøtministeriet

 • Om Aarhus for Velfærd v/ Ole V. Christensen

 • Der arbejdes i grupper opdelt efter kommuner og regioner

 • Live ordsky - fælles værdier 

 • Frokost

 • Velfærdens virkelighed. Om velfærd og ulighed - udfordringer nu og fremad v/ Knud Aarup. Lokale udfordringer v/ deltagerne

 • Hvis ikke os, hvem så? Brainstorm på ideer til fælles aktiviteter

 • Hvad er næste skridt? Grupperne planlægger sammen deres næste skridt lokalt. Deltagerne skal beslutte næste skridt lokalt og landsdækkende.

 • Afslutning og tak for i dag v/ 3F og BUPL.

 • Fællessang.