09 Mar 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, -4 °C

Stilladsklub: Dansk Byggeri løj i faglig voldgift

Balladen om BIO4

Stilladsklub: Dansk Byggeri løj i faglig voldgift

Efter to års kamp mod social dumping på BIO4 gør Stilladsarbejdernes Brancheklub status. Klubben har været i konflikt med HOFOR, med det tjekkiske firma K2 Leseni og Dansk Byggeri, der ifølge klubben direkte løj i en faglig voldgift.

Her ses stilladsarbejderne ved én af flere blokader af Amagerværket, hvor der på bygningen af den nye kraftværksblok BIO4 har vrimlet med udenlandske firmaer og underbetalte arbejdere.
FOTO: Privat
1 af 1

Dansk Byggeri har hjulpet det tjekkiske stilladsfirma K2 Leseni med at snyde og har direkte løjet i en faglig voldgift. Sådan lyder den alvorlige beskyldning fra Stilladsarbejdernes Brancheklub:

Det var helt grotesk at opleve, hvordan Dansk Byggeri forsøgte at udhule vores overenskomst med deres påstand.
John Ekebjærg-Jakobsen, tidligere klubformand

"Dansk Byggeri hjalp K2 Leseni med at underminere vores overenskomster og hjalp K2 Leseni med at underbyde de danske firmaer, som arbejder efter reglerne. På en række møder forsøgte de at omgå overenskomsten, og i flere situationer forsøgte de at holde K2 Leseni væk, så vi ikke kunne finde fornuftige løsninger på problemerne," skriver Stilladsarbejdernes Brancheklub i den nyeste udgave af medlemsbladet 'Stilladsinformation'.

I bladet gør den københavnske stilladsarbejderklub status efter mere end to års kamp mod social dumping på Amagerværket under byggeriet af kraftværksblokken BIO4. Og klubben konstaterer, at den i kampen mod underbetaling og elendige arbejdsforhold har været i konflikt med Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), med det tjekkiske firma K2 Leseni og altså arbejdsgiverorganisationen, der har spillet en særlig negativ rolle.

– Stilladsklubben og 3F’s byggegruppe har brugt virkelig mange kræfter på at dokumentere alle de overtrædelser og overenskomstbrud, som K2 Leseni har begået, ikke mindst fordi Dansk Byggeri har hjulpet K2 Leseni med at snyde, siger John Ekebjærg-Jakobsen til Arbejderen.

Fordi Dansk Byggeri siger det

Han har som tidligere formand for brancheklubben været med inde over balladen på BIO4 fra start. Byggeriet har været skæmmet af utallige sager om udenlandske firmaer, der har overtrådt eksempelvis overenskomst, løn, feriepenge, pensionsindbetaling, arbejdsmiljøregler, arbejdstid og uddannelse. Et af de firmaer er K2 Leseni.

– En af de første gange stilladsklubben var forbi, viste formanden for K2 Leseni os en stribe dokumenter. Da vi spurgte ind til dem, forklarede han, at det var Dansk Byggeri, der havde sagt, hvad der skulle stå i blandt andet arbejdstidsaftalerne, og at det var vigtigt, at kollegerne skrev under en gang om måneden.

– Vi spurgte også ind til, hvorfor arbejdstidsaftalerne var skrevet på K2 Lesenis papir. Her fik vi svaret, at det ville Dansk Byggeri have. 

Stilladsarbejdernes Brancheklub har gennemført utallige aktioner og blokerede første gang arbejdspladsen i november 2017 for at påpege HOFOR's ansvar for som bygherre at sikre, at arbejdet på værket foregik under overenskomstmæssige forhold og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

>>LÆS OGSÅ: Stilladsfolk blokerer BIO4

Selvom det holdt hårdt, så lykkedes det at råbe HOFOR og ledelsen på Amagerværket op. Det førte til krav om uddannelse for at bygge de ofte komplicerede stilladser på værket og forskellige kontrolforanstaltninger.

>>LÆS OGSÅ: Løsning i sigte på Amagerværket

Bare der er styr på papirarbejdet

Her medgiver John Ekebjærg-Jakobsen, at det ikke i sig selv er ulovligt. Dog mener han og stilladsklubben, at det er moralsk forkasteligt.

– Det viser sig jo, da vi begynder at tjekke K2, at firmaet i virkeligheden slet ikke overholdt aftalerne. Men i stedet for at Dansk Byggeri siger til deres medlemsvirksomhed, at de skal overholde overenskomsten, så bliver de bare bedt om at få styr på papirarbejdet. Derfor fik folkene besked på at skrive under på arbejdstidsaftalerne hver måned, som så skulle bruges som dokumentation på, at der var orden i tingene. 

John Ekebjærg-Jakobsen fortæller, at som konsekvens af Dansk Byggeris manglende vilje til at banke medlemsvirksomheden på plads, så var stilladsklubben nødt til at rejse to faglige voldgifter. Det er i forbindelse med den sidste af de sager, at Dansk Byggeri beskyldes for at have løjet.

Første voldgift

I den første voldgift, der afgør uenighed om pension, tillæg og feriepenge, oplever stilladsklubben et helt konkret eksempel på, at Dansk Byggeri forsøger at udhule overenskomsten.

John Ekebjærg-Jakobsen forklarer:

– I forhold til spørgsmålet om udbetaling af tillæg, så mente Dansk Byggeri og dermed også K2 Leseni, at tillæg skulle beregnes af mindstelønnen. Vi mente, at det skulle ske på baggrund af tjekkernes fulde løn, og det gav dommeren os ret i.

– Det var helt grotesk at opleve, hvordan Dansk Byggeri forsøgte at udhule vores overenskomst med deres påstand.

I samme voldgift indrømmede K2’s danske advokat, at de første lønsedler, stilladsklubben havde set i efteråret 2017, var fiktive.

– Nu sad hun jo overfor en højesteretsdommer, og så må man ikke lyve. Hun indrømmede direkte, at de havde fabrikeret lønsedlerne for at tilfredsstille 3F og HOFOR. På den måde kunne de jo signalere udadtil, at de havde styr på tingene.

Voldgift nummer to

Voldgift nummer to handlede om 'misforhold i lønnen' og var så principiel, at der skulle tre dommere til at afgøre sagen, og det er i den voldgift, at stilladsklubben beskylder Dansk Byggeri for at have løjet.

Af kendelsen fremgår det, at K2 Leseni har betalt en timeløn, som ligger indenfor rammerne af den danske overenskomst på området, men dommerne giver stilladsklubben og 3F medhold i, at udgifter til logi og transport ikke kan regnes med som løn. Det samme gælder de 23 procent, som er K2's andel i sociale sikringsordninger – udgifter til blandt andet sundhed, sygdom og pension.

– Som konsekvens heraf vil K2's løn blive lavere end danske stilladsfirmaers, siger John Ekebjærg-Jakobsen.

Alligevel når dommerne i den faglige voldgift frem til den konklusion, at der ikke er nogen væsentlig misforhold i K2 Lesenis og de danske virksomheders udgifter. Derfor skal K2 Leseni heller ikke betale en bod for overtrædelse af overenskomsten.

Den del af den voldgift kan være både svær at forklare og forstå, medgiver John Ekebjærg-Jakobsen. Han forsøger alligevel:

– Dommerne afviser at kigge på, om de tjekkiske arbejdere er blevet snydt, fordi ingen af K2’s ansatte er medlemmer af 3F. Og selv om dommerne har afgjort, at logi, transport og sociale sikringsordninger ikke kan medregnes i lønnen, så gør de det alligevel, da de skal sammenligne K2 Lesenis og danske firmaers udgifter, og så bliver forskellen pludselig ikke så stor. 

Her lyver Dansk Byggeri

Når man kigger på forskellen mellem danske og tjekkiske stilladsarbejderes løn, hører det også med, at danske stilladsarbejdere får et såkaldt timetillæg. Tillæggets størrelse afhænger af stilladsarbejderens uddannelsesniveau og kan være på 60 kroner i timen.

– Her er det så, at Dansk Byggeri lyver om vores lønsystem, lyder det fra den tidligere klubformand, der fortsætter:

– De siger til dommerne i den faglige voldgift, at man ikke kan bruge timetillægget, når man er på timeløn. At man ikke kan bruge et dansk firma, som betaler 180 i timen + timetillæg, altså næsten 240 i timen, som eksempel. Timetillægget kan altså, ifølge Dansk Byggeri, kun bruges ved akkordafregning. Men vi har altså masser af lokalaftaler, hvor det indgår. Dommerne valgte desværre at lytte til arbejdsgiverne.

Stilladsklubben har sendt en klage til 3F over arbejdsgiverorganisationens "useriøse tilgang" til behandlingen i faglig voldgift, og 3F har så ekspederet klagen videre til Dansk Byggeri.

– Man må gerne bøje argumenterne, men man må ikke lyve, understreger John Ekebjærg-Jakobsen, der mener, at det ikke ligefrem fordrer et godt forhandlingsklima, hvis man ikke kan stole på sin modpart.

Arbejderen har opfordret Dansk Byggeri til at komme med deres udlægning af sagen og også spurgt om deres kommentar til beskyldningerne om at have forsøgt at udhule overenskomsten og have løjet i faglig voldgift.

Efter at have rykket for svar skriver pressechefen i en mail: "Dansk Byggeri tager afstand fra beskyldningerne og afviser at have løjet i retten."

Snydt i skat

Ud over problemerne med at overholde overenskomsten og arbejdsmiljøreglerne så har K2 Leseni også snydt det danske skattevæsen. Det blev afsløret, da Skattestyrelsen og Arbejdstilsynet den 25. februar i år besøgte BIO4. I forhold til loven om udstationering er det sådan, at det første halve år betaler firma og ansatte skat i hjemlandet, men efter et halvt år skal der betales skat i Danmark.

– K2 kom til BIO i juli 2017 og burde derfor have betalt skat fra januar 2018. Hverken K2 Leseni eller de cirka 40 ansatte har betalt en krone i dansk skat i et helt år. Hvilket vel også må anses for at være urent trav på det danske arbejdsmarked, slutter John Ekebjærg-Jakobsen, der i dag er formand for 3F København.

>>LÆS OGSÅ: Fut i blokade foran forbrænding

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. dec. 2019 - 13:14   09. dec. 2020 - 12:55

Social dumping

noc@arbejderen.dk
Kampen mod social dumping på BIO4

I november 2017 blokerer stilladsarbejderne BIO4 første gang på grund af det tjekkiske stilladsfirma K2 Lesani. Stilladsklubben får indsigt i portlisterne og kan på den måde følge med i, hvornår folkene på pladsen kom og gik.

Januar 2018 nægter byggeledelsen at udlevere portlisterne. Fire gange spørger stilladsarbejderne HOFOR, hvor mange stilladsmontører K2 har på værket. Svaret lyder hver gang på 24, men stilladsarbejdernes egen optælling viser, at der er mindst 40 udenlandske stilladsbyggere på pladsen.

Blokade nummer to løber fra den 18. til den 20. april 2018. Den ender med en aftale, hvor HOFOR blandt andet forpligter sig til at sikre og kontrollere, at alle stilladsmontører er uddannet til det stilladsarbejde, de udfører. Ligeledes får stilladsklubben adgang til portlisterne igen. HOFOR skal også løbende orientere stilladsklubben om montørerne på pladsen og deres uddannelsesniveau. 

Den 1. maj starter tredje blokade – denne gang fordi K2 ikke har indbetalt pension for november 2017 og februar og marts 2018. Den blokade slutter 10 dage senere.