21 Mar 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

Stadig markant forskel på løn og dagpenge

Det betaler sig at arbejde

Stadig markant forskel på løn og dagpenge

Forskellen på løn og dagpenge bliver stadig større. Jo lavere dækning, jo mindre bliver lysten til at forsikre sig mod arbejdsløshed, mener AK-Samvirkes direktør.

En metalarbejder får under 60 procent af sin løn, når han mister sit job og ryger på dagpenge. Det er derfor en myte, at det ikke kan betale sig at arbjede, lyder det fra AK-Samvirke.
FOTO: PN
1 af 1

En typisk SOSU-assistent, der bliver arbejdsløs, får i dag dækket cirka 70 procent af sin løn med dagpenge. En metalarbejder får under 60 procent af sin løn, når han mister jobbet og en akademiker under 40 procent.

Forskellen mellem løn og dagpenge er stor, og den vokser.
Verner Sand Kirk, AK-Samvirke.

Det viser beregninger fra a-kassernes brancheorganisation AK-Samvirke.

– Det er en myte, at det ikke kan betale sig at arbejde, siger Verner Sand Kirk, som er direktør i AK-Samvirke.

Han tilføjer, at hvis man tæller pensionsordningerne med, er dækningen endnu lavere,  

– Det kan i dén grad betale sig at arbejde. Forskellen mellem løn og dagpenge er stor, og den vokser. Så i forhold til dagpengesystemet er der ingen problemer med det, siger Verner Sand Kirk.

Skattereform øger forskel

I Danmark reguleres dagpengene hvert år i takt med lønstigningerne på arbejdsmarkedet, dog minus en lille andel, der i stedet går i den såkaldte satspulje. Det er derfor, at dagpengene hvert år stiger lidt mindre end lønnen.

Forskellen mellem løn og dagpenge - og i øvrigt også andre overførselsindkomster - er på vej til at blive større endnu, lyder det fra AK-Samvirke. Som følge af skattereformen fra 2012 bliver reguleringen af overførselsindkomster lavere i de kommende år.

– Inden for de næste 10 år vil kompensationsgraden samlet set blive cirka fem procentpoint lavere, siger Verner Sand Kirk og tilføjer:

– Et af de spørgsmål, som dagpengekommissionen kommer til at stille sig selv er, i hvor høj grad dagpengene skal være attraktiv for almindelige lønmodtagere. For en lavere dækning øger jo ikke ligefrem lysten til at forsikre sig mod ledighed, mener AK-Samvirkes direktør.

Kontanthjælp

Verner Sand Kirk gør opmærksom på, at det ser anderledes ud med kontanthjælpen. Eksempelvis kan en enlig mor modtage ydelser og tilskud som friplads i daginstitution eller boligydelse - ydelser der aftrappes, hvis hun finder et arbejde. 

– Problemet gælder også par på kontanthjælp, hvor man aftrapper i begges kontanthjælp, hvis den ene får arbejde. Lignende eksempler kan findes for enlige i dagpengesystemet, men der er ikke ret mange af dem, mener Verner Sand Kirk.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. dec. 2014 - 16:02   04. jan. 2015 - 15:10

Dagpenge

noc@arbejderen.dk
Fra løn til dagpenge

Sådan dækker dagpenge i forhold til løn:

  • SOSU-assistent: Cirka 70 procent

  • Metalarbejder: Knap 60 procent

  • Elektriker: Under 55 procent

  • Økonom: Under 40 procent

Tallene er fra 2013. Lønnen er median-indkomst, eksklusiv pension.

Kilde: AK-Samvirke