26 Apr 2019  

KBH: Let skyet, 19 °C

Støtteaktioner rammer DSB fredag morgen

Reaktion på lockout af ansatte

Støtteaktioner rammer DSB fredag morgen

DSB's ageren viser arbejdsgivernes ønsker om total ledelsesret uden de ansattes indflydelse, lyder det fra arrangørerne bag støtteaktioner for de ansatte i København, Aarhus og Aalborg.

Fredag morgen bliver der holdt støtteaktion for de DSB-ansatte i både Aalborg, Aarhus og København. Billedet er fra en tidligere støtteaktion på Hovedbanen i København.
FOTO: Privat
1 af 1

I både Aalborg, Aarhus og København vil der fredag morgen være aktion til støtte for de ansatte ved DSB, der aktuelt kæmper for nye lokalaftaler til afløsning for de mere end 100 af slagsen, som DSB har opsagt.

Vi genkender billedet af en arbejdsgiver, der har ageret uden respekt for aftalesystemet og modparten.
Karsten Lynge Simonsen, Aalborg Lærerforening

I Aalborg får støtte-aktionen opbakning fra blandt andet 3F, sygeplejerskerne, BUPL, FOA og Aalborg Lærerforening. 

– Vi bakker op, fordi det er vigtigt at vise sammenholdet i fagbevægelsen. siger kredsformand Karsten Lynge Simonsen til Arbejderen og fortsætter:

– Som lærere kan vi nikke genkendende til en arbejdsgiver, der har ageret uden respekt for aftalesystemet og modparten. Arbejdsgiveradfæren ligner meget den, som KL udsatte lærerne for under OK13. Nu ser vi så på det statslige område en arbejdsgiver, der vil skalte og valte med de ansattes arbejdstid uden medarbejdernes indflydelse.

Fronterne trukket op

For tiden bliver forholdet mellem DSB og medlemmerne i Dansk Jernbaneforbund mere og mere anspændt. Balladen startede for snart et år siden, da DSB meldte sig ind i den private arbejdsgiverorganisation DI. Dermed løsrev DSB sig fra den statslige overenskomst og opsagde samtidig alle lokalaftler.

>>LÆS OGSÅ: DSB opsiger overenskomster

Siden september måned har DSB og Dansk Jerbaneforbund forsøgt at få nye lokalaftaler på plads, men fronterne bliver stadig skarpere.

De ansatte har strejket tre gange siden den 5. november som svar på arbejdsgiverens krav og ageren, blandt andet har DSB frataget samtlige tillidsvalgte deres hverv.

>>LÆS OGSÅ: DSB fratager tillidsrepræsentanter deres hverv

Den seneste strejke ramte DSB i går, hvor en gruppe lokomotivførere nedlagde arbejdet, hvilket medførte togaflysninger og forsinkelser over store dele af landet. DSB reagerede ved at fratage lokomotivførerne deres adgangskort og bortvise dem fra arbejdspladsen.

Leger med flere end de tror

– Vi deler rundstykker ud til folk og løbesedler for at indformere passagererne om den her alvorlige udvikling, hvor DSB har lockoutet nogle af lokomotivførerne, siger Emil Olsen, talsperson for det faglige netværk, der står for den nordjyske aktion. I øvrigt den anden støtte-aktion indenfor en uge. 

>>LÆS OGSÅ: Aalborg i solidaritet med DSB-ansatte

– DSB skal vide, at de leger med mange andre end de ansatte. Vi har jo igennem flere år set, hvad arbejdsgiverne er ude på. Ved lærerne i 2013 var det tydeligt og nu igen, hvor DSB vil have den totale ledelsesret. De kræver øget fleksibilitet uden indflydelse fra medarbejderne.

– Det her rammer os alle og derfor giver det god mening at offentligt og privat ansatte står sammen, mener Emil Olsen.

I København er det fagligt aktive netop fra netværk, der opstod under OK17, der har taget teten med støtte-aktionen. Man mødes på Hovedbanegården, hvor der vil blive holdt taler til støtte for de DSB-ansatte.

På tirsdag den 4. december er der indkaldt til støtte-aktion i Fredericia. 

Støttehilsner på stribe

Mange fagforbund, fagforeninger og faglige klubber har sendt støttehilsner til DSB-arbejderne. Det gælder blandt andet Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, Fængselsforbundet og Dansk Sygeplejeråd.

>>LÆS OGSÅ: Støtten vælter ind til DSB-ansatte

Onsdag vedtog deltagerne på generalforsamlingen i IDA BANE - den faglige klub for ingeniører i Banedanmark - en udtalelse. Deltagerne mener at DSB's angreb på tlidsrepræsentanterne burde "få hele fagbevægelsen op af stolene."

DSB's angreb kommer dog ikke bag på ingeniørerne i Banedanmark. De skriver videre:

"Overalt i EU har privatiseringer og udliciteringer af jernbanerne været en smertelig og bekostelig affære for såvel ansatte, som passagerer og skatteborgere." 

Fagretsligt efterspil

I dag klokken 10 var arbejdsgiverorganisationen DA indkaldt til fællesmøde på foranledning af Dansk Jernbaneforbund. Forbundet rejser den påstand, at DSB har iværksat en overenskomstsstridig lockout ved onsdag at fratage ansatte deres adgangskort og bortvise dem fra arbejdspladsen. Det skete i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Struer. 

DSB har forklaret til Arbejderen, at de ansatte, der fik inddraget deres adgangkort, var de strejkende, der "efter gentagne opfordringer ikke har ville genptage arbejdet." De blev bedt om at aflevere adgansgkortet og forlade arbejdspladsen. Korten vil blive udleveret, når de igen møder på arbejde, oplyste DSB.

Senere torsdag eftermiddag var Dansk Jernbaneforbund i Arbejdsretten på grund af  onsdagens strejker blandt medlemmerne.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. nov. 2018 - 09:04   30. nov. 2018 - 11:48

Fagligt

noc@arbejderen.dk
DSB's overgang til DI-overenskomst

Tidslinje:

14. december 2017: DSB melder sig ind DI og meddeler, at man overgår til Jernbaneoverenskomsten, samt opsiger alle gældende lokalaftaler og kutymer.

28. september 2018: Arbejdsretten slår fast, at DSB overgang til Jernbaneoverenskomsten er lovlig. Overgangen kræver ikke en såkaldt "frigørelseskonflikt", som giver parterne mulighed for at etablere lovlig strejke/lockout.

Dansk Jernbaneforbund og DSB optager forhandlinger om vilkårene under Jernbaneoverenskomsten – altså nye lokalaftaler.

31. oktober: DSB afbryder forhandlingerne om nye arbejdstids- og TR-aftaler.

1. november: DSB overgår til Jernbaneoverenskomsten på alle områder – dog undtaget løn og arbejdstid.

1. november: DSB opsiger alle tillidsrepræsentanters hverv.

5. november: Lokomotivførerne på S-banen nedlægger arbejdet og går til fagligt møde.

8. november: DSB inviterer til nye forhandlinger om en arbejdstids- og TR-aftale.

12.november: Forhandlingerne genoptages kl. 10.00.

15. november: Forhandlingerne fortsætter.

21. november: En mindre gruppe togførere i København nedlægger arbejdet og holder fagligt møde.

23. november: Forhandlinger.

Kilde: Dansk Jernbaneforbund