18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Stærkt sammenhold sikrer aftale for alle kommunalt ansatte

Forlig mellem KL og fagbevægelsen

Stærkt sammenhold sikrer aftale for alle kommunalt ansatte

Der er løsninger i forhold til de fleste af fagbevægelsens hovedkrav i den overenskomstaftale, der i dag er indgået mellem en samlet fagbevægelse og Kommunernes Landsforening.

Lærerformand Anders Bondo Christensen og Michael Ziegler fra KL præsenterede fredag ved middagstid en overenskomstaftale for alle kommunalt ansatte.
FOTO: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
1 af 1

Nærmest symbolsk offentliggjorde Anders Bondo Christensen, forhandler for lærerne, og Michael Ziegler fra Kommunernes Landsforening (KL) lidt i 12 fredag, at der er indgået forlig på hele det kommunale område.

Vi har svaret på de knaster, vi har bokset med i næsten fem måneder. Det er en kolossal lettelse.
Anders Bondo Christensen, lærerformand

– Vi har en overenskomst for alle. Det har vi opnået gennem et stærkt sammenhold blandt de faglige organisationer, og det er jeg meget glad for, siger Anders Bondo Christensen.

– Vi har svaret på de knaster, vi har bokset med i næsten fem måneder. Det er en kolossal lettelse. Jeg synes virkelig, at vi står med et resultat, som vi kan være bekendt, tilføjer han.

Lærernes arbejdstid

Lærere har stillet som krav, at der blev fundet en løsning på den arbejdstid, som siden OK13 har været reguleret af en politisk bestemt lov.

Det er ikke lykkedes at indgå en arbejdstidsaftale. Men parterne er blevet enige om, at der skal nedsættes en undersøgelseskommission, der skal gennemføre et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode.

Kommissionen skal blandt andet afdække, hvordan arbejdstidsreglerne understøtter lærernes muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen. Undersøgelsen skal danne udgangspunkt for overenskomstforhandlingerne i 2021.

Kommissionen skal ledes af en formand, der udpeges af parterne. 

Forliget indebærer også bedre aflønning for lærernes deltagelse i lejrskoler samt et fælles ønske om styrket lokalt samarbejde, herunder muligheden for at indgå lokale arbejdstidsaftaler. 

Spisepause

Både Anders Bondo Christensen og Michael Ziegler siger, at også knasterne om løn og den betalte spisepause er på plads.

>> LÆS OGSÅ: Energiboost til fagbevægelsen

Om spisepauser udtaler Michael Ziegler:

– Der er fundet en god løsning for LO-grupperne og en god løsning for FTF-grupperne og en lidt anderledes løsning for Akademikerne.

Akademikerne tilfredse

Akademikernes formand, Lars Quistgaard, siger i en skriftlig kommentar:

– Jeg er tilfreds med de løsninger, der er fundet, hvor særligt den overenskomstmæssige sikring af spisepausen er en stor sejr.

Aftalen indeholder lønstigninger på 8,1 procent over de næste tre år. Det forhadte privatlønsværn, som blev indført af den tidligere socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon i 2015, er endvidere afskaffet i aftalen.

>> LÆS OGSÅ: Løhdes pengekasse vokser fortsat

Værnet blev dengang indført for at sikre, at de offentligt ansatte ikke bliver lønførende, men betød i praksis, at de offentligt ansatte ville sakke længere og længere bagud i forhold til privatansatte.

Lavtløn og kvindefag

Det nye forlig indeholder også en pulje til rekruttering af især SOSU-ansatte og sygeplejersker på 522 millioner kroner, samt 85 millioner til at løfte lavtlønnede og kvindedominerede fags lønniveau. Endelig er alle krav om forringelser af seniorordningerne trukket tilbage.

FOA's nyvalgte næstformand Mona Striib er også begejstret for resultatet.

– Det er en historisk begivenhed, der i den grad har vist, at når vi står sammen, kan det også lykkes. Vi startede ud i forhandlingerne med, at arbejdsgiverne stod og råbte højt, at de offentligt ansatte fik for meget i løn. I fællesskab har vi fået flyttet rammen betragteligt, så vi alle nu er sikret reallønsfremgang de næste tre år, så det er et rigtig godt resultat, siger hun.

– Vi havde ikke kunnet nå det resultat uden den enorme opbakning og aktivitet, der har været på tværs omkring os forhandlere. På trods af de hårde diskussioner i slutfasen, er det fællesskabet på tværs, der har skabt resultatet. Uden sammenholdet ville vi have fået en storkonflikt, tilføjer FOA's chefforhandler Dennis Kristensen.

>> LÆS OGSÅ: OK-forlig skaber skarp debat

Overenskomstforliget skal nu til urafstemning blandt alle de faglige organisationers medlemmer. Bliver det et ja, vil lønstigningerne træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april.

Der er stadig et stykke vej, inden overenskomstforhandlingerne kan erklæres endeligt afsluttet. Staten og den store gruppe af sundhedspersonale på det regionale område mangler fortsat at få aftaler på plads.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. apr. 2018 - 13:22   28. apr. 2018 - 11:15

OK 2018

noc@arbejderen.dk / ur@arbejderen.dk
OK-forlig i kommunerne
  • Det er ikke lykkedes at få en arbejdstidsaftale for lærerne ind i overenskomsten. I stedet nedsættes en kommission, der skal gennemføre et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode. 
  • Der er fundet en løsning på den arbejdsgiverbetalte spisepause.
  • Den økonomiske ramme er på 8,1 procent. De generelle lønstigninger på 6,81 procent.
  • Der er afsat 85 millioner kroner til et særligt løft af kvindefag og lavtlønnede og en pulje på 522 millioner kroner til rekruttering af særligt SOSU-ansatte og sygeplejersker.
  • Privatlønsværnet er afskaffet. Dermed er sikret en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.
  • Alle planer om at forringe seniorordningen er droppet. 

Følg Arbejderens overenskomstdækning her.