23 Jul 2019  

KBH: Spredte skyer, 22 °C

Social dumping ind ad bagdøren

Kritik af lav beløbsgrænse

Social dumping ind ad bagdøren

Regeringen vil sænke beløbsgrænsen for "arbejdstagere fra tredjelande" for at sikre kvalificeret arbejdskraft til danske virksomheder. Det er dumping, mener fagbevægelsen.

It-forbundet Prosa mener, at en lavere beløbsgrænse vil presse lønningerne på hele arbejdsmarkedet.
FOTO: prosa.dk
1 af 1

Regeringen gør nu et nyt forsøg på at sikre danske virksomheder nemmere adgang til at hente kvalificeret arbejdskraft i udlandet.

Størstedelen af regeringens forslag er social dumping ind ad bagdøren. 
Simon Thøgern, HK/Privat

Det skal ske blandt andet ved at sænke den såkaldte beløbsgrænse til 350.000 kroner om året for "arbejdstagere fra tredjelande, der er på top 30 over lande, som har det største investeringsflow til og fra Danmark." Det vil sige personer fra lande som USA, Kina og Indien.

– Det er helt afgørende, at virksomhederne kan få de hænder, der er brug for. Ellers kan opsvinget brat få en afslutning, udtaler beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

LÆS PRESSEMEDDELELSE HER

Forslaget falder ikke i god jord hos Simon Thøgern, formand for 110.000 privatansatte lønmodtagere i HK/Privat:

– Størstedelen af regeringens forslag er social dumping ind ad bagdøren. Det er simpelthen ikke rigtigt, at der er brug for regelændringer for at kunne skaffe udenlandsk arbejdskraft.

Husk de arbejdsløse

Ifølge HK/Privat er antallet af udenlandske lønmodtagere i Danmark steget fra 9.948 i 2010 til 22.793 i 2018. Det ser Simon Thøgern som udtryk for, at det sagtens kan lade sig gøre at rekruttere i udlandet, hvis man vel at mærke vil betale dem efter danske forhold.

– Og så har vi også stadig omkring 100.000 ledige herhjemme og cirka 10.000 manglende praktikpladser, man kunne fokusere på.

>>LÆS OGSÅ: Giv deltidsansatte flere timer

I dag skal borgere uden for EU tjene over 418.000 kroner om året for at få lov til at arbejde i Danmark, og det er alt for højt, hvis man vil hente talenter og velkvalificeret arbejdskraft til Danmark, synger regeringen og arbejdsgiverne i kor.

>>LÆS OGSÅ: Regeringen vil importere udenlandsk arbejdskraft

Sidste år i oktober måtte regeringen opgive et tilsvarende udspil med en beløbsgrænse på 330.000 kroner. Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti hældte udspillet ned af brættet, allerede inden de reelle forhandlinger om det kom i gang. Meldingen fra Socialdemokratiet lyder, at de også er imod det nye forslag fra regeringen.

Heller ikke fagbevægelsen har ændret holdning. De var og er indædte modstandere af at lempe reglerne for at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det vil sætte de danske lønninger under pres, lyder deres pointe.

– En lav beløbsgrænse for udlændinge vil underminere lønniveauet i it-branchen, ja det vil presse lønningerne på hele arbejdsmarkedet, siger Niels Bertelsen, formand for Prosa - Forbundet af It-professionelle, til Arbejderen.

Almindelige vilkår

Han afviser ikke, at der kan være brug for at importere arbejdskraft udefra, men de personer skal i så fald ansættes på helt almindelige vilkår og ikke på en månedsløn under 30.000 kroner før skat.

– Man snakker altså om kvalificeret arbejdskraft, og kigger vi på vores område, så har vi ingen specialister, der går til de lønninger. Vi synes, det er helt absurd, at en dansk regering på den her måde vil være med til at undergrave det danske arbejdsmarked. Det er ikke den danske regerings opgave at indføre en ordning, der presser overenskomsterne, siger Prosa-formanden.

Landets største fagforbund 3F har udtrykt bekymring for, at mange af medlemmerne i fremtiden skal konkurrere om deres job med mennesker fra eksempelvis Kina, Thailand og Indien. 

Den bekymring har regeringen lyttet til, siger Troels Lund Poulsen til TV2. Ved at sætte grænsen ved 350.000 mener han, at man sikrer, at "det kan være faglærte medarbejdere, der kan komme hertil."

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. feb. 2019 - 11:23   06. feb. 2019 - 17:08

Arbejdsmarked

noc@arbejderen.dk
Forslag om ændret beløbsgrænse

Regeringens lovforslag, der skal sikre mere kvalificeret arbejdskraft til danske virksomheder, indeholder blandt andet:

  • forslag om en ny beløbsordning med en beløbsgrænse på 350.000 kr. for arbejdstagere fra tredjelande, der er på top 30 over lande, som har det største investeringsflow til og fra Danmark,

  • forslag om at modernisere og udvide den såkaldte positivliste både på nationalt og regionalt plan for hermed at imødekomme de aktuelle kompetencebehov på arbejdsmarkedet bedre,

  • en række tiltag, som skal sikre en mere smidig og balanceret fast track-ordning, herunder forslag om at afkorte karantæne-perioden fra 2 til 1 år og at hæve bødeniveauet, så virksomheder ikke bliver udelukket fra fast track-ordningen pga. mindre forseelser,

  • en afskaffelse af kravet om dansk bankkonto på den gældende beløbsordning,

  • højere bøder for personer, der beskæftiger ulovlig arbejdskraft,

  • samt en række regelforenklinger, der kan være med til at bane vejen for, at danske virksomheder hurtigt og nemt kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.dk