03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Social dumping i EU ruller videre

EU's vejpakke til afstemning

Social dumping i EU ruller videre

EU's vejpakke skal til afstemning i EU-parlamentet i dag, og den sætter ikke en stopper for den sociale dumping på transportområdet, mener Folkebevægelsen mod EU.

I april måned var en flok transportarbejdere og faglige ledere på besøg hos beskæftigelsesudvalget i EU. Udvalget støtter chaufførernes og fagbevægelsens krav.
FOTO: etf
1 af 1

Når vi køber spanske tomater i en dansk butik, er det mere reglen end undtagelsen, at den chauffør, der har styret tomaterne sikkert frem, har fået en ussel løn og har holdt et minimum af pauser undervejs.

Min tillid til, at der sker særligt store forbedringer, kan ligge på et meget lille sted.
Robert Grant, Godschaufførernes Landsklub

De omfattende problemer med social dumping på godstransportområdet er en velkendt kendsgerning, og de bliver ikke løst, når EU-parlamentet i dag samles i Strasbourg for at stemme om EU's vejpakke, mener Rina Ronja Kari, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

"Som udspillet ser ud i dag, vil det langtfra stoppe problemerne. Faktisk vil det føre til endnu mere social dumping på vejene!", skriver EU-parlamentarikeren i en kommentar på arbejderen.dk.

På barrikaderne

Vejpakken skal regulere forholdene for de chauffører, der transporterer gods på tværs af EU's grænser. Siden EU-kommissionen sidste år fremlagde sit udspil, har både det danske fagforbund 3F og det europæiske transportarbejderforbund ETF været på barrikaderne. De har især haft fokus på spørgsmål som udstationering, køre- og hviletid og reglerne for cabotagekørsel.

– Nu må vi se, hvordan det hele lander. Jeg håber det bedste, men min tillid til, at der sker særligt store forbedringer, kan ligge på et meget lille sted, siger Robert Grant, der er næstformand i Godschaufførernes Landsklub, til Arbejderen.

Processen op til dagens møde i EU-parlamentet har været turbulent. Transportudvalget og beskæftigelsesudvalget har således været uenige om vejpakkens indhold, og den 14. juni stemte EU-parlamentet tre betænkninger fra transportudvalget ned.

Afstemningen blev af ETF betegnet som en delsejr for chaufførerne, fordi forslagene ville betyde fortsat social dumping på vejene og forringede køre- og hviletidsregler for chaufførerne.

Sikkerheden truet

ETF frygter således for chaufførernes sikkerhed, hvis EU-kommissionen kommer igennem med forslaget om at lovliggøre kørsel i op til tre uger, uden at chaufførerne kan tage et længere hvil.

– Hvis køretiden koncentreres de første tre uger af måneden og hviletiden i slutningen af måneden, så kan det føre til akkumuleret træthed hos chaufførerne med konsekvenser for sikkerheden på vejene og for chaufførerne, lyder det fra ETF, der har kontaktet samtlige parlamentsmedlemmer. 

Fagbevægelsen ønsker i stedet at forpligte arbejdsgiveren til at tilrettelægge kørslen, så chaufføren kan komme hjem i sin egen seng for at tage det ugentlige hvil og ikke som nu lægge sig til at sove i lastbilens kabine.

Et andet stridspunkt handler om udstationering. I vejpakken lægges der op til, at chaufføren først efter tre dage skal betragtes som værende udstationeret. Fagbevægelsen derimod mener, at chaufføren er udstationeret fra dag ét og skal have samme løn som kollegerne i det land, kørslen finder sted. Det vil sige: I det øjeblik lastbilen med de spanske tomater krydser grænsen til Frankrig, skal chaufføren have fransk løn og så fremdeles.

Cabotagekørsel

Det sidste punkt, som også Robert Grant har øje på, er cabotagekørsel, der bedst kan forklares som indenrigstransport i et andet land end speditørens hjemland. Det kan for eksempel være en spansk lastbil med tomater til Aarhus, som på hjemvejen skal køre til Odense med et læs indenlandske varer. I dag tillader reglerne, at chaufføren kan tage tre cabotageture på syv dage efter aflæsning af et internationalt læs. Står det til EU-kommissionen, skal der ikke være en øvre grænse på antallet af ture, blot det sker i løbet af fem dage.

Men også her er der huller i systemet, påpeger Rober Grant:

– Faktisk kan den samme chauffør køre det, der hedder combitransport, og det kan han gøre i månedsvis - ja årevis på spanske lønninger. Og det er hele humlen i det her, selv hvis der bliver taget gode beslutninger. De tager lang tid om at blive implementeret, og der mangler kontrol med, om reglerne bliver overholdt.

EU's indre marked

Dagens afstemning kommer til at afgøre Parlamentets holdning til vejpakken, og så skal forhandlingerne med Rådet og Kommissionen først til at gå i gang.

Rina Ronja Kari påpeger, at transport af gods på tværs af EU's grænser og forholdene for chaufførerne er et område, hvor EU’s indre marked har ført til udbredt social dumping.

"Uanset hvad, kommer det endelige resultat ikke for alvor til at gøre noget ved den sociale dumping på vejene. Det kan kun et opgør med det indre marked gøre. Men vi gør, hvad vi kan, for at rejse fagbevægelsens krav i Parlamentet," skriver Rina Ronja Kari på arbejderen.dk.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. jul. 2018 - 10:47   04. jul. 2018 - 08:56

Vejpakke

noc@arbejderen.dk