01 Mar 2021  

KBH: Let skyet, 8 °C

Slutspurt på de regionalt ansattes ok-forhandlinger sat ind

Nu gælder det ansatte i regionerne

Slutspurt på de regionalt ansattes ok-forhandlinger sat ind

De offentlige overenskomstforhandlinger gik ind i sidste og afgørende fase, da forhandlerne på det regionale område mødtes i dag fredag. Det blev markeret af fagligt aktive med stafet under parolen 'Vi løber hurtigere – lønnen skal følge med'.

– Denne gang er vi oppe imod en meget smal ramme. Derfor løser vi heller ikke de ligelønsproblemstillinger, vi har med de kvindedominerede fag denne gang, siger Grete Christensen, der er forhandlingsleder for alle regionalt ansatte i Forhandlingsfællesskabet.
FOTO: Philip Davali/Ritzau Scanpix
1 af 1

I dag har Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet sat hinanden stævne for at nå i mål med en overenskomstaftale for sygeplejersker, portører og andre knap 150.000 ansatte i landets fem regioner.

Hvis forhandlingerne medfører en procentuel lønstigning, så vil det langt fra være nok til at indhente det historiske lønefterslæb som tjenestemandsreformen er skyld i.
Vibeke Kline Lange Frost, Danske Sygeplejersker

Præcis som da slutspurten blev sat ind i forhandlingerne på statens område havde De Københavnske Fagforeningers OK-koordinering inviteret til lønstafet fredag for at markere de regionale forhandlinger. Det foregik denne gang foran HK Danmarks hovedkontor i Weidekampsgade, men under samme parole: "Vi løber hurtigere – lønnen skal følge med." 

>>LÆS OGSÅ: Offentligt ansatte løber for højere løn

Området er det sidste, der mangler at falde på plads i forhandlingerne om de generelle krav ved OK21. Tidligere er der aftalt forlig for ansatte på statens overenskomster og for de ansatte i kommunerne. De holder sig begge indenfor en samlet økonomisk ramme på 6,75 procent over tre år. På det kommunale område lykkedes det dog at aftale større lønstigninger end på statens område.

Søren D. Andersen

>>LÆS OGSÅ: Kommunalt ansatte får lidt større lønstigninger end statsansatte med kriseoverenskomst

Den smalle ramme et problem

Med udsigten til den samme smalle ramme for de regionale forhandlinger, kan det blive meget svært at indfri forventningerne til et ekstra lønløft til nogle af de faggrupper, der har slået på, at de har ydet en hel særlig indsats, mens Danmark har været ramt af corona. Sygeplejerskerne, der udgør den største faggruppe af ansatte i regionerne, har klart udtrykt forventninger om at deres indsats blive honoreret ved OK21.

Det er Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, der er forhandlingsleder for alle regionalt ansatte i Forhandlingsfællesskabet, når de lægger arm med arbejdsgiverne. Da statsforliget faldt på plads lød hendes reaktion:

– Jeg havde gerne set en større ramme. Reallønnen er sikret men ikke udviklet, og de statsansatte får nu en seniorordning, fra man fylder 62 år. Men ellers er der ikke meget i aftalen til at fastholde medarbejdere med, selvom der er blevet kæmpet fra vores forhandleres side.

Her gør holdene klar til løn-stafet
Søren D. Andersen

Hun understregede, at sygeplejerskerne, der har "været med til at bære vores samfund igennem en historisk sundhedskrise", har højere forventninger end det opnåede resultat på statens område.

Grete Christensen indrømmer da også, at den smalle økonomiske ramme lægger et enormt pres på forhandlingerne med Danske Regioner, hvor der skal kæmpes for at opnå et resultat, der kan være med til at fastholde og tiltrække nyt personale.

 >>LÆS OGSÅ: Ingen jubel hos kommunalt og regionalt ansattes topforhandlere over statens OK21-forlig

Minimum det samme som det kommunale område

Mona Striib, formand for FOA og Forhandlingsfællesskabet, sidder også med til de sidste og afgørende forhandlinger med de regionale arbjedsgivere. Hun udtaler til Fagbladet FOA:

– Vi ser ind i forhandlinger, som har en del knaster i sig. Vi har stadig en samlet ramme på 6,75 procent, som vi godt ved, vi ikke kommer til at overskride. Og så har vi faktisk et større minus på reguleringsordningen at kigge ind i. Det kommer til at give os nogle udfordringer.

– Vi går ikke ud af forhandlingslokalet uden de samme generelle lønstigninger på regionernes område, som vi fik forhandlet på kommunernes område, siger Mona Striib.
Philip Davali/Ritzau Scanpix

Hun siger videre:

– Vi går ikke ud af forhandlingslokalet uden de samme generelle lønstigninger på regionernes område, som vi fik forhandlet på kommunernes område.

Et af de temaer, der denne gang, som så mange gange før, har været rejst ved de offentlige overenskomstforhandlinger, er problemet med ligeløn.

Det bliver ikke løst ved forhandlingsbordet alene, slår Grete Christensen fast i sin Blog på forbundets hjemmeside.

– Denne gang er vi oppe imod en meget smal ramme, som blev udstukket i forhandlingerne med Skatteministeriet om de statsansatte forrige uge. Derfor løser vi heller ikke de ligelønsproblemstillinger, vi har med de kvindedominerede fag denne gang.

Et stolt stafethold med diplom
Søren D. Andersen

Grete Christensen understreger videre, at den kamp fortsætter - også efter OK21, hvor hun mener det er nødvendigt med hjælp fra politikerne.

– For hvis man ikke har fået det politiske Danmark til at indse, at vi skal have mere i løn for at gå på arbejde, så får vi ikke løst vores lønefterslæb, mener Grete Christensen.

Kræver opgør med Tjenestemandsreformen

En gruppe utilfredse sygeplejersker og sygeplejestuderende har startet interesseforeningen 'Danske Sygeplejersker' og oprettet en facebookgruppe under navnet 'Sygeplejersker er mere værd'. Foreningen har på kort tid fået 19.000 medlemmer. 

Også de slår på, at det er nødvendigt at råbe politikerne op, så "de tvinges til at forholde sig til udfordringerne med at rekruttere og fastholde sygeplejersker i det offentlige sundhedssystem."

– Missionen for foreningen er klar: Sygeplejerskers grundløn skal stige for at kunne rekruttere og fastholde sygeplejersker i sundhedsvæsenet, og virkemidlet til at opnå dette er Tjenestemandsreformen af 1969, udtaler bestyrelsesmedlem Vibeke Kline Lange Frost.

Danske Sygeplejersker ønsker et opgør med Tjenestemandsreformen af 1969, som den mener fastholder kvindefag i en historisk skruetvinge, og det kræver politisk indgriben.

Foreningen af Danske Sygeplejersker betragter de igangværende overenskomstforhandlinger som brandslukning i forhold til sygeplejerskers løn. 

– Sygeplejerskerne siver ud af sundhedsvæsenet, og selv hvis overenskomstforhandlingerne medfører en procentuel lønstigning, så vil det langt fra være nok til at indhente det historiske lønefterslæb som tjenestemandsreformen er skyld i, siger Vibeke Kline Lange Frost.

I år 2025 vil der mangle 6000 sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen.

Søren Danholm Andersen

En undersøgelse foretaget af Dansk Sygeplejeråd i december 2020 viste, at 62 procent af sygeplejerskerne overvejer et jobskifte, mens 37 procent er parat til at smide håndklædet i ringen og forlade faget. 

>>LÆS OGSÅ: Manglen på hænder er en udfordring ved de kommunale og regionale OK-forhandlinger

Forhandlingerne mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner forventes at blive færdige i løbet af weekenden. Derefter mangler der en del organisationsforhandlinger. Det er forhandlinger mellem de enkelte fagforbund og deres respektive arbejdsgivermodpart om de mere fagspecifikke krav. 

>>LÆS OGSÅ: Offentligt ansatte forventer, at OK21 indhenter lønefterslæb og løfter lavtlønnede

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. feb. 2021 - 15:41   20. feb. 2021 - 11:40

OK 2021

noc@arbejderen.dk
OK21 for kommunalt ansatte

Den 15. februar nåede Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet til enighed om en overenskomstaftale for omkring 500.000 kommunalt ansatte. Aftalen gælder fra 1. april 2021 til 31. marts 2024. Den indeholder følgende hovedpunkter:

 • Den samlede økonomiske ramme er på 6,75 procent over de næste tre år ligesom aftalen på statens område.
 • Der er generelle lønstigninger på 5,02 procent over de næste tre år.
 • Reguleringsordningen, der sikrer en parallel lønudvikling på det private og offentlige område, videreføres. Det forventes, at inklusiv reguleringsordningen bliver den samlede lønstigning på omkring 5,29 procent i perioden. 
 • Der er en lavtlønspulje på 84 millioner kroner. Det betyder mellem 600 og 745 kroner ekstra om året til ansatte på de laveste løntrin.
 • Der er en ligelønspulje på 56 millioner kroner. BUPL og FOA får hver 15 millioner kroner fra puljen. Resten deles af en række andre organisationer blandt andet HK, Sundhedskartellet og Socialpædagogerne.
 • En pulje på 140 millioner kroner skal gøre det lettere at rekruttere social- og sundhedsarbejdere til ældreplejen.
 • Der er afsat 0,5 procent af lønsummen til de enkelte organisationers forhandlinger med Kommunernes Landsforening. Her forhandles mere specifikke krav for de enkelte faggrupper.
 • Begge forældre får ret til 26 ugers sorgorlov med sædvanlig løn, hvis de får et dødfødt barn eller mister et barn, inden det er fyldt 18 år. Folketinget vedtog i december 2020 en lov, der sikrer 26 ugers sorgorlov med dagpenge. Loven blev til på baggrund af et borgerforslag.
 • Der igangsættes en kampagne, der skal indsamle gode ideer og løsninger til at fremme bæredygtighed og grøn omstilling på det kommunale område.
 • Der skal udvikles en ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere.

Se hele aftalen her.

OK21 på statens område

Medarbejder- og kompetencestyrelsen under Skatteministeriet har forhandlet overenskomst på det statslige område med de ansattes organisationer, Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, samt Akademikerne. Den 6. februar blev de enige om en aftale med følgende hovedpunkter:

 • Den samlede økonomiske ramme i aftalen er på 6,75 procent over de næste tre år.
 • Størstedelen af den økonomiske ramme går til lønstigninger til alle på 4,42 procent over de næste tre år.
 • Reguleringsordningen videreføres, så en utakt i lønudviklingen i forhold til det private område udjævnes. Forventningen er, at det vil bringe den samlede lønstigning op på 5,05 procent.
 • Alle over 62 år får en seniorbonus på 0,8 procent af årslønnen, som den enkelte kan ombytte til to årlige seniorfridage eller mere i pension.
 • Ret til op til et halvt års sorgorlov til hver af forældrene, hvis deres barn er dødfødt eller dør inden, det er fyldt 18 år.
 • Højere cheflønninger.
 • Ledelserne og de ansatte skal samarbejde i forhold til grøn omstilling, der nedbringer den enkelte arbejdsplads' klimabelastning.
 • Den statslige kompetencefond bliver videreført.
 • I den kommende overenskomstperiode skal der være fokus på anvendelsen af timelønsansættelser, brug af vikarer, tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser.

Kilde: OK-aftalen på det statslige område

Tidsplan forhandlinger OK 2021

2020

15. december: Parterne på alle tre områder – stat, regioner og kommuner – udveksler krav med hinanden.

17. december: Forhandlingerne på statens område starter. Her forhandler CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om de generelle krav.

18. december: Forhandlingerne for kommuner og regioner starter hver for sig. Her forhandler Forhandlingsfællesskabet (FF) med henholdsvis KL (Kommunernes Landsforening) og regionerne om de generelle krav.

2021

22. januar: Forhandling mellem FF og KL.

26. januar: Forhandling mellem FF og regionerne.

28. januar: Alle organisationer på det kommunale område har senest denne dato haft det første forhandlingsmøde med KL om de enkelte overenskomster.

31. januar: Alle organisationer på det regionale område har senest denne dato haft det første forhandlingsmøde med RTLN om de enkelte overenskomster.

4. februar: Forhandlingerne afsluttes for staten mellem CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

9. februar (altid fem dage efter staten har afsluttet): I staten åbnes det såkaldte fire-ugers vindue, hvor organisationerne – eksempelvis HK/Stat og 3F – kan forhandle deres egne krav. 

12. februar: Afsluttende forhandlinger på det generelle område mellem FF og KL. 

19. februar: Afsluttende forhandlinger på det generelle område mellem FF og regionerne.

28. februar: Forhandlingerne mellem de enkelte organisationer og henholdsvis KL og regionerne forventes afsluttet. 

9. marts: Statens forhandlinger med organisationerne afsluttes.

Kilde: FH