09 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

Slaget om tilbagetrækning i gang

Indledende trepartsmøde

Slaget om tilbagetrækning i gang

I dag har S-regeringen haft en indledende snak med repræsentanter fra fagbevægelsen og arbejdsgiverne om tilbagetrækningsalder. Fagligt aktive var på pletten.

S-regeringen mødtes i dag med arbejdsmarkedets parter til en indledende snak om en værdig tilbagetrækningsalder.
FOTO: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
1 af 1

Da Mette Frederiksen (S) i dag havde inviteret repræsentanter fra FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og DA (Dansk Arbejdsgiverforening) til møde i Statsministeriet, blev de taget imod af røde faner. Mødet var det første i bestræbelserne på at blive enige om en værdig tilbagetrækningsalder for nedslidte lønmodtagere.

Vi vil have en værdig tilbagetrækning og kræver et stop for den stigende pensionsalder.
Ole Søborg, 3F BJMF

Det var De Københavnske Fagforeningers OK-koordinering, der stod bag faneborgen. Ole Søborg, der er næstformand i Servicegruppen i Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, var én af de 40-50 faglige aktivister, der var mødt op.

– De skal se, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil have en værdig tilbagetrækning og kræver et stop for den stigende pensionsalder, siger Ole Søborg til Arbejderen og tilføjer: 

– Det er vigtigt, at den nye regering sikrer, at man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før man er helt slidt ned.

>>LÆS OGSÅ: Fagforeninger lægger pres på ny regering

Søren D. Andersen

Politikernes ansvar

Efter mødet glæder FH-formand Lizette Risgaard sig over, at arbejdet er i gang, men erkender samtidig, at arbejdsmarkedets parter står et stykke fra hinanden i spørgsmålet om, hvorvidt en rettighedsbaseret tidligere pension er en god ide.

Lizette Risgaard understreger, at det i sidste ende er politikernes ansvar at finde en løsning på en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

– Det var politikerne, som i sin tid valgte at forringe efterlønsordningen – en ordning, som kunne sikre, at lønmodtagere selv var med til at spare op til at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet uden at stå med hatten i hånden, siger Lizette Risgaard.

Hun fortsætter:

– Derfor er det også politikernes ansvar at lande en løsning, så de lønmodtagere, som er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har bidraget i mange år, kan trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet nogle år tidligere.

Stop den stigende pensionsalder

Det er også politikerne, der har bestemt, at pensionsalderen skal stige. Derfor er det også blandt kravene fra De Københavnske Fagforeningers OK-koordinering, at den beslutning bliver ændret, men det er ikke en dagsorden hos FH.

Lizette Risgaard slår på nødvendigheden af at gøre noget ved arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, så folk kan holde til at passe deres arbejde i takt med den stigende pensionsalder.

– Ingen bør gå direkte fra arbejdet til sygesengen. Derfor er det helt afgørende, at der nu findes en løsning. Alle skal have ret til flere gode år – både på arbejdsmarkedet og som pensionist, siger Lizette Risgaard.

>>LÆS OGSÅ: Faglige forventninger til ny politisk kurs

Vanskeligt – men i gang

Statsminister Mette Frederiksen forventer, at det bliver vanskeligt at finde frem til en fælles løsning. Da hun kom ud fra dagens møde, lød det:

– Vi har jo hele tiden sagt – både før og i valgkampen – at det ikke blev nogen let øvelse, den er faktisk lidt bøvlet og svær. 

Socialdemokratiet har tidligere nævnt en model, der blandt andet tager udgangspunkt i antal år på arbejdsmarkedet kombineret med hensyntagen til særligt nedslidende brancher.

Husk den psykiske nedslidning

Socialrådgivernes formand Mads Bilstrup appellerer til, at stress og psykisk nedslidning indgår i diskussionen om en værdig tilbagetrækning på lige fod med fysisk nedslidning:

– Stress og psykisk nedslidning kan være lige så belastende og invaliderende som fysisk sygdom. Heldigvis trives mange socialrådgivere på deres arbejde, men jeg mener, at psykisk nedslidning skal ligestilles med fysisk nedslidning. Begge dele skal indgå i diskussionen, ellers løfter vi som samfund ikke vores ansvar over for de mange mennesker, der har brug for at trække sig tidligere tilbage på grund af psykisk belastning gennem mange år.

Socialrådgiverne er landets mest stressede faggruppe, og flere end hver femte socialrådgiver har inden for det seneste år været sygemeldt på grund af det psykiske arbejdsmiljø. 

Søren D. Andersen

>>LÆS OGSÅ: Fagforeninger inviterer til XL faneborg

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. aug. 2019 - 11:54   09. aug. 2019 - 10:29

Pensionsalder

noc@arbejderen.dk
Fagforeningernes krav

De københavnske fagforeninger har følgende krav til en ny regering:

  1. Værdig tilbagetrækning. Stop for stigning i pensionsalderen. En ny regering skal sikre, at man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før man er slidt ned.
  2. Afskaf budgetloven. En ny regering skal sikre, at der er penge nok til at udbygge velfærden, og at spændetrøjen på den offentlige økonomi fjernes.
  3. Ulighedsstop. Ingen fattige i Danmark. En ny regering skal sørge for at stoppe den stigende ulighed.
  4. Afskaf omprioriteringsbidraget. Genopret uddannelsessystemet.