30 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, dis, 6 °C

Skuffelse over læreraftale præger mange faggrupper

OK-afstemning i kommunerne

Skuffelse over læreraftale præger mange faggrupper

De fleste fagforbund og fagforeninger anbefaler et ja til OK-aftalen på det kommunale område. Men mange er skuffede over læreraftale.

Fra demonstration i København under overenskomstkampen.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

I disse dage stemmer kommunalt ansatte om den overenskomstaftale, som Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening indgik den 28. april.

Det er et økonomisk acceptabelt resultat, men vi har da ikke armene oppe over hovedet.
Claus Pedersen, 3F Aalborg

Debatten kører på medlemsmøder og tillidsmandsmøder over hele landet.

Møderne i Danmarks Lærerforening er præget af stor skuffelse og frustration over, at det ikke lykkedes at få en arbejdstidsaftale. I stedet bliver der nu nedsat en kommission, der skal igangsætte en analyse og et forhandlingsforløb omkring arbejdstidsregler på lærerområdet. 

– Vi har afholdt tre faglige klubmøder om overenskomstresultatet rundt omkring i vores kreds. Der er en enorm skuffelse blandt medlemmerne over, at det ikke lykkedes at få en arbejdstidsaftale. Der er ingen, som har armene oppe over hovedet over den her aftale, siger Annette Iversen van Buren, der er formand for Sønderborg Lærerkreds.

>> LÆS OGSÅ: OK-kamp presser lokale arbejdstidsaftaler igennem

– Mit indtryk er, at en overvejende del af medlemmerne vil satse på løsningen med en kommission og stemme ja. Men det er jo et valg mellem pest og kolera. Tror vi på, at en konflikt vil føre til noget, eller tror vi på en kommission, tilføjer hun.

Vigtigt sammenhold

Også blandt andre faggrupper er der skuffelse over, at lærerne ikke ikke fik en arbejdstidsaftale.

– Det er ikke o.k., at der stadig er en gruppe, der ikke har en arbejdstidsaftale, siger Pernille Frisch, der er fællestillidsrepræsentant for SOSU'erne i Glostrup Kommune.

Samme holdning har Claus Pedersen, der er formand for den offentlige gruppe i 3F Aalborg, og Jena Bjerregaard, der er tillidsrepræsentant og medlem af Socialpædagogerne.

– Det er skuffende, at lærerne ikke fik en arbejdstidsaftale. Men jeg tror, at lærreformand Anders Bondo gjorde det rigtige med aftalen om en kommission. Inden havde han prøvet med flere forskellige forslag til aftale, som arbejdsgiverne afviste, siger Jena Bjerregaard.

>> LÆS OGSÅ: Stærkt sammenhold spændte ben for Løhdes plan

Alle fire tillidsvalgte er enige om, at det fantastisk flotte sammenhold har haft en stor betydning for overenskomstforløbet og for resultatet og peger på, at sammenholdet skal fastholdes og bruges fremadrettet.

Musketéred

Men der er forskellige holdninger til, om solidaritetspagten eller musketéreden, som den også bliver kaldt, blev brudt, da der blev indgået et forlig uden en arbejdstidsaftale for lærerne.

Claus Pedersen og Jena Bjerregaard mener ikke, at det er tilfældet. De peger på, at deres forbund fra starten havde slået fast, at de alene ville gå i konflikt på lønspørgsmålet.

Den samme udmelding er kommet fra FOA. Men indholdet af musketéred og konfliktgrundlag er ikke blevet kommunikeret ordentligt ud blandt medlemmerne, mener Pernille Frisch, der blev skuffet da FOA var med til at indgå det første delforlig i regionerne.

– I min optik var det et brud på musketéreden. Jeg ved, at mange andre havde det på samme måde. Der skulle have været mere klare udmeldinger, siger Pernille Frisch.

>> LÆS OGSÅ: OK-forlig skaber skarp debat

Blandt lærerne er der også en udbredt opfattelse af, at musketéreden betød, at alle var indstillet på at gå fælles i konflikt for at sikre både en reallønsstigning, den betalte spisepause og lærernes arbejdstidsaftale, fortæller Annette Iversen van Buren.

Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening anbefaler et ja til overenskomstaftalen. Kun et enkelt medlem opfordrer til nej. Sønderborg Lærerkreds har valgt ikke at komme med en anbefaling i erkendelse af, at kredsstyrelsen og medlemmerne er delte på spørgsmålet.

Højere løn

Mens arbejdstidsaftalen fylder alt for lærerne, er lønnen hovedspørgsmålet for andre mere lavtlønnede grupper.

– Vores medlemmer er umiddelbart positive overfor overenskomstaftalen. De får en lønstigning, der kan mærkes. Det er et økonomisk acceptabelt resultat, men vi har da ikke armene oppe over hovedet, siger Claus Pedersen.

3F Aalborg har ført en meget aktiv overenskomstkamp, hvor mange privat ansatte også har været med. En enig bestyrelse i fagforeningens offentlige gruppe anbefaler et ja til aftalen.

SOSU'erne glæder sig også over lønstigningerne, fortæller Pernille Frisch.

– Men der er utilfredshed med, at SOSU-assistenterne får et ekstra løntrin, mens SOSU-hjælpere ikke får det samme, siger hun.

>> LÆS OGSÅ: Et symbolsk løft af kvindefag og lavtlønnnede

FOA SOSU anbefaler et ja til overenskomsten. Det samme gør Socialpædagogerne og de fleste andre forbund og fagforeninger.

Resultatet af afstemningen offentliggøres den 4. juni.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. maj. 2018 - 07:28   25. maj. 2018 - 07:30

OK 2018

ur@arbejderen.dk
OK-forlig i kommunerne
  • Det er ikke lykkedes at få en arbejdstidsaftale for lærerne ind i overenskomsten. I stedet nedsættes en kommission, der skal gennemføre et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode. 
  • Der er fundet en løsning på den arbejdsgiverbetalte spisepause.
  • Den økonomiske ramme er på 8,1 procent. De generelle lønstigninger på 6,81 procent.
  • Der er afsat 85 millioner kroner til et særligt løft af kvindefag og lavtlønnede og en pulje på 522 millioner kroner til rekruttering af særligt SOSU-ansatte og sygeplejersker.
  • Privatlønsværnet er afskaffet. Dermed er sikret en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.
  • Alle planer om at forringe seniorordningen er droppet. 

Følg Arbejderens overenskomstdækning her.