23 Aug 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 19 °C

Skraldestrejke breder sig

Vrede over aftalebrud

Skraldestrejke breder sig

Skraldemændene i Dragør, Tårnby, København og Frederiksberg kommuner strejker i protest mod brud på lønaftale.

Fra blokaden ved indgangen til Amager Ressourcecenter i dag.
FOTO: Privat
1 af 1

Den strejke blandt skraldemændene i Tårnby og Dragør, der startede i går, bredte sig i dag til også at omfatte skraldemændene i København og Frederiksberg Kommune.

Det drejer sig omkring 20.000 kroner i alt for hver af de 22 skraldemænd.
Kim Rosenberg, tillidsmand

Indsamlingen af affald i Tårnby og Dragør blev den 1. januar overtaget af Amager Ressourcecenter, ARC, der er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner. 

Tidligere stod transportvirksomheden Marius Pedersen A/S for renovationen i Tårnby og Dragør.

Lønaftale

Der var ikke opnået enighed med ARC om en lønaftale inden årsskiftet. Derfor blev der lavet en aftale om, at skraldemændene skulle have et a conto beløb udbetalt de første måneder. 

Der er siden lavet aftale om lønnen og skraldemændene er blevet lovet af Amager Ressourcecenter, at de ville få forskellen på a conto lønnen og den aftalte løn efterbetalt den 1. april.

– Men nu siger ARC, at de ikke vil udbetale pengene, før sagen har været igennem det fagretslige system. Det drejer sig omkring 20.000 kroner i alt for hver af de 22 skraldemænd, siger Kim Rosenberg, tillidsrepræsentant for skraldemændene i City Renovation A/S, der har nedlagt arbejdet i en sympatiaktion i dag.

De strejkende skraldemænd mødte i dag op foran ARC, der holder til i det nye anlæg Amager Bakke, og blokerede indgangen.

Kim Rosenberg understreger, at både tillidsfolkene og 3F har opfordret de strejkende til at stoppe den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse.

– Men gutterne er vrede over, at ARC løber fra en aftale. En aftale er en aftale og skal holdes, mener de, siger Kim Rosenberg.

Skrantende økonomi

Hans kollegaer i City Renovation, der samler affald ind på Østerbro og Nørrebro i København, er også bekymrede for deres egen fremtid. Om to et halvt år overgår de til også at skulle arbejde for ARC. 

– Kollegaerne mener ikke, at det er dem, der skal redde den skrantende økonomi i ARC. De vil have den aftalte løn, siger Kim Rosenberg.

På grund af mindre affaldmængder til forbrænding end forventet er der problemer med ARC's økonomi. I 2017 var der et underskud på omkring 317 millioner kroner.

Der har i dag været samtaler mellem ARC og 3F, som ikke er mundet ud i noget. Klokken 5 fredag morgen mødes skraldemændene til faglige møder for at tage bestik af situationen og beslutte, hvad der videre skal ske.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. mar. 2019 - 13:17   07. mar. 2019 - 14:35

Arbejdskamp

ur@arbejderen.dk