03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

Skarp EU-debat på Amager

Til fyraftensmøde hos 3F Kastrup

Skarp EU-debat på Amager

Der blev diskuteret EU's rolle i forhold til social dumping, dagpenge, velfærd og meget andet, da der i sidste uge var EU-debatmøde på Amager. Fire fagforeninger stod sammen med Folkebevægelsen mod EU bag arrangementet.

Omkring 70 deltog i debatmødet.
FOTO: Aage Christensen
Omkring 70 deltog i debatmødet.
FOTO: Aage Christensen
Omkring 70 deltog i debatmødet.
FOTO: Aage Christensen
Omkring 70 deltog i debatmødet.
FOTO: Aage Christensen
Omkring 70 deltog i debatmødet.
FOTO: Aage Christensen
Omkring 70 deltog i debatmødet.
FOTO: Aage Christensen

Det er torsdag den 7. februar. Salen hos 3F Kastrup er godt fyldt op. Omkring 70 har fundet vej til et åbent debatmøde om EU's betydning for løn, arbejdsforhold og velfærd.

Der er sket en eksplosion i usikre job, og lønudviklingen halter bagefter.
Karen Sunds

– EU er en rigtig vigtig størrelse for både vores arbejdsmarked og vores velfærd. Derfor vi har taget initiativ til det her møde, siger Jane Norman Larsen, næstformand i 3F Kastrup i sin velkomst til deltagerne.

Ud over 3F Kastrup er LFS, HK Luftfart, Metal afdeling 16 samt Folkebevægelsen mod EU Amager med til at arrangere mødet. 

Oplægsholderne er en tilhænger og en modstander, der begge har arbejdet med EU-spørgsmål i mange år. Jens Boe Andersen er tidligere EU-chef i Dansk Metal og næstformand i Europabevægelsen, mens Karen Sunds er formand for Folkebevægelsen mod EU Djursland og bestyrelsesmedlem i 3F Djursland.

Social dumping

I deres indledning sætter de to debattører fokus på social dumping og betydningen af EU's indre marked, der sikrer fri bevægelighed for arbejdskraft, varer, kapital og tjenesteydelser.

– Det indre marked og de åbne økonomier har skabt millionvis af arbejdspladser i de europæiske lande. Det indre marked er en kæmpe succes, der har betydet en markant forøgelse af lønniveau og velfærd, mener Jens Boe Andersen.

Han erkender, at den frie bevægelighed også giver social dumping.

– Men hvad er løsningen på det problem? Det er ikke at lukke grænserne, som Dansk Folkeparti tror. Løsningen er stærke fagforeninger, der kan sikre ordnede forhold. Fagforeningerne skal selvfølgelig have hjælp gennem en koordineret indsats fra myndighedernes side. Hvis reglerne bliver overholdt, har vi ikke social dumping, tilføjer Jens Boe Andersen.

Modsat opfatter Karen Sunds det indre marked som yderst negativt for fagbevægelsen og arbejdere i EU.

– I 1986 stemte danskerne om EF-pakken, der indeholdt hele lovgivningen omkring det indre marked. Dengang opfordrede Socialdemokratiet til at stemme nej, fordi det ville give kapitalen frit spil. Tiden derefter har vist, at de havde ret. Kapitalen kan gøre, præcis som den vil. Det er rigtigt, at der har været vækst i antallet af job. Men fire ud af fem nyskabte job i EU er såkaldte usikre job med for eksempel lavt timetal eller uden et garanteret timetal. Der er sket en eksplosion i usikre job, og lønudviklingen halter bagefter, siger Karen Sunds.

>> LÆS OGSÅ: EU's indre marked presser sociale ydelser

– Arbejdskraftens frie bevægelighed har ført til den sociale dumping, som vi kender masser af eksempler på. Vi så eksemplet med lastbilchaufførerne i Padborg. De kom ind via Polen og kan derefter fuldt lovligt arbejde i hele EU. Men arbejdskraftens frie bevægelighed betyder andet end social dumping. Det lægger også pres på vores sociale ydelser. Der har lige været en afgørelse, der slår fast, at udenlandske arbejdere har ret til danske dagpenge efter bare en dags arbejde i Danmark, tilføjer hun.

Dagpenge under pres

Det med dagpengene bekymrer også en af mødedeltagerne.

 Det indre marked er en kæmpe succes, der har betydet en markant forøgelse af lønniveau og velfærd.
Jens Boe Andersen

– Det her kan smadre vores dagpengesystem fuldstændigt. Det bekymrer mig meget, at EU styrer den danske velfærd. Det er et kæmpe problem demokratisk set, siger Rune.

En anden deltager, Verner, der er chauffør, er bekymret over, at forslaget til en vejpakke, der blandt andet skulle regulere køre/hviletidsbestemmelserne for chauffører, er blevet stemt ned i EU-systemet.

– Og nu kommer der et valg. Betyder det, at arbejdet skal begynde helt forfra, spørger han.

>> LÆS OGSÅ: Dagpengebombe på vej fra EU

– Vejpakken må jeg indrømme, at jeg ikke er inde i, svarer Jens Boe Andersen.

– Det med dagpengene er ikke i orden. Vi skal ikke acceptere, at der skal udbetales dagpenge efter en måned. Vi må bruge systemet til at prøve at lave det om. Det kan godt være, at det ikke lykkes, men jeg tror ikke, at det vil undergrave hele vores arbejdsmarked. Vi må tro på demokratiet. Europaparlamentet er den største demokratiske forsamling i verden næst efter det indiske parlament, tilføjer han.

>> LÆS OGSÅ: EU vil afskaffe vetoret på arbejdsmarkedspolitik

Karen Sunds kan ikke se, hvilke systemer i EU der skulle kunne bruges til at lave dagpengereglen om.

>> LÆS OGSÅ: Social dumping i EU ruller videre

– Det er jo ligesom stemt igennem. I forhold til vejpakken er det rigtigt, at den er stemt ned, og at ingen ved, hvad der kommer til at ske nu, siger hun og kommer også ind på den nedskæringspolitik, som EU pålægger alle eurolandene, og som et flertal af de danske politikere har bundet Danmark til også at føre ved tilslutning til finanspagten.

>> LÆS OGSÅ: EU spænder ben for velfærd

– Det er den politik, der fører til konstante nedskæringer ude i kommunerne, selv om vi aldrig har været rigere, siger Karen Sunds.

Frygt for populisme

Højrepopulisternes fremgang fylder meget i debatten.

– Europa er truet både indefra og udefra. Vi er truet udefra, ikke mindst af vores tidligere allierede USA på den anden side af Atlanten. Derudover har vi Rusland, der med rå magt gør præcis, hvad der passer dem, og kineserne der ikke er færdige med at skaffe sig selv indflydelse globalt, og hvis værdier ligger langt fra, hvad vi kan være enige om i Europa. Indefra er vi truet af mørke kræfter mange stedet i Europa, hvor populismen viser sit farlige og udemokratiske ansigt, siger Jens Boe Andersen.

– Der snakkes utroligt meget om truslen fra højrepopulismen. Vi får at vide, at nu skal vi skabe samling mod højrepopulismen og koncentrere os om at reformere EU. Ved EU-valget i 2014 var der et skred hen mod populisterne. Men hvorfor sker det? Det er jo fordi, dem, der burde forsvare almindelige arbejderes interesser, render fra den forpligtigelse, erklærer Karen Sunds.

– Det påstås også, at brexit kom, fordi højrepopulisterne manipulerede befolkningen. Men det er jo ikke rigtigt. Der var aldrig kommet et brexit, hvis ikke den britiske arbejderklasse havde stemt for at komme ud af EU. At den gjorde det, skyldes erfaringerne med social dumping på grund af det indre marked samt EU-påtvungne udliciteringer af offentlige områder, tilføjer hun.

Vejen frem

De to oplægsholdere er ikke overraskende dybt uenige om, hvilken vej Danmark nu skal gå. Jens Boe Andersen mener, at det handler om at få de nuværende politiske ledere skubbet af pinden og få magten over på socialdemokratiske hænder.

– Tænk hvis vi får et rødt parlament og en rød kommission. Det vil være et Europa, der kan vise hele verden den tredje vej, erklærer han og understreger samtidig, at kapitalen ikke kan styres af nationalstaterne. 

– Kun et stærkt internationalt samarbejde som EU kan stå op imod Google og Apple, og hvad de nu hedder, siger Jens Boe Andersen.

Modsat mener Karen Sunds, at danskerne skal følge briterne ud af EU.

– Vi står ved en skillevej. Enten giver vi al magt til EU og går hele vejen med politisk union, og hvad der ellers er af planer, eller også vælger vi at gå med briterne ud og genvinde retten til selv at bestemme, hvordan vi vil indrette vores velfærd og arbejdsmarked, siger hun. 

>> LÆS OGSÅ: EU's "sociale søjle" presser dansk arbejdsmarked

Arrangørerne af mødet slutter med at opfordre til, at EU-debatten fortsætter.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. feb. 2019 - 07:51   14. feb. 2019 - 08:43

Reportage

ur@arbejderen.dk
EU-debat på Amager
  • Torsdag den 7. februar blev der afholdt et åbent EU-debatmøde hos 3F Kastrup. Tema for mødet var, hvorvidt det er muligt at lave EU om til en social union, eller om vi skal følge briterne ud af EU. Omkring 70 deltog i mødet.
  • Arrangører af mødet var 3F Kastrup, Landsforeningen af Socialpædagoger / LFS, HK Luftfart, Metal afdeling 16 og Folkebevægelsen mod EU Amager.
  • Oplægsholdere var Karen Sunds, formand for Folkebevægelsen mod EU Djursland og bestyrelsesmedlem i 3F Djursland, samt Jens Boe Andersen, tidligere EU-chef i Dansk Metal og næstformand i Europabevægelsen.