23 May 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 8 °C

S går imod forslag om at hæve dagpengesatsen

Beslutning i Folketinget

S går imod forslag om at hæve dagpengesatsen

Enhedslisten har rejst LO's forslag om forhøjelse af dagpengesatsen i Folketinget. Men forslaget fik kun støtte fra Enhedslisten, SF og Alternativet.

Leif Lahn Jensen, Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, talte imod forslaget om at hæve dagpengene, da det blev behandlet i Folketinget.
FOTO: Philip Davali/Ritzau Scanpix
1 af 1

Socialdemokratiet stemte i tirsdags nej til et forslag fra Enhedslisten om at hæve dagpengesatsen.

Finn Sørensen kritiserede S for at deponere sin beslutningskraft hos de borgerlige partier.

Enhedslisten har båret et konkret forslag fra LO ind i folketingssalen. LO kræver, at den maksimale dagpengesats sættes op med 13.400 kroner om året frem mod 2025. 

En sådan stigning vil kompensere for den udhuling, der finder sted af dagpengene, fordi de ikke reguleres i takt med lønningerne. 

>> LÆS OGSÅ: LO vil styrke dagpengesystem

LO peger på, at mens dagpengene i midten af 1990'erne svarede til 63 procent af lønnen for en gennemsnitlig LO-arbejder, er tallet i dag nede på 54 procent.

Vil forhandle med de borgerlige

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen understregede under førstebehandlingen af beslutningsforslaget, at partiet ikke er imod højere dagpenge.

– Men for det første skal man ikke i et beslutningsforslag foreslå sådan nogle store ændringer som dem her, der koster så mange penge. Det er helt forkert. Det skal diskuteres og gennemregnes ordentligt, sagde Leif Lahn Jensen.

– For det andet er vi også med i et forlig, og det er der, tingene skal ændres; det er der, vi har mulighed for at regne på tingene; det er der, vi har mulighed for at kigge ordentligt på det og lave noget ordentlig politik, tilføjede han.

Her taler Leif Lahn Jensen om dagpengeforliget fra 2015 mellem Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Med aftalen forsøgte de tre partier at rette op på nogle af konsekvenserne af de voldsomme forringelser af dagpengesystemet, der blev vedtaget af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i 2010.

Der er to andre forlig, der berører reguleringen af dagpengene, og som var en del af debatten om Enhedslistens forslag.

Det er dels satspuljeaftalen mellem alle Folketingets partier. Den betyder, at dagpenge og andre overførselsindkomster hvert år reguleres med 0,3 procent mindre end lønstigningerne. Satsreguleringen er en væsentlig årsag til den udhuling af dagpengene, som LO kritiserer.

Efter førstebehandlingen af Enhedslistens forslag er der indgået finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. De lægger op til at afskaffe satspuljen og i stedet indføre en tvungen pensionsopsparing for dagpengemodtagere og andre på overførselsindkomst. De 0,3 procent, der indtil nu er gået til satspuljen, skal i stedet betales ind til pensionsordningen.

Et tredje forlig blev diskuteret under førstebehandlingen af Enhedslistens forslag, nemlig skattereformen fra 2012 mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre og Konservative. Som led i reformen blev det besluttet at gennemføre en yderligere mindre-regulering af dagpengene og andre overførselsindkomster, ud over den mindreregulering der er en del af satspuljeaftalen.

Ikke forligsbrud

Finn Sørensen fra Enhedslisten spurgte under debatten i Folketinget beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen om partiets forslag om højere dagpenge vil være et brud på nogle af disse tre aftaler.

Det afviste ministeren at svare mundtligt på, han lovede i stedet et skriftligt svar. Det kom den 28. november. 

Her skriver beskæftigelsesministeren: "Jeg vil gerne slå fast, at ingen af de tre aftaler direkte forholder sig til størrelsen af dagpengenes højeste beløb, og størrelsen derfor ikke kan anses som værende forligsbundet i de pågældende aftaler."

På trods af denne klare tilkendegivelse fastholdt Socialdemokratiet sin beslutning om at stemme nej til forslaget om højere dagpenge. Finn Sørensen kritiserede Socialdemokratiet for på den måde at deponere sin beslutningskraft hos de borgerlige partier.

– Tror hr. Leif Lahn Jensen virkelig selv på, at han kan overbevise Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Radikale Venstre om, at det er en god idé at hæve dagpengesatsen? Det er partier, der har sat en ære i at forringe dagpengesystemet, sagde Finn Sørensen inden afstemningen om forslaget i tirsdags. 

Det svarede Socialdemokratiet ikke på, men partiet stemte mod forslaget om højere dagpenge. For stemte kun Enhedslisten, SF og Alternativet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. dec. 2018 - 08:41   12. dec. 2018 - 11:03

Dagpenge

ur@arbejderen.dk
Forslag om højere dagpenge
  • Enhedslisten fremsatte den 11. oktober beslutningsforslag B18 i Folketinget.
  • Ifølge forslaget skal den årlige dagpengesats hæves med i alt 13.400 kroner frem mod 2025, således at den højeste månedlige dagpengesats hæves fra 18.633 kroner til 19.750 kroner. 
  • Forslaget blev førstebehandlet den 16. november, og der blev stemt om det den 4. december. For stemte Enhedslisten, SF og Alternativet. Imod stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance.