21 Jan 2020  

KBH: Overskyet, 7 °C

S åbner for at indføre lovbestemt mindsteløn

En presset transportbranche

S åbner for at indføre lovbestemt mindsteløn

Fagbevægelsen og arbejdsgiverne anbefaler S-regeringen at indføre mindsteløn på transportområdet. Nu skal et lovforberedende udvalg se nærmere på forslaget.

S-regeringen nedsætter udvalg, der skal forberede lov om mindsteløn for udenlandske lastbilchauffører.
FOTO: PN
1 af 1

Hidtil har dansk fagbevægelse stået stålsat fast på, at løn er blandt de forhold på arbejdsmarkedet, som forhandles med arbejdsgiverne – det skal politikerne ikke blande sig i.

Man skal slå fast, at mindstelønnen skal følge med de landsdækkende overenskomster op.
Emil Hansen, Godschaufførernes Landsklub

Nu ser det imidlertid ud til, at forholdene i lastbilbranchen kan slå hul på den praksis. S-regeringen er villig til at se på en række anbefalinger fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), herunder forslag om en lovbestemt mindsteløn for udenlandske lastbilchauffører.

"Normalt har vi ikke lovgivning om mindsteløn i Danmark, fordi arbejdsgivere og lønmodtagere selv forhandler løn, men når vi her har et område, hvor parterne selv anbefaler lovgivning, så lytter vi naturligvis til det," siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

Udvalg skal forberede lov

Regeringen har nedsat et lovforberedende udvalg, der nu skal kigge nærmere på forslagene fra FH og DA og konkret på forslaget om at indføre mindsteløn for såkaldt cabotagekørsel. Ønsket er at komme den sociale dumping til livs, og at alle chauffører på de danske landeveje arbejder under ordnede forhold.

Cabotage er indenrigstransport i et andet land end transportørens hjemland. Problemet er, at udenlandske chauffører efter at have leveret gods i Danmark ofte bliver i landet og fortsætter med at køre gods til dumpingpriser.

3F, der som faglig organisation dækker chaufførområdet, har i årevis advaret om, at cabotagekørslen ligefrem er sat i system, og at flere vogmænd og distributører udnytter gældende regler til det yderste. Ofte bliver reglerne brudt, fordi det er svært for myndighederne at kontrollere.

Lovgivning følges op af kontrol

Nu anbefaler FH og DA, at denne gruppe chauffører skal have lønvilkår, der stemmer overens med "de mest repræsentative arbejdsmarkedsparters kollektive overenskomster på transportområdet."

"Derudover skal kontrollen og håndhævelsen af kravene skærpes, så virksomheder, der ikke overholder de nye regler, blandt andet kan få bøder," kan man læse i beskæftigelsesministerens pressemeddelelse.

Siden efteråret 2016 har Tyskland, Frankrig, Italien og Østrig indført mindstebetaling for udenlandske chauffører, der kører interne transporter i deres lande. 

Håber på en løsning

Hos Godschaufførernes Landsklub, der er en faglig brancheklub for lastbilchaufførerne under 3F, er man ikke ubetingede tilhængere af, at det er politikere, der skal fastsætte mindstelønnen. Alligevel er formand Emil Hansen åben for, at det kan være en løsning, hvis det skrues rigtigt sammen:

– Det allervigtigste er, at man sikrer, at det ikke bliver en lov, der låser mindstelønnen på et bestemt niveau. Man skal slå fast, at den skal følge med de landsdækkende overenskomster op, siger han til Netavisen Pio.

Udvalget kommer ud over repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Transportministeriet og Justitsministeriet til at bestå af repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt DA og FH.  

Udvalget ventes at afslutte arbejdet senest den 1. december 2019.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. sep. 2019 - 10:13   03. sep. 2019 - 11:36

Mindsteløn

noc@arbejderen.dk