25 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 15 °C

Retssag om asbest udskudt til 2020

Asbestsag trækker ud

Retssag om asbest udskudt til 2020

Fire VVS'ere blev i halvandet år udsat for potentielt dødelige asbestfibre på jobbet. En retssag mod arbejdsgiver og bygherre er udsat til januar 2020.

VVS'ere oplever ofte at blive udsat for asbest, der tidligere blev anvendt i isoleringen omkring gamle varmerør. Personen og firmaet på billedet har intet med den aktuelle sag at gøre. Arkivfoto.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Fire VVS'ere udsat for potentielt dødelige asbestfibre igennem halvandet år må væbne sig med yderligere tålmodighed, inden der bliver placeret et juridisk ansvar.

Både boligselskabet, NCC og alle firmaer, der var inde over renoveringen, vidste, at der var asbest i bygningerne.
Søren Schytte, Blik & Rørarbejderforbundet

Retssagen mod Boligselskabet Nordkysten i Espergærde og VVS-firmaet Poul Sejr Nielsen A/S i Birkerød, der skulle have været for Retten i Helsingør den 2. august, er nemlig udskudt til januar 2020. Det fortæller Søren Schytte, forbundssekretær i Blik & Rørarbejderforbundet, til Arbejderen.

– Vi har fået besked om, at sagen er udskudt, men ingen forklaring på hvorfor. Jeg håber, det er, fordi anklagemyndigheden også vil rette opmærksomheden på hovedentreprenørens ansvar – i det her tilfælde NCC, siger Søren Schytte.

>>LÆS OGSÅ: Ansatte arbejdede med asbest i halvandet år

Benspænd

Blik & Rørarbejderforbundet meldte sagen i marts 2017, men har oplevet flere benspænd undervejs. Den lokale politimyndighed indstillede efter et halvt år efterforskningen, og først efter en tur omkring statsadvokaten lykkedes det at rejse tiltale mod arbejdsgiver og bygherre.

>>LÆS OGSÅ: Politianmeldt asbestsag samler støv

Søren Schytte ærgrer sig derfor over, at der skal gå endnu længere tid, før den meget grove sag kan blive afgjort:

– Både boligselskabet, NCC og alle de firmaer, der var inde over renoveringen, vidste, at der var asbest i bygningerne. 

Det omfattende renoveringsprojekt af almennyttige lejligheder i Espergærde begyndte ved årsskiftet 2014/2015. Allerede inden var bygningerne blevet screenet, og man havde fundet asbest i blandt andet sokkelplader, fliseklæber og rørbøjninger.

Tangerer forsøg på drab!

– Alligevel blev arbejdet sat i gang, uden at håndværkerne blev advaret om asbestfaren. Sat på spidsen tangerer det her jo forsøg på drab, lyder det fra Søren Schytte.

Han er også formand for Arbejdsmiljøudvalget i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) og har været med i forarbejdet til den nationale handleplan mod asbest, som blev færdig for mindre end et år siden. I den er der en stribe anbefalinger, som skal beskytte håndværkere og andre, der kommer i berøring med asbest.

Søren Schytte mener, det er vigtigt at få afprøvet, hvor langt domstolene vil gå, når bygherrer og arbejdsgivere bryder love og regler i forhold til asbest. 

Asbest på trods af 30 års forbud

Årtiers forskning dokumenterer, at arbejde med asbest øger risikoen for i værste fald at få uhelbredelig lungehindekræft eller en anden kræftsygdom. I ni ud af ti tilfælde skyldes lungehindekræft arbejde med asbest, og får man først sygdommen, medfører det typisk døden i løbet af et år.

Asbest blev forbudt for mere end 30 år siden, men da stoffet tidligere var indeholdt i mange byggematerialer, støder især håndværkere tit på asbest den dag i dag, når gamle bygninger skal renoveres eller rives ned.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. aug. 2019 - 13:27   12. aug. 2019 - 09:43

Asbest

noc@arbejderen.dk
Sundhedsfaren ved asbest

Det er selve asbestfibrene, der er sundhedsskadelige. De er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mindste dele. Her kan de forårsage kræft og støvlunger (asbestose).

Lungehindekræft
Lungehindekræft (mesotheliom) er en meget sjælden sygdom, som kun kan opstå fra udsættelse for asbest. Der er ikke nogen helbredende behandling. Lungehindekræft kræver ikke langvarig eller kraftig udsættelse for asbest. Sygdommen er normalt 25-30 år om at udvikle sig.

Lungekræft
Det kræver en langvarig og kraftig udsættelse, før sygdommen opstår. Sygdommen udvikler sig først 10-30 år efter, at man har været udsat for asbestfibre. Rygere er i ekstra stor fare for at få lungekræft efter arbejde med asbest.

Andre kræftformer
Asbest kan desuden medføre andre kræftsygdomme – for eksempel i mave- og tarmsystemet og i struben.

Asbestose
Asbestose (også kaldet asbestlunge) er en kronisk lidelse. Den indebærer en ødelæggelse af lungerne (lungefibrose) og hjerteproblemer. Sygdommen kræver kraftig og relativt langvarig udsættelse for asbest. Asbestose kan udvikle sig over en periode på 10 til 30 år.

Kilde: Asbest-huset.dk