22 Sep 2018  

KBH: Let skyet, 14 °C

RenoNorden lover forbedringer

Efter strejke mod overarbejde

RenoNorden lover forbedringer

Skraldemændene i Vejle har genoptaget arbejdet efter strejke siden torsdag i sidste uge. Ledelsen lover forbedringer, og at der bliver ansat fem ekstra til at klare arbejdet med afhentning af affald i kommunen.

Skraldebilerne kører igen i Vejle Kommune. Firmaet vil ansætte ekstra folk og fremlægge en plan, der skal løse problemerne med systematisk overarbejde.
FOTO: Vejle Kommune
1 af 1

Skraldebilerne fra RenoNorden kører igen i Vejle Kommune.

Ifølge skraldemændenes tillidsmand Jeppe Hansen er det løfter om forbedringer, der har fået kollegaerne til at genoptage arbejdet. 

Hvis ikke ledelsen lever op til løfterne om, at der sker ændringer til det bedre, så får jeg svært ved at holde folkene i ro.
Jeppe Hansen, tillidsrepræsentant

– Firmaet har lovet at fremlægge en plan og indenfor en måned at rette op på problemerne. Vi har døjet med systematisk overarbejde siden april måned sidste år, og det kan vi ikke blive ved med at holde til, siger Jeppe Hansen til Arbejderen, mens skraldebilen larmer i baggrunden.

Han og de cirka 40 kollegaer har travlt med at tømme borgernes overfyldte affaldscontainere. De er ikke blevet rørt, siden torsdag i sidste uge, hvor skraldefolkene besluttede at sætte hælene i.

Forventningen var egentlig, at arbejdet ville gå i gang igen mandag, men skraldemænden havde ikke tillid til ledelsens løfter om at rette op på arbejdsforholdene, før ledelsen på et møde tirsdag morgen gav løfterne på skrift. 

Problemer med arbejdsmiljøet

Sven-Åge Hansen, faglig sekretær i 3F Vejle, fortæller om en arbejdsplads, hvor problemerne med arbejdsmiljøet har hobet sig op.

Opgaven med affaldshåndtering i Vejle Kommune overgik sidste år i april fra Meldgaard til RenoNorden. Nye biler og affaldscontainere kunne afspejles på arbejdstide og sygefravær. Sidste efterår havde nogle af skraldefolkene således arbejdsuger på mellem 50 og 60 timer og sygefraværet var helt oppe på 30-40 procent.

Som det nyeste eksempel på et anspændt arbejdsmiljø skulle nogle af skraldefolkene være blevet truet med en fyreseddel, hvis de ikke sagde ja til at arbejde over og indhente det arbejde, som ikke er blevet udført under den nu afsluttede strejke.

Afviser trusler

Karsten Linderskov, administrerende direktør i RenoNorden, udtaler ifølge Avisen.dk, at han ikke anerkender billedet af, at ansatte er blevet truet til at arbejde over. Men folk skal køre deres ture færdige, når de er på arbejde, slår han fast.

Ledelsen i RenoNorden erkender, at der over længere tid har fundet systematisk overarbejde sted, og at ekstra ansættelser er noget af det, der vil blive set på.

– Vi har planer om at ansætte nogle flere medarbejdere, og samtidig skal vi også blive bedre til at lære nye folk op. Det er noget af det, vi skal kigge på, siger Karsten Linderskov til Avisen.dk.

Sven-Åge Hansen, som selv er tidligere skraldemand, deltog i mødet tirsdag morgen, som fik skraldefolkene til at genoptage arbejdet. 

– Der var en gensidig forståelse af at få løst problemerne, og virksomheden erkender, at det tager længere tid at tømme affaldscontainerne. Vi ser selvfølgelig gerne, at der kommer flere folk, så vores medlemmer ikke bliver så hårdt belastet. Om ledelsens plan så også indebærer, at der skal indsættes nye biler, det må vi se, siger Svend-Åge Hansen til Arbejderen.

Forventninger

Både han og Jeppe Hansen tror på, at der sker ændringer til det bedre.

– Hvis ikke får jeg svært ved at holde folkene i ro, vurderer Jeppe Hansen.

Selvom strejken blev udløst i i protest mod systematisk overarbejde, så er skraldefolkene indstillet på at tage ekstra timer i brug for at borgerne igen kan lukke låget på affaldscontainerne.

RenoNorden dækker alle husstande i Vejle Kommune. 

16. maj. 2017 - 10:56   18. maj. 2017 - 13:38

Arbejdsmiljø

noc@arbejderen.dk
Strejken i Vejle

Torsdag den 11. maj om eftermiddagen nedlægger skraldefolkene fra RenoNordens afdeling i Vejle arbejdet. De er utilfredse med mængden af overarbejde, der har stået på siden april 2016.

Fredag har tillidsmanden møde med ledelsen, der lover forbedringer.

Skraldefolkene beslutter at fortsætte strejken hen over weekenden og tager også mandagen med. Skraldefolkene stoler ikke på ledelsens løfter om bedringer. 

Tirsdag den 16. maj klokken 4 mødes tillidsmanden igen med ledelsen, der giver skriftligt tilsagn om bedring, ligesom fem ekstra ansatte er på vej. Klokken 5 er skraldefolkene tilbage i arbejde.