26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 11 °C

RenoNorden fyrer kritisk skraldemand

Strejkendes udlægning:

RenoNorden fyrer kritisk skraldemand

37 skraldemænd i Vejle strejker for at få fyret kollega genansat. Firmaet har fyret ham og flyttet tre andre til opgaver til en lavere løn, fordi de stillede kritiske spørgsmål, mener de strejkende.

Vejlenserne har ikke fået hentet affald siden torsdag i sidste uge. Skraldemændene ved RenoNorden strejker for at få fyret kollega tilbage på arbejdspladsen.
FOTO: Vejle Kommune
1 af 1

Vejlenserne har ikke fået tømt deres affaldscontainere siden torsdag i sidste uge. Da valgte 37 skraldemænd ansat ved RenoNorden at nedlægge arbejdet i protest mod fyringen af en kollega. 

Kollegaerne siger, at det da er påfaldende, at ham, der er fyret, er én af dem, der stillede kritiske spørgsmål på mødet.
Lasse Midtgaard, tillidsrepræsentant

Strejken er en udløber af et møde mandag den 23. oktober. Mødet var indkaldt for at fremlægge et forslag til en ny akkordaftale og for at give skraldemændene mulighed for at spørge ind til aftalens indhold og dens konsekvenser. Mødet endte med en afstemning og en massiv afvisning af det foreslåede akkordsystem, fordi den hverken ville give kortere arbejdsdage eller mere i løn.

– Dagen efter til fyraften bliver den fyrede kaldt ind på kontoret og får at vide, at han er sagt op med den begrundelse, at han ikke lever op til firmaets forventninger, fortæller tillidsrepræsentant Lasse Midtgaard til Arbejderen. 

– Nu hører jeg så kollegaerne sige, at det da er påfaldende, at ham, der er fyret, er én af dem, der stillede kritiske spørgsmål på mødet, siger tillidsmanden og fortsætter:

– Da så firmaet mandag morgen i denne uge stod klar med kuverter til alle ansatte med besked om, at man flyttede tre mand fra dagrenovation til genanvendeligt affald, så begyndte folk for alvor at snakke. De synes, det var for tilfældigt og lignede en straf, at det lige var de tre andre, der havde spurgt kritisk ind til det nye akkordsystem, der skulle flyttes og sættes 16 kroner ned i løn i timen.

Kræver den fyrede genansat

Fronterne mellem skraldemændene og ledelsen er trukket skarpt op, erkender Lasse Midtgaard, der da heller ikke indtil nu har haft succes med at få kollegaerne til at stoppe strejken. Han forsøgte senest her til morgen klokken 5:00. De strejkende kræver, at den fyrede bliver genansat, men det afvises af driftschef i RenoNorden, Karsten Linderskov. 

>>LÆS OGSÅ: Skraldemænd kræver kollega genansat

– Vedkommende er blevet afskediget efter reglerne og efter at have fået både mundtlig og skriftlig advarsel, siger Karsten Linderskov til Vejle Amts Folkeblad.

At driftschefen sender den forklaring ud i offentligheden har været med til at tirre skraldemændene yderligere. Ganske vist har den fyrede fået både en mundtlig og en skriftlig advarsler, men den skriftlige har skraldemændenes fagforening 3F Vejle afvist og klaget over, erfarer Arbejderen.

I fagforeningen ser John Johansen, der er formand i Industri-, Lager & Transportgruppen, den igangværende konflikt som en ulykkelig konsekvens af, at Vejle Kommune for flere år tilbage valgte at privatisere renovationen.

– Når firmaerne skal underbyde hinanden for at vinde licitationer, så er der kun et sted at spare, og det er på medarbejdernes løn og arbejdsmiljø. RenoNorden overtod opgaven den 1. april 2016 og har siden forsøgt at ændre på lønsystemet for at spare penge. Det her var tredje forsøg på en akkordaftale, siger John Johansen til Arbejderen.

50 timer om ugen

Det er ikke længere siden end i maj måned, at RenoNorden sidst var ramt af strejke i flere dage. Da havde skraldemændene fået nok af flere måneder med arbejdsuger på op mod 50 timer. Ledelsen i RenoNorden lovede, at ekstra ansættelser var noget af det, der vil blive set på.

>>LÆS OGSÅ: RenoNorden lover forbedringer

Det er imdilertid ikke sket, siger John Johansen, der mener, at der skulle mindst to-tre ekstra biler og mere mandskab til, hvis "det skal køre fornuftigt."

De strejkende mødes igen i morgen tidlig for at tage stiling til, hvad de gør.

Arbejderen har forsøgt at få en kommentar fra driftschef Karsten Linderskov.

Du kan støtte skraldemændene ved at sætte penge ind på en dertil oprettet støttekonto: registreringsnummmer: 5398 og kontonummer 0000248951.

31. okt. 2017 - 12:00   03. nov. 2017 - 11:16

Strejke

noc@arbejderen.dk