17 Sep 2019  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

Rebild Kommune afslår pension til nyresyg 3F'er

Trods livstruende sygdom

Rebild Kommune afslår pension til nyresyg 3F'er

Trods livstruende nyresygdom har Birgitte Pedersen fået afslag fra Rebild Kommune på ansøgning om at få pension. Nu har hendes fagforening sendt sagen til Ankestyrelsen.

Birgitte Pedersen har fået afslag på både sygedagpenge og pension af Rebild Kommune på trods af en nyresygdom, der bare bliver værre og værre.
FOTO: Privat
1 af 1

Den 6. februar ophørte Rebild Kommune med at udbetale sygedagpenge til Birgitte Pedersen, der lider af en nyresygdom. 

Jeg har ikke udsigt til at blive rask. Hvornår jeg skal i dialyse første gang, er et spørgsmål om tid.
Birgitte Pedersen

"..en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Jobcenteret vurderer, at denne betingelse ikke er opfyldt. Der lægges særlig vægt på, at din læge vurderer, at din sygdom ikke er umiddelbart livstruende, men på sigt vil den være det. Forlængelse efter denne bestemmelse kan derfor ikke bringes i anvendelse", lyder afslaget fra kommunens jobcenter.

Birgitte Pedersen har tidligere fået afslag på førtidspension, og nu venter hun på at skulle i ressourceforløb for at afklare, hvor mange timers arbejde hun kan holde til.

Store konsekvenser

Kommunens beslutning har store konsekvenser for den 50-årige kvinde, der indtil september 2016 arbejdede på mælkepulverfabrikken Akafa i Svenstrup. Oveni problemerne med sygdommen kommer nu bekymringerne om, hvordan familien skal få økonomien til at hænge sammen.

– Jeg er kommet på kontanthjælp og får udbetalt 7000 kroner mindre om måneden. Jeg kan da ikke lade være med at tænke på, hvordan vi får dækket vores udgifter. Min mand er ufaglært, og udgifterne er jo de samme, siger Birgitte Pedersen til Arbejderen.

Hun ved ikke, hvor længe ressourceforløbet varer og dermed heller ikke hvor længe, familien skal leve med den drastiske indtægtsnedgang. Ud over manden bor en 18-årig datter stadig hjemme.

Arbejderen har indgående beskrevet, hvor svært det er for sygdomsramte og nedslidte borgere, at få tilkendt en førtidspension eller et fleksjob, og givet utallige eksempler på, hvordan borgere I stedet slæbes gennem ressourceforløb, der kan vare op til fem år ad gangen. Dertil kommer, at den enkelte person kan få flere ressourceforløb.

Principafgørelse

Kommunens afgørelse har fået Birgitte Pedersens fagforening 3F Aalborg til at gå ind i sagen. 

– Det her er endnu et eksempel på en usmagelig klapjagt på alvorligt syge borgere, som får ødelagt deres liv af en umenneskelig behandling i det offentlige system, siger næstformand i 3F Aalborg, Lars Gaardbo.

Fagforeningen har med henvisning til en principafgørelse trukket af Ankestyrelsen i december 2017 sendt en klage til Ankestyrelsen. Ifølge fagforeningen er der flere muligheder for at forlænge sygedagpengeperioden - blandt andet "i tilfælde, hvor man ikke har klarhed over, hvilket forløb sygdommen vil få."

Birgitte Pedersens nyresygdom blev opdaget for 18 år siden, da hun var gravid med den yngste datter. I startede mærkede hun ikke så meget til sygdommen og var til kontrol cirka hvert halve år. Siden er sygdommen bare blevet værre og værre. 

– Nu går jeg til kontrol hver anden måned og spiser 25 piller om dagen. Jeg har heldigvis ikke ondt nogen steder, men bliver meget træt. To-tre gange om ugen får jeg ikke sovet om natten på grund af uro i arme og ben, som skyldes affaldsstoffer i kroppen, fordi nyrerne ikke kan rense ud, fortæller Birgitte Pedersen.

Hun har for nylig gennemgået undersøgelser med henblik på at komme i dialysebehandling, hvilket for hende er tegn på, at sygdommen kun bevæger sig i én retning.

– Jeg har ikke udsigt til at blive rask. Hvornår jeg skal i dialyse første gang, er et spørgsmål om tid. Nu er det hele gjort klar, men jeg vil da gerne udskyde det så længe som muligt, indrømmer Birgitte Pedersen, der kender konsekvenserne fra en bror, der har været i dialyse i otte år.

Det skal stoppe

Næstformanden i 3F Aalborg ryster på hovedet over, at Rebild Kommune giver Birgitte Pedersen afslag på både sygedagpenge og pension.

–  Vi er nødt til at få stoppet den her praksis, hvor sagsbehandlere i kommunerne totalt overhører lægernes udsagn. Faktisk troede vi, at tingene var blevet bedre, men i Rebild Kommune fortsætter man åbenbart. Nu forventer vi, at Ankestyrelsen en gang for alle kan få stoppet det, siger Lars Gaardbo og tilføjer, at han har stor tiltro til, at Ankestyrelsen vil være enig. 

Lovændring på vej

Nu kan der imidlertid være hjælp at hente for nordjyden og andre langtidssyge. Efter massiv og langvarig kritik er partierne bag reformen af førtidspension og fleksjob fra 2012 for nylig blevet enige om at gennemføre en lovændring.

>>LÆS OGSÅ: Protester presser lovændring igennem

Det skal fremover være "en forudsætning for at igangsætte et ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne".

Beskæftigelsesministeren fremlægger et forslag til lovændring i løbet af marts, så det kan vedtages inden sommerferien. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. feb. 2018 - 13:11   15. feb. 2018 - 14:57

Førtidspension

noc@arbejderen.dk
Ankestyrelsen om forlængelse af sygedagpenge

Når man har en livstruende sygdom har man ret til at få forlænget sine sygedagpenge. Det slog Ankestyrelsen fast i en afgørelse i december 2017. 

Af vejledning nr. 10322 af 22. december 2017 fremgår følgende:

At det er en forudsætning for forlængelse efter lovens § 27, stk. 1, nr. 5, at borgeren aktuelt har en sygdom, der er livstruende og alvorlig.

Forlængelsesmuligheden finder ikke kun anvendelse i situationer, hvor behandlingsmulighederne er udtømte, men også i tilfælde, hvor borgeren har en livstruende og alvorlig sygdom i tidligere sygdomsfaser. Derfor kan kommunen forlænge sygedagpengeudbetalingen i tilfælde, hvor man ikke har klarhed over, hvilket forløb sygdommen vil få.

Kilde: 3F Aalborg

 
Evaluering af reformen
  • Bag reformen af førtidspension og fleksjob står Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance.
  • Partierne er i gang med at evaluere reformen. Derfor afholdt Folketingets beskæftigelsesudvalg en høring den 31. januar. 
  • Partierne startede forhandlingerne med at se på rammerne for at tilkende førtidspension, og indgik den 6. februar en politisk aftale. Den betyder, at borgeren skal kunne slippe for et ressourceforløb og i stedet få førtidspension, hvis der ikke kan peges på indsatser, der ud fra en realistisk vurdering kan forbedre arbejdsevnen. Nu skal resten af  reformen evalueres.