21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Protest mod angreb på strejkeret

Strike Back i Stockholm

Protest mod angreb på strejkeret

Lørdag er der protester mod den aftale, som den svenske fagforeningstop har indgået sammen med arbejdsgiverne. Aftalen svækker arbejdernes muligheder for at forsvare deres faglige rettigheder, advarer initiativtagerne til protester, der får dansk opbakning.

Unge fra BJMF tager lørdag til Stockholm for at deltage i 'En dag for strejkeretten'. En flok håndværkere fra Aarhus har også besluttet at tage til Sverige for at støtte de svenske kolleger.
FOTO: BJMF Ungdom
1 af 1

På lørdag er der i Stockholm lagt op til den største demonstration hidtil for strejkeretten og den største tværfaglige demonstration siden 1999!

Solidaritet har ingen grænser, og vores modstandere er internationale.
Elias Olsen, BJMF Ungdom

Sådan skriver arrangørerne, netværket Strike Back, om 'En dag for strejkeretten', der starter med demonstration efterfulgt af aktioner og happenings rundt om i byen.

Elias Olsen og 14-15 andre håndværkere fra København har besluttet at tage turen til Sverige for at støtte kampen imod indskrænkninger i strejkeretten.

– Vi glæder os til at støtte vores svenske kammerater i denne vigtige kamp. Strejkeretten er et af de vigtigste midler, arbejderklassen har til at kæmpe for bedre forhold, så de skal ikke have lov til at pille ved den, siger den københavnske lærling til Arbejderen.

Solidaritet uden grænser

Elias Olsen er talsperson for ungdommen i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening. Han er indbudt som én af mange talere ved det stort anlagte arrangement. 

– I hele verden er arbejderklassens tilkæmpede rettigheder under pres. Solidaritet har ingen grænser, og vores modstandere er internationale, så det ligger lige for at støtte de svenske kammerater, mener Elias Olsen.

Fra Aarhus deltager en flok murere, tømrere og stilladsarbejdere fra 3F Transport, Logistik og Byg. Anders Carslund Larsen, der er faglig sekretær i fagforeningen, ser frem til turen til Sverige:

– Det her er en vigtig sag og vedrører alle, der er organiseret. 

Fagtop og arbejdsgivere i fælles front

I Sverige er det en samlet fagtop sammen med arbejdsgiverne, der står bag aftalen 'Utvidgad fredsplikt', der ifølge eksperter svækker arbejdernes muligheder for at forsvare deres faglige rettigheder og baner vej for gule fagforeninger. 

– Det her forandrer selvfølgelig styrkeforholdene på arbejdsmarkedet til arbejdsgivernes fordel. Det er helt åbenlyst, har Kurt Junesjö, tidligere jurist i svensk LO og arbejdsretsekspert, udtalt til Proletären.

LO toppen har imidlertid viftet alle advarsler om konsekvesnerne af aftalen væk og underskrevet den stort set uden debat i medlemsforbundene. Aftalen blev præsenteret den 5. juni, og har siden medført stor debat på arbejdspladser og i faglige klubber. 13 ud af 14 LO-forbund har således udtalt sig imod forslaget og deres egen ledelse. Eneste undtagelse er IF Metall, skriver Proletären.

Socialdemokratisk idé

Ideen kommer fra den socialdemokratiske regering, der i maj 2017 nedsatte et udvalg. Det fik til opgave at komme med et lovforslag om retten til at tage kollektive kampskridt mod virksomheder, der allerede har tegnet overenskomst med en faglig organisation.

Socialdemokratiet forklarer initiativet med den langvarige konflikt mellem Svenska Hamnarbeterforbündet og APM Terminals i Gøteborg Havn. 85 procent af havnearbejderne er organiseret i havnearbejderforbundet, men alligevel valgte ledelsen i det A.P. Møller-Mærsk ejede APM Terminals at underskrive overenskomst med Transportarbeterförbundet, som accepterede en fredspligt i aftalens løbetid. 

Netop fredspligt er et af elementerne i det fremlagte forslag, som parterne bag anbefaler bliver vedtaget som lov.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. aug. 2018 - 13:02   03. sep. 2018 - 14:36

Strejkeret

noc@arbejderen.dk
Svensk forslag til begrænset strejkeret

Den 5. juni præsenterede Sveriges LO, tjenestemændenes centralorganisation TCO og akademikernes centralorganisation Saco sammen med arbejdsgiverorganisationen Svenskt Näringsliv et fælles lovforslag om at indskrænke strejkeretten.

Forslaget indeholder fem nye forbud mod fagforeningernes ret til konfliktiltag mod en virksomhed i situationer, hvor der allerede er en gældene overenskomst.

Hvis forslaget vedtages vil det fremover være forbudt ifølge lov at indlede konflikt:

  1.  Hvis formålet med konflikten ikke er at opnå en kollektivaftale, der indeholder fredspligt.

  2. Hvis fagforeningen ikke forhandler og tydeligt specificerer alle sine krav over for arbejdsgiveren, inden der indledes konflikt.

  3. Hvis fagforeningen rejser nye krav, mens konflikten er i gang.

  4. Hvis fagforeningens krav handler om, hvordan en aftale skal anvendes.

  5. Hvis konflikten omfatter individuelle retstvister, som skal kunne afgøres ved en domstol. 

Kilde: Svenska Hamnarbeterförbundet