26 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

Privat firma forringer løn og arbejdsforhold for sygeplejersker og SOSU'er efter udbud

Kritik af Region Hovedstaden

Privat firma forringer løn og arbejdsforhold for sygeplejersker og SOSU'er efter udbud

75 sygeplejersker og SOSU'er i Region Hovedstaden har udsigt til forringede løn- og arbejdsforhold, efter at de den 1. februar i år blev virksomhedsoverdraget til det private firma AjourCare.

FOTO: Finn Frandsen/Politiken/Ritzau Scanpix
1 af 1

40 sygeplejersker og 35 SOSU'er, både assistenter og hjælpere, blev den 1. februar i år efter et udbud virksomhedsoverdraget fra Region Hovedstaden til det private firma AjourCare.

Sygeplejersker skal nærmest stå standby i fritiden og være parat til at tage på arbejde med kort varsel uden nogen kompensation. 
Inger Margrete Dyrholm Siemsen, DSR

Region Hovedstaden valgte sidste år AjourCare til at stå for regionens respirationsordning i folks private hjem vel vidende, at firmaet ikke havde overenskomst.

Frem til den 1. april næste år arbejder de 75 ansatte på den kollektive overenskomst med Danske Regioner. Men derefter er der lagt op til markante forringelser i både løn og arbejdsforhold.

Det er ikke lykkedes for Dansk Sygeplejeråd (DSR) at forhandle en overenskomst på plads med AjourCare. Firmaet har nu sat overenskomstforhandlingerne i bero med henvisning til deres økonomiske situation. Der er ikke aftalt nye forhandlingsdatoer.

Samtidig har AjourCare varslet de 40 sygeplejersker over på individuelle vilkår, når deres nuværende overenskomst udløber den 1. april næste år.

Markante forringelser

Det betyder ifølge Inger Margrete Dyrholm Siemsen, kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden, en række forringelser af både løn, pension og arbejdsforhold. 

Blandt andet vil sygeplejerskerne miste den sjette ferieuge og retten til omsorgsdage. Ligeledes er der lagt op til forringede forhold omkring barsel og den særlige feriegodtgørelse.

I dag skal sygeplejerskerne kende deres vagtplan fire uger frem, så de har mulighed for at kunne planlægge deres fritid. Men den ret står de til at miste. AjourCare lægger op til, at der skal kunne ske ændringer i vagtplanen uden varsel, og sygeplejerskerne skal ikke regne med at have nogen beskyttede fridage.

– Sygeplejerskerne skal nærmest stå standby i fritiden og være parat til at tage på arbejde med kort varsel uden nogen kompensation. I dag er det sådan, at hvis der ændres på arbejdstiden med mindre end fire ugers varsel, er der en kompensation, siger Inger Margrete Dyrholm Siemsen.

Allerede i september sidste år sendte Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden et bekymringsbrev til Region Hovedstaden, fordi de kunne se, at der var uklarheder omkring virksomhedsoverdragelsen, fordi det ikke er præciseret, hvad der menes, når der i regionens kontrakt med AjourCare står, at de ansatte er sikret "overenskomstlignende forhold".

– Vores bekymring bundede også i tidligere erfaringer med AjourCare i forhold til andre sygeplejersker, der har været ansat i firmaet, forklarer Inger Margrete Dyrholm Siemsen.

DSR blev bekræftet i deres bekymring, kort efter at virksomhedsoverdragelsen blev gennemført 1. februar i år. AjourCare tilsidesatte funktionærlovens bestemmelser ved at forringe opsigelsesvarslerne og ikke udbetale løn under sygdom.

– Det er der rettet op på nu, efter at vi har været i dialog med AjourCare. Men det skaber jo utryghed, at vi starter på den måde, konstaterer Inger Margrete Dyrholm Siemsen.

Møde med regionen

Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden har den 27. oktober i år sendt et nyt bekymringsbrev til regionens sundhedsudvalg. Heri beretter fagforeningen om de forringede forhold, sygeplejerskerne vil få i de individuelle kontrakter.

Lars Æbeløe-Knudsen, budgetchef i Region Hovedstaden, skrev i et svar på henvendelsen fra DSR, at regionens administration "ikke er i besiddelse af oplysninger, der indikerer, at AjourCare i de kommende kontrakter med de virksomhedsoverdragne medarbejdere gør sig skyldig i overtrædelse af den sociale klausul". Det er den sociale klausul, der siger, at de ansatte ikke må have dårligere løn- og arbejdsforhold end ved tilsvarende arbejde på en kollektiv overenskomst.

Samtidig tilbød han Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden et møde. Det blev gennemført den 12. november.

– Vi havde et behageligt møde med regionens administration. De var villige til at lytte til vores udlægning af de forringede ansættelsesforhold, sygeplejerskerne er blevet varslet. Nu er spørgsmålet, om der kommer noget ud af det, siger Inger Margrete Dyrholm Siemsen.

– Det har indtil nu været et meget ærgerligt forløb, der har skabt stor usikkerhed og utryghed, både blandt medarbejderne og de sårbare brugere, der har meget brug for kontinuitet. Vores medlemmer oplever det som helt urimeligt, at de står til at få forringet deres løn og arbejdsvilkår, tilføjer hun.

DSR betragter sagen som principiel i forhold til at undgå lignende problemer i fremtiden. 

Direktør afviser kritik

Direktøren i AjourCare, Rune Paridon, mener ikke, at der er lagt op til forringelse af sygeplejerskernes forhold.

– Efter vores opfattelse overholder AjourCare kontrakten med Region Hovedstaden, fordi de varslede individuelle vilkår svarer til sygeplejerskernes eksisterende vilkår hos AjourCare, siger Rune Paridon, direktør i AjourCare.

– For så vidt angår sjette ferieuge og omsorgsdage, er det korrekt, at det ikke er vilkår, der gives i AjourCare, hvilket ingen i branchen i øvrigt giver. Heller ikke til ansatte på FOA-overenskomst som er den største faggruppe på dette område. I forhold til deres vagtplaner så har de selv indflydelse på, hvornår de arbejder, og hvornår de kan holde fri, og vi har derfor et andet og mere fleksibelt system for både medarbejder og arbejdsgiver i forhold til systemet i Region Hovedstaden. Derfor er der efter vores opfattelse ikke tale om forringede vilkår, tilføjer han.

Rune Paridon peger i øvrigt på, at barnets første sygedag indgår i de i eksisterende AjourCare vilkår.

FOA har aftalt overenskomst

Det er FOA SOSU, der organiserer SOSU'erne i respirationsordningen. I fagforeningen er der ingen begejstring over udbuddet af ordningen og konsekvenserne for deres medlemmer.

AjourCare har budt en rigtig lav pris for at få opgaven. Nu kommer det til at gå ud over de ansatte, der skal gå ned i løn og får dårligere arbejdsvilkår.
Eva D'Artibale Lorenzen, FOA

– Som jeg ser det, har AjourCare budt en rigtig lav pris for at få opgaven. Nu kommer det til at gå ud over de ansatte, der skal gå ned i løn og får dårligere arbejdsvilkår, siger Eva D'Artibale Lorenzen, faglig sekretær i FOA SOSU.

Det er lykkedes for FOA at få indgået overenskomst med AjourCare. Det er den samme overenskomst, som handicaphjælperne hører under.

– Det giver dårligere vilkår end på regionens overenskomst, men er da bedre end ingenting. Det er ikke optimalt, men det bedste vi kunne komme frem til, konstaterer Eva D'Artibale Lorenzen.

Hun peger på, at AjourCare tidligere har afvist enhver snak om overenskomst, og at der set i det lys er tale om en forbedring.

FOA oplyser, at handicaphjælperoverenskomsten indeholder en række forringelser i forhold til regionens overenskomst. Der er timeløn i stedet for månedsløn, og der er ingen sjette ferieuge, fritvalgstillæg eller omsorgsdage. Ligeledes er der ikke de samme muligheder for at lave aftaler om lokale  løntillæg som i regionen. Der er også forringede opsigelsesvarsler.

FOA beklager, at overenskomsten ikke matcher vilkårene i regionen, men påpeger, at den beskytter imod den skrue mod bunden, forbundet ser på det ikke-overenskomst dækkede område. 

Op i regionsrådet

Enhedslistens medlemmer af regionsrådet stemte sidste år imod virksomhedsoverdragelsen til AjourCare.

– Vi frygtede, det ville betyde forringelser af de ansattes arbejdsvilkår. Og det har nu vist sig, at vores frygt var begrundet, siger Annie Hagel fra Enhedslisten. Hun er medlem af regionens sundhedsudvalg.

På det næste møde i regionsrådet tirsdag den 17. november skal politikerne tage stilling til et forslag fra Enhedslisten omkring vilkårene i AjourCare.

Enhedslisten vil have regionsrådet til at bede sundhedsudvalget om på sit kommende møde at tage stilling til, hvilke arbejdsvilkår de forventer for de sygeplejersker, der er virksomhedsoverdraget til AjourCare, efter udløbet af den nuværende overenskomst den 1. april næste år.

"Forud for beslutningen om at lade opgaven gå til AjourCare blev vi forsikret om, at de ansatte ville få mindst lige så gode forhold, måske bedre, end de havde som ansatte i regionen. Det er ikke det, vi hører sygeplejerskerne fortælle. Tværtimod lader det til, at deres vilkår bliver voldsomt forringet.

Risikoen er, at sygeplejerskerne så ikke længere ønsker at arbejde for AjourCare, hvilket kan betyde forringede vilkår for de patienter, der har brug for de faglærte hjælperhold.

Derfor bør vi i sundhedsudvalget og regionsrådet drøfte, hvad vi vil gøre, hvis det ikke lykkes DSR og AjourCare at blive enige om en overenskomst eller alternativt, at sygeplejerskerne fra 1. april 2021 sikres samme vilkår, som de har i den nuværende overenskomst", skriver Enhedslisten i begrundelsen for sit forslag.

– Det kan da ikke være rigtigt, at vi som politikere skal være med til at sende en opgave i udbud for at opnå besparelser ved at forringe sygeplejerskernes løn- og arbejdsforhold. Jeg kan ikke tro, at det er det, alle andre partier i regionsrådet mener med "overenskomstlignende" forhold. Derfor har vi nu bedt om at få sagen op i regionsrådet og i sundhedsudvalget, siger Annie Hagel.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. nov. 2020 - 07:48   16. nov. 2020 - 09:27

Overenskomst

ur@arbejderen.dk
Hjælp til respiratorbrugere i Region Hovedstaden
  • Region Hovedstaden tilbyder hjælp i hjemmet til mennesker, der er afhængige af respirator, fordi de ikke kan trække vejret ved egen hjælp.
  • I alt er der omkring 200 borgere i Region Hovedstaden, der modtager respiratorisk overvågning og behandling i hjemmet. 
  • Regionens 30 faglærte respiratoriske hjælpehold bestående af sygeplejersker, SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere blev den 1. februar i år samlet under det private firma AjourCare. 
  • Før den 1. februar var omkring halvdelen af hjælpeholdene ansat direkte under Region Hovedstaden og var dermed omfattet af regionens kollektive overenskomst. Men i juni 2019 besluttede et flertal i regionsrådet efter et udbud, at alle respirationshold skulle samles i AjourCare, der allerede havde ansvaret for en del hold.
  • Som en konsekvens af den beslutning blev 40 sygeplejersker og 35 SOSU'er den 1. februar i år virksomhedsoverdraget fra Regionens Hjælpeordning for Respirationsbrugere til AjourCare, der ikke havde overenskomst.
  • Regionens Hjælpeordning for Respirationsbrugere blev oprettet i december 2016, da regionen måtte overtage ansvaret for 24 hjemmerespiratorordninger fra det private firma Kinnerup Care, der i en længere periode havde haft alvorlige problemer med at klare opgaven. Regionen besluttede dengang, at det efter et par år skulle vurderes, om opgaven fremover skulle ligge i offentligt eller privat regi.