12 Nov 2019  

KBH: Spredte skyer, 6 °C

Politianmeldt asbestsag samler støv

Årsdag nærmer sig

Politianmeldt asbestsag samler støv

Blik- og Rørarbejderforbundet politianmeldte i marts 2017 bygherre og et VVS-firma, som undlod at oplyse håndværkere om, at et byggeri indeholdt asbest. Politiet har stadig ikke rejst tiltale.

Asbest er indeholdt i mange byggematerialer herunder isoleringsmateriale, som blev brugt for år tilbage. Håndværkere støder derfor tit på asbest, når de fjerner gamle varme- og vandrør.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

For snart et år siden anmeldte Blik- og Rørarbejderforbundet et VVS-firma og bygherre bag et større renoveringsprojekt til politiet. Men fagforbundet har stadig ikke - trods gentagne rykkere - modtaget bekræftelse fra politimyndigheden om, hvorvidt der vil blive rejst tiltale i sagen.

Det er da et problem, at dem, der begår væsentlige brud på lovgivningen, ikke bliver retsforfulgt.
Søren Schytte, forbundssekretær

– Vi anmeldte sagen, fordi firma og bygherre ignorerede forundersøgelser, der tydeligt viste, at der var asbest i byggeriet. Det førte til, at fire medarbejdere igennem halvandet år blev udsat for asbest. Nu nærmer vi os et år efter anmeldelsen, siger forbundssekretær Søren Schytte til Arbejderen og tilføjer, at forbundet har mistet tålmodigheden med politiet, der undskylder sig med manglende ressourcer.

Søren Schytte mener ellers, at sagen burde være lige til at gå til for myndigheden. Blik- og Rørarbejderforbundet har sammen med anmeldelsen leveret fyldig dokumentation på, at der er blevet udført sundhedsskadeligt arbejde i forbindelse med renoveringen af de ældre boliger og dermed sket brud på lovgivningen.

Dokumenteret lovbrud

– For os at se er det her jo nærmest en tilståelsessag. Vi har vedlagt Arbejdstilsynets dokumentation på, at der er sket brud på loven, ligesom der står i udbudsmaterialet, at der er asbest i bygningerne. Det samme fremgår af den plan for sikkerhed og sundhed, som skal udarbejdes for et projekt af den størrelse, inden arbejdet påbegyndes, forklarer Søren Schytte.

Problemet er, at ingen fortalte det til de håndværkere, der skulle udføre renoveringen. Derfor gik blandt andet fire VVS'ere i halvandet år dag ud og dag ind og fjernede gamle vand- og varmerør isoleret med asbest fra boligblokkenes kælderrum, inden der blev grebet ind.

Arbejdstilsynet gav virksomheden et påbud om helbredsundersøgelse til de berørte håndværkere, men da deres arbejde var afsluttet, førte det derudover kun til en såkaldt "afgørelse uden handlepligt" og dermed ingen andre sanktioner. Det hører med til fortællingen, at renoveringen stod på, mens beboerne fortsat boede i bygningerne.

– Det virker som om den her sag ligger nederst i politiets bunker. Det er meget utilfredsstillende. Der har altså været halvandet års renovering med asbest, uden at bygherre eller enterprenører har reageret, og det er da et problem, at dem, der begår væsentlige brud på lovgivningen, ikke bliver retsforfulgt. Det krænker vores medlemmers retsfølelse og truer retssikkerheden, mener Søren Schytte.

Han ønsker ikke at oplyse navnet på det anmeldte VVS-firma eller byherre, da sagen endnu ikke er afsluttet.

Flere sager

Hvert år dør cirka 130 personer af lungehindekræft, der kan forårsages af arbejde med asbest. For selvom det blev forbudt at bruge asbest i Danmark midt i 1980'erne, så findes der stadig mange tusinde tons asbest i bygninger rundt om i landet. Og derfor forventer de arbejdsmedicinere, som Arbejderen har været i kontakt med, at antallet af personer, der får lungehindekræft, først "topper om nogle år".  

>>LÆS OGSÅ: Asbest er livsfarligt

Desværre kender Blik- og Rørarbejderforbundet da også til flere sager, hvor medlemmer uden vidende er blevet udsat for asbest. Flere af sagerne er også blevet anmeldt uden at blive fulgt op at tiltale.

– Forbundet overvejer nu, hvordan det bedst kan skabe opmærksomhed i det politiske led - eventuelt ved at rejse den aktuelle sag i Folketingets retsudvalg, lyder det fra Schytte.

Asbestudvalg

 Søren Schytte er også formand for arbejdsmiljøudvalget i Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT) og sidder i det såkaldte asbestudvalg, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har nedsat for at afdække problemerne med asbest. I udvalget sidder også repræsentanter for arbejdsgiverne, projekterende ingeniører og Arbejdstilsynet.

>>LÆS OGSÅ: Asbestplan i slæbegear

– Gruppen er nedsat efter ønske fra os, men det har desværre vist sig særdeles vanskeligt at få arbejdsgivere og Arbejdstilsynet til at imødekomme de ønsker, som vi kommer med, for at vores medlemmer ikke udsættes for asbest, siger Søren Schytte.

>>LÆS OGSÅ: Arbejdsgiverne afviser asbest handleplan

Arbejdsgruppen skal præsentere en rapport for ministeren i første kvartal af 2018, som kan munde ud i nye initiativer på området.

Rigspolitiet ønsker ikke at kommentere på håndteringen i en konkret politikreds, men presseafdelingen oplyser til Arbejderen, at der ikke findes generelle retningslinjer for, hvordan kredsene skal prioritere deres ressourcer. De enkelte kredse "laver deres egne mål og strategier efter bla. input fra de nationale strategiske hensigter og rigsadvokatens ønsker," hedder det i en mail.

Arbejderen havde ikke hørt fra den pågældende politikreds inden deadline.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. jan. 2018 - 10:20   20. jan. 2018 - 19:29

Asbest

noc@arbejderen.dk
Sundhedsfaren ved asbest

Det er selve asbestfibrene, der er sundhedsskadelige. De er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mindste dele. Her kan de forårsage kræft og støvlunger (asbestose).

Lungehindekræft
Lungehindekræft (mesotheliom) er en meget sjælden sygdom, som kun kan opstå fra udsættelse for asbest. Der er ikke nogen helbredende behandling. Lungehindekræft kræver ikke langvarig eller kraftig udsættelse for asbest. Sygdommen er normalt 25-30 år om at udvikle sig.

Lungekræft
Det kræver en langvarig og kraftig udsættelse, før sygdommen opstår. Sygdommen udvikler sig først 10-30 år efter, at man har været udsat for asbestfibre. Rygere er i ekstra stor fare for at få lungekræft efter arbejde med asbest.

Andre kræftformer
Asbest kan desuden medføre andre kræftsygdomme – for eksempel i mave- og tarmsystemet og i struben.

Asbestose
Asbestose (også kaldet asbestlunge) er en kronisk lidelse. Den indebærer en ødelæggelse af lungerne (lungefibrose) og hjerteproblemer. Sygdommen kræver kraftig og relativt langvarig udsættelse for asbest. Asbestose kan udvikle sig over en periode på 10 til 30 år.

Kilde: Asbest-huset.dk