12 Nov 2019  

KBH: Overskyet, 6 °C

Politianmeldt asbestsag rejses politisk

Blik og Rør kræver handling

Politianmeldt asbestsag rejses politisk

14 måneder efter at Blik- og Rørarbejderforbundet politianmeldte en asbestsag, er der stadig ikke rejst sigtelse. Nu håber forbundet på hjælp i Folketinget.

En politianmeldt asbestsag trækker ud. Efter 14 måneder er der endnu ikke rejst tiltale mod et VVS-firma og en bygherre, der har ladet fire VVS'ere arbejde med asbest i halvandet år.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

I marts måned 2017 anmeldte Blik- og Rørarbejderforbundet et VVS-firma og en bygherre til Politiet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Vi har sådan set opgivet at rykke politimyndigheden, så nu prøver vi at tage sagen op politisk. 
Søren Steen Schytte, forbundssekretær

Både firma og bygherre ignorerede forundersøgelser, der tydeligt viste, at der var asbest i et større boligkompleks, der skulle renoveres. Det førte til, at fire VVS'ere igennem halvandet år blev udsat for asbest.

Forbundet har rykket utallige gange for at fremskynde sagsbehandlingen, men der er stadig ikke rejst sigtelse i sagen, fortæller forbundssekretær Søren Steen Schytte til Arbejderen.

>>LÆS OGSÅ: Politianmeldt asbestsag samler støv

– Vi har sådan set opgivet at rykke politimyndigheden, så nu prøver vi at tage sagen op politisk. Karsten Hønge fra SF har via retsudvalget sendt spørgsmål til justitsminister Søren Pape Poulsen, og så håber vi, at det kan medvirke til at speede sagen op, siger Søren Steen Schytte.

For tyndt

Ministerens umiddelbare svar til Karsten Hønge lyder, at sagen indgår i en videre "prioritering i forhold til andre efterforskningsopgaver". Det svar, synes SF'eren, er for tyndt, og han vil nu følge op på det.

Asbest har været forbudt i mange år, men håndværkere støder ofte på det i gamle byggematerialer. Bygherre, rådgiver eller arbejdsgiver skal have foretaget en vurdering af risikoen for at møde asbest, inden arbejdet sættes i gang, men det sker alt for sjældent, erfarer Blik- og Rørarbejderforbundet.

Arbejderen har søgt om aktindsigt i den politianmeldte sag men fået afslag med henvisning til Retsplejelovens § 41h, og at sagen stadig bliver undersøgt. Ifølge Blik- og Rørarbejderforbundet gik de fire VVS'ere dag ud og dag ind og fjernede gamle vand- og varmerør isoleret med asbest fra kælderrum i forbindelse med et større renoveringsprojekt i et boligkompleks - uden at nogen greb ind.

– Håndværkerne har været igennem en helbredsundersøgelse, og der er udarbejdet en asbestprotokol på hver af dem. Af den fremgår det, hvad de har arbejdet med, i hvor lang tid og hvor stor asbestpåvirkning, de har været udsat for, forklarer Søren Steen Schytte og tilføjer, at protokolerne skal gemmes i 40 år med henblik på eventuel erstatsningssag.

Asbestudvalgets arbejde

Sager, der handler om asbest, er i det hele taget noget langsommeligt noget.

Det gælder således også arbejdet i det asbestudavlg, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) nedsatte sidste år for at afdække problemerne med asbest. Udvalget skulle efter planen have præsenteret en rapport for ministeren i første kvartal af 2018, som kan munde ud i nye initiativer på området.

>>LÆS OGSÅ: Asbestplan i slæbegear

– Vi har nået et foreløbigt mål og været til et møde hos ministeren. Han forelægger inden længe resultatet for beskæftigelsesudvalget og forligskredsen for arbejdsmiljø. Derefter skal forslagene så foldes ud, siger Søren Steen Schytte, der har siddet med i udvalget som formand for arbejdsmiljøudvalget i Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT).

Plan i vente

I udvalget sidder også repræsentanter for arbejdsgiverne, projekterende ingeniører og Arbejdstilsynet.

Søren Steen Schytte ønsker ikke at komme nærmere ind på de konkrete forslag, men siger, at udvalget ikke har været enige om alt.

>>LÆS OGSÅ: Arbejdsgiverne afviser asbest handleplan

Han har tidligere udtalt til Arbejderen, at det er "særdeles vanskeligt at få arbejdsgivere og Arbejdstilsynet til at imødekomme de ønsker, som vi kommer med, for at vores medlemmer ikke udsættes for asbest."

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. maj. 2018 - 09:51   14. aug. 2018 - 11:07

Asbest

noc@arbejderen.dk
Sundhedsfaren ved asbest

Det er selve asbestfibrene, der er sundhedsskadelige. De er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mindste dele. Her kan de forårsage kræft og støvlunger (asbestose).

Lungehindekræft
Lungehindekræft (mesotheliom) er en meget sjælden sygdom, som kun kan opstå fra udsættelse for asbest. Der er ikke nogen helbredende behandling. Lungehindekræft kræver ikke langvarig eller kraftig udsættelse for asbest. Sygdommen er normalt 25-30 år om at udvikle sig.

Lungekræft
Det kræver en langvarig og kraftig udsættelse, før sygdommen opstår. Sygdommen udvikler sig først 10-30 år efter, at man har været udsat for asbestfibre. Rygere er i ekstra stor fare for at få lungekræft efter arbejde med asbest.

Andre kræftformer
Asbest kan desuden medføre andre kræftsygdomme – for eksempel i mave- og tarmsystemet og i struben.

Asbestose
Asbestose (også kaldet asbestlunge) er en kronisk lidelse. Den indebærer en ødelæggelse af lungerne (lungefibrose) og hjerteproblemer. Sygdommen kræver kraftig og relativt langvarig udsættelse for asbest. Asbestose kan udvikle sig over en periode på 10 til 30 år.

Kilde: Asbest-huset.dk