19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 5 °C

Plan skal rette op på udskældt arbejdsmiljø på Coop-lager

Svar fra bestyrelse

Plan skal rette op på udskældt arbejdsmiljø på Coop-lager

Ansatte og ledelse skal sammen tage hånd om det kritisable arbejdsmiljø på Coops ferskvarelager i Hasselager. 3F-afdeling i Aarhus mener ikke, at bestyrelsen har svaret på alle lagerarbejdernes spørgsmål.

Nu er der fremlagt en plan, der skal rette op på arbejdsmiljøet på Coops ferskvarelager i Hasselager.
FOTO: Henrik Frydkjær
1 af 1

Mange hilsner Nicolaj, Palle og Claus.

Sådan slutter et brev henvendt til alle kolleger på Coops ferskvarelager i Hasselager.

Medarbejder-gruppen synes ikke, bestyrelsen svarer på de spørgsmål, som de rejser i det oprindelige brev.
Thorkil Jansen, 3F TLB

Underskriverne af brevet er logistikdirektør Nicolaj Boysen og de to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen fra 3F, Palle Birk, og fra HK, Claus Solvig. I brevet fremlægger de en plan "vedr. genopretning af tillid, samarbejde og det oplevede arbejdsmiljø på lageret i Hasselager," som de har udarbejdet.

Spørgsmålet om arbejdsmiljøet var på dagsordenen på bestyrelsesmødet i Coop tirsdag den 23. juni, foranlediget af en henvendelse fra lagerarbejderne på det østjyske lager. I henvendelsen dateret den 9. juni beskriver de ansatte et arbejdsmiljø karakteriseret ved blandt andet systematisk overvågning, uforholdsmæssigt mange advarsler og stigende arbejdspres.

>>LÆS OGSÅ: Coops ansvar at sikre os bedre arbejdsmiljø

Svar fra bestyrelsen

Efter mødet udtaler Lasse Bolander formand for bestyrelsen i Coop Danmark:

– Vi må konstatere, at der er divergerende opfattelser af samarbejdet og arbejdsmiljøet på Hasselager. Det er der jo oftest, når der er uenighed og konflikter. Og der er sandsynligvis sandheder og eksempler på begge parters opfattelse af situationen.

– Vi må konstatere, at der er divergerende opfattelser af samarbejdet og arbejdsmiljøet på Hasselager, siger Lasse Bolander.
Coop

Lasse Bolander opfordrer lagerarbejderne til at samarbejde om at løse problemerne og om at tage godt imod den plan, som ovennævnte trio har lavet.

– Vi er enige i, som Lasse Bolander skriver, at der for nuværende findes forskellige opfattelser af samarbejdet og arbejdsmiljøet på Hasselager. Sandsynligvis med sandheder på begge sider. Vi er også enige i, at vi sammen skal finde løsninger lokalt på lageret i Hasselager, lyder det fra trioen.

Deres plan for "genskabelse af det gode, konstruktive samarbejde og arbejdsmiljø" indeholder fire elementer:

For det første skal samarbejdsudvalget bringes til at fungere igen. Fagbladet 3F skrev den 20. juni, at 3F's repræsentant trak sig fra samarbejdsudvalget på lageret i Hasselager, fordi ledelsen gennem manipulation og fejlcitater i et SU-referat havde tegnet et skønmaleri af arbejdsmiljet. Som det andet opfordres alle til at bringe problemer med arbejdsmiljøet op i deres arbejdsmiljøudvalg, så der kan blive taget hånd om de problemer, der skulle være. Det tredje forslag går på, at arbejdspladsen henter en ekstern ekspertrådgiver ind til at hjælpe med at kortlægge udfordringer med arbejdsmiljøet og med at finde fremadrettede løsninger. Endelig lægger planen op til at holde dialogmøder mellem ansatte og ledelse, hvor oplevelser kan belyses fra "de forskellige perspektiver."

Savner svar

Lagerarbejderne har valgt en gruppe på otte personer, som skal være bindeleddet til ledelsen og repræsentere dem ved møder med ledelsen for at rette op på arbejdsmiljøet. Ifølge Thorkil Jansen, formand for 3F Transport, Logistik og Byg Aarhus, hvor lagerarbejderne er organiseret, så er de som udgangspunkt ikke helt tilfredse med udmeldingen efter bestyrelsesmødet.

– De synes ikke, bestyrelsen svarer på de spørgsmål, som de rejser i det oprindelige brev. Nu skal gruppen lige have tid til at snakke planen grundigere igennem med hinanden og med kollegerne, siger afdelingsformanden til Arbejderen.

Hvor slemt det står til med arbejdsmiljøet, viser en undersøgelse, som 270 ud af cirka 400 3F'ere på lageret har deltaget i, og som Coops bestyrelse fik resultatet af sammen med den tidligere nævnte henvendelse. Ifølge undersøgelsen føler 84 procent af lagerarbejderne sig overvåget af den daglige ledelse. Lige så stor en procentdel føler et for højt arbejdspres. 74 procent føler sig stresset og svarer også, at de er bange for at miste deres job.

Det er meningen, at planen for at gøre lageret i Hasselager til en god arbejdsplads skal iværksættes hurtigst muligt.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. jun. 2020 - 14:40   25. jun. 2020 - 15:28

Arbejdsmiljø

noc@arbejderen.dk
Plan for arbejdsmiljøet i Hasselager

Planen for at sikre et godt arbejdsmiljø på Coops ferskvarelager i Hasselager er udarbejdet af logistikdirektør Nicolaj Boysen, fællestillidsmændene og medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen fra 3F, Palle Birk, og fra HK, Claus Solvig.

Planen, der skal iværksættes hurtigst muligt, indeholder følgende elementer (forkortet):

 • Samarbejdsudvalget skal bringes til at fungere igen, også med 3F. 
 • Alle opfordres til at bringe problemer med arbejdsmiljøet op i deres arbejdsmiljøudvalg, så der kan blive taget hånd om de problemer, der skulle være.

 • En ekstern ekspertrådgiver (CRECEA) skal hjælpe med at kortlægge udfordringer med arbejdsmiljøet og med at finde fremadrettede løsninger.

 • Der skal holdes dialogmøder mellem ansatte og ledelse, hvor oplevelser kan belyses fra "de forskellige perspektiver."

Fakta om Coop Danmark
 • Coop Danmark er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der driver butikskæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, LokalBrugsen, Irma, fakta, coop.dk og irma.dk.

 • Coop Danmark har knap 1.100 butikker over hele Danmark, omkring 40.000 ansatte og en samlet omsætning på cirka 43 milliarder kroner.

 • Butikkerne er dels ejet af Coop Danmark og dels af en række selvstændige brugsforeninger.

 • Coop Danmark favner også Coop Bank og Coop Invest og rundt regnet 1,8 millioner medlemmer.

 • Den øverste myndighed er Coops landsråd med 124 Coop-medlemmer, som vedtager vedtægterne og vælger den øverste bestyrelse.

 • Bestyrelsen i Coop amba består af 10 Coop-medlemmer.

 • Det er Coop ambas bestyrelse, der udpeger bestyrelserne i Coop Danmark, Coop Bank og Coop Invest.

Kilde: Coop.dk