18 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, lette byger, 18 °C

Pæne piger siger stop

Lægesekretærer i aktion

Pæne piger siger stop

Omkring 400 lægesekretærer demonstrerede tirsdag foran Regionsgården i Hillerød. De er vrede over, at deres faggruppe er ved at blive sparet væk.

Winnie Axelsen, formand for HK Kommunal, taler til de omkring 400 demonstranter.
FOTO: Niels Gether Nielsen
FOTO: Niels Gether Nielsen
Yvonne Winther har været lægesekretær i over 40 år og glæder sig over, at kollegaerne nu siger stop.
FOTO: Niels Gether Nielsen
FOTO: Niels Gether Nielsen
FOTO: Niels Gether Nielsen
Anne Margrethe Andersen er til demonstration for første gang i sit liv.
FOTO: Niels Gether Nielsen
FOTO: Niels Gether Nielsen
FOTO: Niels Gether Nielsen
FOTO: Niels Gether Nielsen

Mange var til deres livs første demonstration, da omkring 400 lægesekretærer fra Region Hovedstaden tirsdag demonstrerede foran Regionsgården i Hillerød.

Det er fantastisk at være så mange kvinder, der protesterer.
Yvonne Winther, lægesekretær

De tog imod regionspolitikerne, der skulle ind og andenbehandle budgettet for 2018, der betyder nedlæggelse af en lang række lægesekretærjob på sygehusene.

>> LÆS MERE OM BUDGETTET HER

– I voksenpsykiatrien er vi ansat i alt 46 lægesekretærer. Vi kommer til at miste næsten otte fuldtidsstillinger. Fire skal fyres, mens resten klares ved at nedlægge tre stillinger med tidsbegrænset ansættelse, siger Anne Margrethe Andersen, der er lægesekretær i Retspsykiatrien i Glostrup og til demonstration for første gang nogen sinde. 

– Vi lægesekretærer har jo altid været pæne piger, der aldrig har strejket eller demonstreret, men det er slut nu, understreger Anne Margrethe Andersen. 

Lægen skal være sekretær

Mange lægesekretærstillinger bliver nedlagt som en konsekvens af det nye it-system Sundhedsplatformen. Her skal lægen være sin egen sekretær og selv taste oplysninger ind i systemet. 

– Meningen er, at lægerne skal sidde og taste ind, mens de taler med patienten. Men det kan de ikke på psykiatrisk afdeling. Du får ikke en psykisk syg patient til at lukke sig op, hvis du sidder og kigger ind i en skærm, forklarer Anne Margrethe Andersen.

Derfor sidder lægerne nu og taster ind i journalerne efter samtalerne. Det er de både langsomme til og har problemer med at gøre fyldestgørende. Konsekvensen er mangelfulde journaler og længere ventelister, forklarer Anne Margrethe Andersen. 

Lidt derfra står Yvonne Winther, der har arbejdet som lægesekretær i over 40 år. Hun er ansat på Bispebjerg Hospital.

– Det er fantastisk at være så mange kvinder, der protesterer. Jeg håber, at vi kan få åbnet øjnene på folkene i Region Hovedstaden. Det fungerer ikke, at lægerne skal lave vores arbejde. Det er dyrere, fordi de får en langt højere løn, og samtidig er de både langsommere og dårligere end os til at lave sekretærarbejde, siger Yvonne Winther.

Presser politikerne

Flere af de politikere, der tager sig tid til en snak med lægesekretærerne, lover, at de vil se nærmere på problemstillingen omkring udfasningen af lægesekretærfaget. 

– Jeg tror, at nogle af dem begynder at få øjnene op for vores "skjulte faggruppe", siger Line Hi Ja Wedenborg, der er tillidsrepræsentant for lægesekretærerne på urologisk afdeling på Herlev Hospital. 

På Herlev og Gentofte Hospitaler er der planer om at nedlægge 16 fuldtids lægesekretærstillinger nu. Det sker efter, at der i april blev nedlagt 12 lægesekretærjob. Så det er anden gang indenfor et halvt år, at lægesekretærerne skal ud i en fyringsrunde.

En demonstrant, der ønsker at være anonym, fortæller om hvor gammeldags og tungt et system, Sundhedsplatformen er at arbejde med.

– Det stammer tilbage fra 1996 og genvejstasterne svarer til, hvad vi havde i WordPerfect, der havde sin storhedstid i 80'erne og 90'erne. Det er ikke sådan, at de mest fortrukne bestillinger, som man bruger hele tiden, kommer op øverst. Du skal hele tiden sidde og scrolle ned over siden. Det er så langsommeligt, forklarer sekretæren.

Støtte fra overlæger

HK Kommunal mener, at politikere og embedsmænd har begået en stor fejl ved ikke at tænke lægesekretærerne og deres kompetencer ind i Sundhedsplatformen. 

– Der er en masse opgaver, som lægesekretærerne kan varetage, så det hele kører bedre, men man lytter ikke til os, når vi fortæller om det, siger Winnie Axelsen, formand for HK Kommunal, der organiserer lægesekretærerne. 

Hun fortæller, at Overlægeforeningen har udtalt sin støtte til lægesekretærernes protest. Her er der også stor bekymring over den nuværende udvikling, der går ud over behandlingen af patienterne.

Torsdag er HK Kommunal sammen med andre fagforbund indkaldt til møde omkring fyringsvarslerne til i alt omkring 90 ansatte i Region Hovedstaden. En stor del af dem er lægesekretærer. Antallet af fyringer er så stort, at reglerne omkring massefyringer træder i kraft. 

19. sep. 2017 - 18:54   28. sep. 2017 - 08:58

Budget 2018

ur@arbejderen.dk
Budgetaftale i Region Hovedstaden
  • Samtlige partier i Region Hovedstaden står bag budgetaftalen.
  • Der spares 102 millioner kroner med henvisning til, at det nye it-system Sundhedsplatformen betyder lettere arbejdsgange. Mange af de penge findes ved at skære i antallet af lægesekretærer.
  • Derudover spares der 33 millioner kroner på administrationen og gennemføres interne omprioriteringer for 208 millioner kroner. Det vil sige, at der spares penge et sted, for at kunne bruge dem et andet sted.
  • Ansatte i administrationen mister tre årlige fridage.
  • Kravet om to procents produktivitetsstigning droppes på et større medicinsk område.