03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Pædagoger er i gang med at forberede OK21

BUPL til kongres

Pædagoger er i gang med at forberede OK21

Debat om erfaringerne fra OK18 og arbejdet med at forberede OK21 kommer til at præge BUPL's kongres, der starter i dag. Der skal også vedtages ny professionsstrategi.

Her BUPL-medlemmer til demonstration i Aarhus op til forårets overenskomstkamp.
FOTO: Michael Klodos
1 af 1

BUPL er allerede nu i gang med at forberede indsatsen op til OK21. 

OK18 skabte et fornyet og stærkt sammenhold i fagbevægelsen.
Beretningen

Når 236 delegerede i dag og i morgen samles til BUPL's kongres i Nyborg, skal de diskutere forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i 2021.

"Med afsæt i OK18 skal vi blandt andet drøfte, hvordan vi gør forhandlingsmodellen på det offentlige arbejdsmarked mere fair og med mere lige magtforhold", slås fast i hovedbestyrelsens beretning til kongressen.

Kamp for ligeløn

Derudover har BUPL særlig fokus på at gøre kampen for ligeløn til et tema ved OK21. Forbundet var med til at kæmpe en mindre ligelønspulje igennem ved overenskomstforhandlingerne i år og ser det som et vigtigt første skridt i at få sat ligeløn på den politiske dagsorden. 

Forårets overenskomstkamp fylder godt i beretningen, og vil helt sikkert også gøre det i debatten på kongressen.

I beretningen slås fast, at der var tale om et historisk forløb, der "skabte et fornyet og stærkt sammenhold i fagbevægelsen på tværs af fag og sektorer. En solidaritet, der kan udfordre arbejdsgiverne."

Det fremhæves også, at "en samlet fagbevægelse fik et resultat, der var klart bedre, end det, vi kunne have tilkæmpet os hver især", og at overenskomstkampen samtidig satte fokus på nødvendigheden af velfærd og investeringer i den offentlige sektor.

På det kommunale område stemte 94 procent af BUPL's medlemmer ja til overenskomsten. Stemmeprocenten var på 68,5.

BUPL konstaterer i beretningen, at fællesskabet står stærkt efter OK-kampen og glæder sig samtidig over, at medlemstallet de sidste to år har været stigende efter en årrække med fald.

Styrket faglighed

Kongressen skal også diskutere og vedtage en ny professionsstrategi. Målet er at sikre en stærkere og mere anerkendt pædagogprofession.

Fokus er på at styrke pædagoguddannelsen og sikre en høj faglighed og et fællesskab, der kan være med til at påvirke udviklingen af velfærdssamfundet til fordel for børnene. 

"Vi skal bringe pædagogernes stemme fra virkeligheden ind i den offentlige debat og ind på den frekvens, som politikerne modtager på", hedder det i beretningen.

I juni i år var 200 BUPL-medlemmer samlet til et fagligt og politisk værksted om professionsstrategien. Et af omdrejningspunkterne i deltagernes diskussioner var sikring af mere faglig debat ude på arbejdspladserne.

Kongressen skal også diskutere den nye faglige hovedorganisation og vælge formand, næstformand, to faglige sekretærer og hovedkasserer. Nuværende formand Elisa Bergmann genopstiller.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. nov. 2018 - 07:02   29. nov. 2018 - 07:10

BUPL-kongres

ur@arbejderen.dk
Fakta om BUPL
  • BUPL blev stiftet i 1973 ved en fusion af de tre landsdækkende foreninger: Dansk Barneplejeråd, Dansk Børnehaveråd og Foreningen af Fritidspædagoger. 
  • Ved stiftelsen havde BUPL 6000 medlemmer. I dag er medlemstallet oppe på 61.000.
  • Medlemmerne er fordelt på 10 lokale fagforeninger rundt omkring i landet.
  • BUPL holdt kongres den 29. og 30. november på Hotel Nyborg Strand. Der var 236 delegerede på kongressen.