20 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 8 °C

Overenskomst er afgørende for velfærd

Ny undersøgelse

Overenskomst er afgørende for velfærd

89 procent af de offentligt ansatte ser det at have overenskomst som nødvendigt for at kunne levere god velfærd.

Det gik ud over kvaliteten af lærernes arbejde, da en del af deres overenskomst blev afskaffet ved et lovindgreb.
FOTO: Niels Sigaard
1 af 1

En god overenskomst er afgørende for kvaliteten af de offentligt ansattes arbejde med at sikre vores velfærd.

I stedet for nogle kollektive rettigheder var det nu op til hver enkelt lærer at forhandle om sine arbejdsforhold.
Anders Liltorp, Rødovre Lærerforening 

24 fagforbund har fået Megafon til at lave en undersøgelse blandt deres offentligt ansatte medlemmer. Her svarer ni ud af ti, at det er vigtigt for deres muligheder for at kunne udføre deres arbejde tilfredsstillende, at arbejdspladsen har overenskomst og ordnede forhold.

– Det betyder meget for den enkelte, at der er nogle klare rammer for ens arbejde. Hvis den enkelte selv skal tage diskussionen med ledelsen om alt mellem himmel og jord, tager det ressourcer fra kerneopgaven, siger Bodil Otto, formand for HK Kommunal, der er et af de 24 fagforbund.

Den forklaring kan Anders Liltorp, formand for Danmarks Lærerforening i Rødovre, nikke genkendende til. 

Lærerne oplevede efter lockout og regeringsindgreb i 2013, at alle regler omkring deres arbejdstid med et slag var sat ud af kraft. Formålet var at få den enkelte lærer til at undervise i flere timer, så de kunne finansiere folkeskolereformen.

– For eksempel forsvandt alle aftalte rammer omkring nyansatte lærere; hvordan de modtages, ekstra tid i starten, understøttende netværk og så videre. De nyansatte skulle lave det samme som lærere med mere erfaring. Mange knækkede halsen på det. Sygefraværet steg voldsomt, og mange stoppede i jobbet, siger Anders Liltorp.

– I stedet for nogle kollektive rettigheder var det nu op til hver enkelt lærer at forhandle om sine arbejdsforhold. Det gav intern kamp mellem kollegaerne og ødelagde arbejdsmiljøet.

>> LÆS OGSÅ: Konflikten har efterladt lærerne med luftige hensigtserklæringer

Den lokale lærerforening kæmpede for at få en lokalaftale som erstatning for den afskaffede arbejdstidsaftale. Det lykkedes i oktober 2015. 

Aftalen bygger på tillid til, at den enkelte lærer passer sit arbejde, og gør op med kravet om, at lærerne skal være på skolen i hele deres arbejdstid. Den betyder en bedre fordeling af opgaverne mellem lærerne.

Samtidig slår den fast, at når en lærer får en ny opgave, skal en anden opgave fjernes. Sker det ikke, koster det 350 kroner ekstra per time. 

– Skolelederne er nu forpligtigede til at finde en balance mellem krav, tid og ressourcer. Resultatet af lokalaftalen viste sig hurtigt. Sygefraværet er faldet med fire dage per lærer om året, det er blevet meget nemmere at ansætte og fastholde lærere. Arbejdsglæden er på vej op, siger Anders Liltorp. 

>> LÆS OGSÅ: Lærere er klar til at kæmpe for arbejdstid

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. nov. 2017 - 15:17   05. jan. 2018 - 14:57

Velfærd

ur@arbejderen.dk