28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Opgiver ikke værn mod løndumping

Forhandlinger ind i slutfase

Opgiver ikke værn mod løndumping

Industriens nye overenskomst hjælper ikke i kampen mod social dumping. Fagligt aktive håber stadig, det lykkes at få værn mod social dumping ind i andre store overenskomstområder som byggeriet og transporten.

Op til overenskomstforhandlingerne blev CO-industris topforhandlere opfordret til at lande et forlig - med en solidarisk løsning. Her tager aktivister imod ved optaktsmøde i Dansk Metal Hovedstaden.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Det industriforlig, som kom på plads i søndags, forholder sig ikke til social dumping, som ellers har været et omdiskuteret emne op til de overenskomstforhandlinger, som stadig er i gang.

Diskussionen om kædeansvar, og hvordan vi bekæmper social dumping skal løftes i de videre forhandlinger.
Max Meyer, Blik- og rørarbejderforbundet

Og det møder kritik både fra dem, der har udsigt til at skulle arbejde efter den nye overenskomst, og fra dem der stadig mangler at lande et resultat på deres overenskomstområde. 

– Jeg manglede diskussionen om kædeansvar, og hvordan vi bekæmper social dumping. Den diskussion skal løftes i de videre forhandlinger, siger Max Meyer, forbundsformand for Blik- og rørarbejderforbundet, som reaktion på forliget.

Medlemmerne af 3F og Dansk Metal på Danfoss Nordborg bliver blandt de cirka 230.00 privatansatte i industrien, der kommer til at arbejde efter den nye industrioverenskomst.

– Vi har efterspurgt, at der skulle gøres noget i forhold til social dumping. Personligt mener jeg, at der burde indføres kædeansvar. Men det er ikke med, siger fællestillidsrepræsentant John Schelde Hansen til Arbejderen.

Social dumping er mange ting

Social dumping antager mange varianter og er forskellig fra branche til branche. Det samme er svarene. På Danfoss og andre industrivirksomheder bliver de fastansatte udfordret af arbejdsgivernes brug af vikarer ansat på midlertidige kontrakter, der ikke sjældent varer i flere år. Det problem bliver ifølge fællestillidsmanden ikke løst i den nye overenskomst.

Som altid var resultatet fra industrien imødeset med stor spænding, både fordi det kommer først og fordi det lægger rammerne for, hvad alle øvrige overenskomstområder kan forvente at hive hjem.

OK-2017 initiativet, der favner fagligt aktive fra især byggefagforeningerne men også fra HK og Dansk Metal, har i et års tid varmet op til forhandlingerne og arbejdet for at gøre netop kampen mod social dumping til et centralt krav - også i forhandlingerne i industrien. 

I onsdags havde initiativet inkaldt til møde for at gøre status efter industriforliget. 

– Det var som ventet. Nu ligger det klart, at der mangler helt centrale brugbare redskaber til at bekæmpe social dumping, siger John Ekebjærg-Jakobsen til Arbejderen. 

Han er formand for Byggefagenes Samvirke i København og initiativtager til det faglige OK-forum, der har arbejdet ud fra et overordnet mål: Stop social dumping.

– Uanset om man lægger mursten på en byggeplads, sidder bag rattet i en lastbil eller lægger fiber på vindmøllevinger på en fabrik, så oplever de ansatte, at deres løn og arbejdsvilkår er under pres, forklarer John Ekebjærg-Jakobsen og fortsætter: 

Forskellige redskaber

– Ligesom brancherne er forskellige, så er redskaberne det også. I eksempelvis byggebranchen vil kædeansvar være den bedste løsning.

For medlemmerne af Blik- og rørarbejderforbundet vil en højere mindsteløn være med til at dæmme op for yderligere undergravelse af overenskomsterne, mener Max Meyer.

– Det her er en kamp, som vi slås ikke bare for vores medlemmer, men som også er vigtig for virksomhederne, der har overenskomst og orden i tingene. Det er også i deres interesse, at der kommer en fælles kamp, siger forbundsformanden.

Efter at industriens forhandlere har afsluttet deres arbejde har topforhandlerne indenfor de store overenskomstområder i byggeriet og transporten sat slutspurten ind.

Ifølge Arbejderens oplysninger er medlemmerne af overenskomstgrupperne i 3F's byggegruppe bedt om at have rejsetasken klar hen over weekenden.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. feb. 2017 - 17:33   04. apr. 2017 - 15:53

OK 2017

noc@arbejderen.dk
Industriforlig 2017
  • Der afsættes 200 millioner kroner til uddannelse, dels til at hæve ufaglært til faglært, dels til at hjælpe ansatte med læse- og skriveproblemer.

  • Mindstelønnen, der i dag er på 113,65 kroner i timen, forhøjes med to kroner i 2017, 2018 og 2019. 

  • Satserne for lærlinge og elever forhøjes med et gennemsnit på 1,7 procent.

  • Genetillæg reguleres med 1,6 procent i hvert overenskomstår.

  • Fem år før pensionsalderen får seniorer ret til at købe sig til 32 fridage om året gennem fritvalgsordningen og pensionsindbetaling.

  • To børneomsorgsdage om året betalt fra fritvalgskontoen.

  • Udvidet mulighed for at holde fri ved barns sygdom.

  • Fuld løn under forældreorlov.

  • Vikarer i vikarbureauer får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet.