26 May 2019  

KBH: Overskyet, 11 °C

OK-debat fylder på BUPL's kongres

Sammenhold giver optimisme

OK-debat fylder på BUPL's kongres

Erfaringerne fra OK18 og arbejdet med OK21 præger debatterne på den første dag af BUPL's kongres.

FOTO: Arbejderen
1 af 1

Beretningsdebatten på BUPL's kongres i Nyborg startede i formiddags med en billedserie af fotos fra forårets overenskomstkamp. Pædagoger på barrikaderne foran Forligsinstitutionen og rundt omkring i hele landet.

Det var medlemmerne og aktiviteterne, der fik resultatet i hus ved OK18.
Henriette Brockdorff

Dermed var tonen slået an til formand Elisa Rimplers beretning, der også startede med at sætte fokus på OK18.

– Bevidstheden om, hvad vi kan – hvad vi virkelig kan, når vi beslutter os for det, bærer den gejst og optimisme, der skal lede os videre i vores kamp. For et mere lige samfund. For en stærkere velfærd. For et bedre børneliv. Bevidstheden om, at vi kan mobilisere hinanden, når det virkelig gælder, skal vi bære med os, sagde Elisa Rimpler.

Skulder ved skulder

– Ved OK18 oplevede jeg en opbakning og en vilje, som var dybt rørende. Vi havde medlemmer, der lavede aktiviteter og støttede op – ikke alene om vores egen fagforening – men stod skulder ved skulder med sygeplejerskerne, politibetjentene, rengøringspersonalet og lægerne. En ren udladning af engagement og kreativitet, konstaterede formanden.

Hun opsummerede, at et langt og hårdt forløb betød højere løn, en ligelønspulje og at seniordagene blev bevaret.

Betydningen af det styrkede sammenhold internt i BUPL og i fagbevægelsen som helhed gik som en rød tråd gennem debatten på kongressen.

– OK18 er historien om, at fællesskab giver styrke. Medlemmerne var med fra starten. Aktivitet, synlighed og involvering var med til at rykke. Det var medlemmerne og aktiviteterne der fik resultatet i hus, sagde Henriette Brockdorff fra BUPL Hovedstaden.

Hun understregede nødvendigheden af at inddrage medlemmerne i debatterne og beslutningerne i BUPL og pegede også på opgaven med at få de uorganiserede med i fællesskabet.

Bjarne Rønne Kofoed glædede sig over kongressens fokus på løn og arbejdsforhold.

– Nogle gange har vores kongresser mindet mere om en skills festival end en faglig kongres. Vi er en politisk fagforening. Det primære for vores kongresser er at diskutere løn og arbejdsforhold, sagde han.

Kritik af resultat

Ikke alle var begejstrede for selve overenskomstresultatet.

– Vi fik ikke en særlig god overenskomst. Vi fik åbnet vores arbejdstidsaftaler på skoleområdet, og der var tale om beskedne procenter. Vi skal blive mere barske omkring ligeløn. Hoverbestyrelsen kunne godt have gjort det lidt bedre, sagde Brigitte Christensen.

Randi Tjelbo pegede i flere indlæg på nødvendigheden af at tage et opgør med den økonomiske tænkning, der gennemsyrer Finansministeriet, og som både den nuværende og tidligere regeringer ser som en nødvendighed.

– Finansieringen af det danske samfund er fuldstændig skæv. Beregningsmetoderne i Finansministeriet tager alene udgangspunkt i, at flere penge og velfærd alene genereres gennem skattelettelser. De ser ikke en positiv sidegevinst ved, at sygehuse gør mennesker raske, eller at nogle gør et stort arbejde med børnene, så forældrene kan tage aktivt del i arbejdsmarkedet. Det skal vi forlange bliver ændret. Et hovedpunkt i vores arbejde må være et opgør med finansieringsmodellerne, erklærede hun.

Kongressen diskuterede også arbejdet i forhold til OK21. Her er lagt op til at sætte fokus på den fortsatte kamp for ligeløn, sikring af ordentlige rammer for det pædagogiske arbejde, inddragelse af medlemmerne og en debat om den danske model.

Der er også forslag om at afholde en ekstraordinær overenskomstkongres i november 2019.

Det endelige forslag omkring indsatsen frem mod OK21 besluttes på kongressen i morgen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. nov. 2018 - 10:30   04. dec. 2018 - 21:18

BUPL-kongres

ur@arbejderen.dk
Fakta om BUPL
  • BUPL blev stiftet i 1973 ved en fusion af de tre landsdækkende foreninger: Dansk Barneplejeråd, Dansk Børnehaveråd og Foreningen af Fritidspædagoger. 
  • Ved stiftelsen havde BUPL 6000 medlemmer. I dag er medlemstallet oppe på 61.000.
  • Medlemmerne er fordelt på 10 lokale fagforeninger rundt omkring i landet.
  • BUPL holdt kongres den 29. og 30. november på Hotel Nyborg Strand. Der var 236 delegerede på kongressen.