07 Mar 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 2 °C

Offentligt ansatte løber for højere løn

Aktion foran Skatteministeriet

Offentligt ansatte løber for højere løn

Københavnske fagforeninger gennemførte i dag en overenskomstaktion foran Skatteministeriet, hvor forhandlingerne på det statslige område er inde i den afsluttende fase.

Her beundrer nogle fra vinderholdet deres pokal.
FOTO: Klaus-Henrik Andreasen
1 af 1

Klokken er 15 torsdag eftermiddag. En gruppe fagligt aktive har samlet sig på havnekajen foran Skatteministeriet på Christianshavn. 

Ved OK18 fyldte diskussionen om den økonomiske ramme rigtig meget. Men den debat har været helt fraværende den her gang, hvor corona har fyldt det hele.
Kirsten Gunvor Løth, LFS

Under parolen "Vi løber hurtigere – lønnen skal følge med", gennemfører offentligt ansatte et stafetløb foran Skatteministeriet.

Anledningen til aktionen er de afsluttende overenskomstforhandlinger på det statslige område, der lige nu foregår i Skatteministeriet. 

Bag initiativet står De Københavnske Fagforeningers OK-koordinering i samarbejde med en række lokale fagforeninger. De ønsker at slå fast, at de forventer lønstigninger.

Lønkrav i centrum

– Lønkravet er det vigtigste. Det er det, der er på spillepladen nu. Så må vi tage diskussionen af vores arbejdsvilkår ved de kommunale økonomiforhandlinger og finanslovsforhandlingerne, siger Kirsten Gunvor Løth, der er formand for almenområdet i den pædagogiske fagforening LFS og deltager i dagens happening.

Klaus-Henrik Andreasen

– Vi mener, at vi er 3000 kroner mere værd om måneden. Jeg tænker, at når regeringen kan sende omkring 18 milliarder kroner efter et enkelt erhverv, så kan de også sikre en økonomisk ramme, der giver lønstigninger til de offentligt ansatte, som har været med til at få Danmark sikkert gennem coronakrisen. Vi vil ikke nøjes med skulderklap og pæne ord på pressemøderne, tilføjer hun.

LFS havde ønsket, at lønstigningerne denne gang blev givet i kroner og øre i stedet for i procenter, som betyder, at de højest lønnede får de største beløb. Det har der desværre ikke kunnet opnås enighed om, konstaterer Kirsten Gunvor Løth, der også konstaterer, at situationen er helt anderledes end ved forhandlingerne i 2018.

– Ved OK18 fyldte diskussionen om den økonomiske ramme rigtig meget. Men den debat har været helt fraværende den her gang, hvor corona har fyldt det hele, siger hun.

Delte holdninger om fritvalg

På det statslige område stiller fagbevægelsen blandt andet krav om en fritvalgsordning, hvor den enkelte kan vælge mellem for eksempel mere i løn, pension eller frihed. For at gøre en fritvalgsordning mere spiselig for arbejdsgiverne, har CFU, der forhandler på vegne af ansatte i staten, lagt en model på bordet, hvor den sjette ferieuge bruges som en slags startkapital i en fritvalgsordning.

Sceneteknikerne fra Det Kongelige Teater løb med en stor rulle reb og en stor træhammer.
Klaus-Henrik Andreasen

Den model er helt uacceptabel, mener Kirsten Gunvor Løth.

– Den sjette ferieuge er en hårdt tilkæmpet rettighed, som ikke skal i spil på den her måde. Fritvalgsordning er ikke et krav fra os, understreger hun.

Løbet går i gang

Mens vi taler, er holdene til stafetløbet ved at samle sig. Der er fem hold i alt med op til fem deltagere på hvert hold. De varmer op til sangen "Vi sætter lønnen op, vi sætter lønnen ned...", inden startskuddet lyder, og de første mænd og kvinder løber afsted på den første omgang rundt om ministeriet.

Klaus-Henrik Andreasen

Sceneteknikerne fra Det Kongelige Teater har deres eget hold, hvis stafet er en stor rulle reb og en stor træhammer. Flot og synligt, men måske ikke det mest praktiske at løbe afsted med. De ligger i hvert fald ikke i spidsen. 

Holdet fra 3F BJMF løber afsted med en let affaldssnapper, som tydeligvis er langt mere praktisk som stafet.

Også BUPL og LFS er med i løbet. Det samme er et blandingshold bestående af folk fra HK, Københavns Lærerforening og 3F Ungdom. 

I bidende kulde drøner løberne rundt om bygningen den ene efter den anden med behørig afspritning af stafetten ind imellem. 

Vinderen bliver holdet fra 3F BJMF, der bliver kaldt op på scenen til offentlig hyldest og præmieoverrækkelse. 

Forskelsbehandling for seniorer

Nummer to er blandingsholdet, hvor blandt andet Kjell Nilsson fra Københavns Lærerforening er med. Han tager sig tid til en snak efter løbeturen.

– Jeg forventer, at der sker noget på seniorområdet ved den her overenskomst. Vi har jo en situation, hvor underviserne på statens område slet ikke har nogen seniordage, selvom vi nu skal arbejde, til vi er 69 år. Modsat har vi fire årlige seniordage på folkeskoleområdet, siger Kjell Nilsson. 

Klaus-Henrik Andreasen

Ud over ændring af den forskelsbehandling og generelle forbedringer af seniorordningerne håber han, at overenskomstforhandlingerne vil betyde en sikring af reallønnen. Men ellers er det den arbejdstidsaftale, der lige er indgået, som fylder mest hos lærerne.

>> LÆS OGSÅ: Lærerne har stemt ja til ny arbejdstidsaftale

– Hvis den skal lykkes, skal skolelederne samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Jeg forventer derfor, at overenskomstforhandlingerne sikrer kraftige forbedringer af forholdene for tillidsrepræsentanter, så arbejdstidsaftalen kan lykkes, understreger Kjell Nilsson. 

Overordnet set konstaterer han, at det ikke er lykkedes for fagbevægelsen på det offentlige område at blive enige om en strategi for, hvordan de lavtlønnede områder bliver hævet markant, uden at andre grupper skal gå ned i løn.

– Jeg tænker, at det skal løses ved trepartsforhandlinger, siger Kjell Nilsson.

Stor vægt på tryghed

En af de lavtlønnede er Esther Metzon, der arbejder som madmor i en børnehave, er medlem af 3F København og også deltager i aktionen for højere løn.

Hun er skeptisk i forhold til, hvad resultatet af forhandlingerne bliver.

– Jeg tænker på, hvor meget arbejdsgiverne vil bruge coronakrisen i forhandlingerne. På den anden side må vi jo tænke positivt og lægge vægt på, at vi offentligt ansatte har taget det store læs over hele linjen under corona, siger Esther Metzon.

Egentlig lægger hun personligt lige nu mere vægt på tryghed i jobbet end på højere løn. Coronakrisen har betydet øget utryghed på mange områder. 

Overenskomstforhandlingerne fylder ikke meget i debatterne på hendes arbejdsplads.

– Kun få går meget op i det. Corona fylder så meget ude på arbejdspladsen, konstaterer hun. 

Esther Metzon er meget tilfreds med orienteringen fra både 3F forbund og den lokale afdeling 3F København under OK-forhandlingerne.

– Det har været gode til at bruge Facebook og nettet i øvrigt til at lægge videoer op, holde møder og den slags, så vi ved, hvad der sker, siger hun.

Aktionen er ved at være slut. Inde i ministeriet fortsætter forhandlingerne. Det forventes, at der kommer et resultat på det statslige område i løbet af weekenden, og at det vil lægge rammen for det kommunale og regionale område.

>> LÆS OGSÅ: Aftale mellem statsansatte og skatteministeren sætter økonomisk ramme for OK21

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. feb. 2021 - 16:12   05. feb. 2021 - 08:40

OK21

ur@arbejderen.dk
Parterne ved OK 2021

Lønmodtagerne:

  • Kommuner (cirka 500.000 ansatte) – Forhandlingsfællesskabet ved topforhandler og formand Mona Striib (formand for FOA).

  • Regionerne (cirka 145.000 ansatte) – Forhandlingsfællesskabet ved topforhandler og formand for Sundhedskartellet Grete Christensen (formand for DSR).

  • Staten (cirka 200.000 ansatte) – Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) ved topforhandler og formand Rita Claumarch Bundgaard (formand for HK/Stat og for OAO's statslige medlemsorganisationer).

Arbejdsgiverne:

  • Kommuner: KL (Kommunernes Landsforening) ved topforhandler Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg (og Venstre-borgmester i Høje-Taastrup Kommune).

  • Regioner: RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) ved topforhandler Anders Kühnau, formand for RLTN (og socialdemokratisk regionsrådsformand i Region Midtjylland).

  • Staten: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ved skatteminister Morten Bødskov (S).

Kilde: FH

Tidsplan forhandlinger OK 2021

2020

15. december: Parterne på alle tre områder – stat, regioner og kommuner – udveksler krav med hinanden.

17. december: Forhandlingerne på statens område starter. Her forhandler CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om de generelle krav.

18. december: Forhandlingerne for kommuner og regioner starter hver for sig. Her forhandler Forhandlingsfællesskabet (FF) med henholdsvis KL (Kommunernes Landsforening) og regionerne om de generelle krav.

2021

22. januar: Forhandling mellem FF og KL.

26. januar: Forhandling mellem FF og regionerne.

28. januar: Alle organisationer på det kommunale område har senest denne dato haft det første forhandlingsmøde med KL om de enkelte overenskomster.

31. januar: Alle organisationer på det regionale område har senest denne dato haft det første forhandlingsmøde med RTLN om de enkelte overenskomster.

4. februar: Forhandlingerne afsluttes for staten mellem CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

9. februar (altid fem dage efter staten har afsluttet): I staten åbnes det såkaldte fire-ugers vindue, hvor organisationerne – eksempelvis HK/Stat og 3F – kan forhandle deres egne krav. 

12. februar: Afsluttende forhandlinger på det generelle område mellem FF og KL. 

19. februar: Afsluttende forhandlinger på det generelle område mellem FF og regionerne.

28. februar: Forhandlingerne mellem de enkelte organisationer og henholdsvis KL og regionerne forventes afsluttet. 

9. marts: Statens forhandlinger med organisationerne afsluttes.

Kilde: FH